Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Ceremoniële geb... Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 101 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Psalm 101 werd wel een vorstenspiegel genoemd. Men bedoelde daarmee, dat een vorst of koning zich erin kon spiegelen, want hierin wordt opgesomd waar een goede koning zich aan heeft te houden. Vooral in de eeuw van de kerkhervorming had men behoefte aan zulke vorstenspiegels.

Vorstenspiegels zijn ook bij niet-vorstelijke lezers populair geweest. Dit komt door de algemene geldigheid van de inhoud: alleen een goed mens immers kan een goed vorst zijn.

Twee kernwoorden komen dan (vers 1) aan de orde voor een goede koning, een goede burger, een goede christen, namelijk goedertierenheid en recht. Ben jij mild en rechtvaardig / eerlijk? Alleen zo kan onze regering op de goede manier ons voorgaan. Alleen zo kan een kerkenraad zegenrijk bezig zijn. Alleen zo kan een christen het spoor van Christus volgen en nuttig worden. Hij is volmaakt goedertieren én Hij is volmaakt rechtvaardig.

Over die mildheid van God schrijft Paulus in Romeinen 2 vers 4: “Veracht u de rijkdom van Gods goedertierenheid en verdraagzaamheid en lankmoedigheid? Weet u niet, dat Gods goedertierenheid u tot bekering leidt?”

Lees je verder deze Psalm, dan zie je dat David zich voorneemt om geen onrecht te doen en het ook niet te tolereren. Dat hij zich er 100% voor zal inzetten (vers 8 zegt: elke morgen) om zijn onderdanen te beschermen tegen leugen en bedrog.

Wat denk je, zou het goed zijn om altijd ’s morgen wakker te worden met het plan ‘ik zal alle goddelozen van het land verdelgen’? De kanttekening leert ons dat het woord ‘goddelozen’ moet worden opgevat in de betekenis ‘goddeloosheid’. Elke dag het eerlijke besluit: ik wil op geen enkele manier zonde doen of toelaten…

Dan ben je een goede leidinggevende of een goed personeelslid.

Hoe doe je dat? Paulus schrijft in Romeinen 8 vers 13: “Als u volgens het vlees (de zondelust) leeft, zult u sterven, maar als u door de Geest de werkingen van het lichaam doodt, zult u leven.” Dus, biddend om Gods krachtige genade, voer je oorlog tegen alles wat zonde is, in jou en om jou heen.

Ik zal Gods goedheid en Zijn recht bezingen.     

Zijn Deugden zijn de oorsprong aller dingen.    

O HEERE, ‘k prijs die wond’re samenhang,      

Met psalmgezang.

Een kernvers is:                   

Ik zal verstandig handelen

in de oprechte weg.

Wanneer zult Gij tot mij komen?                   

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen