Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Ceremoniële geb... Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 131 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

In deze Psalm vertelt David over zichzelf. Hij zegt dat hij niet hoogmoedig is. Dit kun je alleen dán eerlijk zeggen, als God je ootmoedig heeft gemaakt. David beantwoordde zo aan de eisen van een God-welgevallige koning, zoals we in Deuteronomium 17 vers 20 kunnen lezen: “Laat zijn hart zich niet verheffen boven zijn broeders.”

Wanneer je met deze Psalm kunt getuigen in je gebed: “Heere, mijn hart is niet verheven”, dan past de wonderlijk-rijke belofte van Jesaja 57 vers 15 bij jou: “Zo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont, en Wiens Naam heilig is: Ik woon in de hoogte en het heilige, en bij die, die van een verbrijzelde en nederige geest is, opdat Ik levend maak de geest van de nederigen, en opdat Ik levend maak het hart van de verbrijzelden.”

God heeft een hekel / gruwel aan trots. Hij heeft Israël in de woestijntijd meermalen nadrukkelijk duidelijk gemaakt dat ze geen enkele reden hadden om trots te zijn, en Hij laat ook ons in Zijn Woord slag over slag weten dat hoogmoed absoluut niet bij ons past. We zijn niets, we hebben niets, we kunnen niets en we weten niets, dan alleen voor zover God het ons geeft. Denk aan de gelijkenis van de farizeeër en de tollenaar. Jezus sluit dit verhaal in Lukas 18 in vers 14 af met de woorden: “Een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, en die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.” Dit sluit naadloos aan bij wat we in hoofdstuk 16 vers 15 lezen: “God kent uw harten. Want wat hoog is onder de mensen, is een gruwel voor God.”

Hoe worden wij van hoogmoedige adamskinderen die allemaal net als onze stamvader als God willen zijn, ootmoedige christenen? Door zelfkennis in de spiegel van Gods heilige wet en door leerling te worden op Jezus’ school. Hij zegt (Mattheüs 11 vers 29): “Leer van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart.”

Mattheüs 18 vers 1-3 vertelt dat de discipelen bij Jezus kwamen en Hem vroegen wie toch de meeste in het Koninkrijk der hemelen zou zijn. Jezus nam een kind en stelde dat in het midden van hen en zei: “Als jullie je niet veranderen, en worden als de kinderen [net als David in deze Psalm], dan zullen jullie in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan.”

Dat Israël zijn heil verwacht
Van ’s HEEREN wond’re trouw en macht
En van Zijn goedertierenheid
Van nu aan tot in eeuwigheid.

Een kernvers is:

Laat Israël op de HEERE hopen
van nu aan tot in eeuwigheid.

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen