Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 101 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Psalm 101 werd wel een vorstenspiegel genoemd. Men bedoelde daarmee, dat een vorst of koning zich erin kon spiegelen, want hierin wordt opgesomd waar een goede koning zich aan heeft te houden. Vooral in de eeuw van de kerkhervorming had men behoefte aan zulke vorstenspiegels.

Vorstenspiegels zijn ook bij niet-vorstelijke lezers populair geweest. Dit komt door de algemene geldigheid van de inhoud: alleen een goed mens immers kan een goed vorst zijn.

Twee kernwoorden komen dan (vers 1) aan de orde voor een goede koning, een goede burger, een goede christen, namelijk goedertierenheid en recht. Ben jij mild en rechtvaardig / eerlijk? Alleen zo kan onze regering op de goede manier ons voorgaan. Alleen zo kan een kerkenraad zegenrijk bezig zijn. Alleen zo kan een christen het spoor van Christus volgen en nuttig worden. Hij is volmaakt goedertieren én Hij is volmaakt rechtvaardig.

Over die mildheid van God schrijft Paulus in Romeinen 2 vers 4: “Veracht u de rijkdom van Gods goedertierenheid en verdraagzaamheid en lankmoedigheid? Weet u niet, dat Gods goedertierenheid u tot bekering leidt?”

Lees je verder deze Psalm, dan zie je dat David zich voorneemt om geen onrecht te doen en het ook niet te tolereren. Dat hij zich er 100% voor zal inzetten (vers 8 zegt: elke morgen) om zijn onderdanen te beschermen tegen leugen en bedrog.

Wat denk je, zou het goed zijn om altijd ’s morgen wakker te worden met het plan ‘ik zal alle goddelozen van het land verdelgen’? De kanttekening leert ons dat het woord ‘goddelozen’ moet worden opgevat in de betekenis ‘goddeloosheid’. Elke dag het eerlijke besluit: ik wil op geen enkele manier zonde doen of toelaten…

Dan ben je een goede leidinggevende of een goed personeelslid.

Hoe doe je dat? Paulus schrijft in Romeinen 8 vers 13: “Als u volgens het vlees (de zondelust) leeft, zult u sterven, maar als u door de Geest de werkingen van het lichaam doodt, zult u leven.” Dus, biddend om Gods krachtige genade, voer je oorlog tegen alles wat zonde is, in jou en om jou heen.

Ik zal Gods goedheid en Zijn recht bezingen.     
Zijn Deugden zijn de oorsprong aller dingen.    
O HEERE, ‘k prijs die wond’re samenhang,      
Met psalmgezang.

Een kernvers is:                   

Ik zal verstandig handelen
in de oprechte weg.
Wanneer zult Gij tot mij komen?
                   

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen