Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Spreuken 8:20 - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

"Ik doe wandelen op de weg der gerechtigheid,

     in het midden van de paden des rechts."

                                        Spreuken 8 vers 20

Vorige maand zagen we de vrucht van Christus, Die in Spreuken 8 genoemd wordt `De Wijsheid'. In vers 17 zegt Hij, dat Hij liefheeft, die Hem liefhebben. In vers 18 zegt Hij, dat Hij werkelijk rijk is en rijk maakt. Uit vers 19 blijkt, dat Hij de confrontatie of vergelijking met alle aardse schatten aandurft en nu in vers 20 gaat Salomo nog eens omschrijven, wat je van deze Goddelijke Wijsheid allemaal ontvangt.

Hij doet wandelen op de weg der gerechtigheid. Ik kan mij voorstellen, dat je je hierbij heel simpel niets kunt voorstellen. Maar goed, dat er predikanten zijn, die je het wat kunnen uitleggen ... Hoewel we wel heel serieus moeten bedenken, dat we zonder het onderwijs van de Heilige Geest nog niets weten ...!

De uitdrukking `gerechtigheid' is veel voorkomend. Het gaat in de Bijbel vaak over Gods gerechtigheid of over onze gerechtigheid. Je ziet meteen in dat woord het woord `recht'. Gods gerechtigheid betekent, dat Hij alles recht en juist doet. Ook, dat Hij van ons terecht eist, dat wij alles eerlijk en juist doen en recht komen te staan voor Hem. Met andere woorden: dat wij beantwoorden aan Zijn recht, Zijn norm, Zijn wil / Wet.

Wat staat nu in het vers bovenaan deze bladzijde? Dat Christus ons doet wandelen in de weg der gerechtigheid. Hij zegt dus: wil je weer op een rechte manier voor God komen te staan, dan moet je bij Mij wezen. Veel mensen proberen zelf een weg van gerechtigheid te maken. Anderen denken: ik wil niet in mijn eigen weg van gerechtigheid wandelen, nee; maar alleen in Gods weg van gerechtigheid. Maar ondertussen proberen ze wel zelf op eigen kracht en met behulp van eigen kunst en kunde erin te wandelen. Nu, dat is beide fout. Een eigen spoor maken, betekent verdwalen. En op eigen houtje in Gods pad wandelen, betekent struikelen en vallen. In beide situaties wordt het een eeuwig omkomen ...

Wat zegt de Ware Wijsheid? Ik doe wandelen in de weg van gerechtigheid. Ik alleen zorg ervoor, dat je op het juiste spoor komt en blijft. Hoe doet Hij dat? Door Zijn Woord en Geest.

Als je door de Ware Wijsheid bij de hand wordt genomen en door Zijn Woord wordt geleid, dan wandel je in het juiste spoor. Dan verdwaal je niet en zul je ook niet zó struikelen en vallen, dat je omkomt. Jezus Christus Zelf staat ervoor in, dat je je levensbaan goed beëindigt: je komt op de plaats der bestemming aan.

De vader van de Spreuken-dichter zegt in Psalm 23: Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om Zijns Naams wil. Wat bedoelt hij met het spoor der gerechtigheid? Kort samengevat: Jezus Christus, Die onze Gerechtigheid is voor God. Hij heeft immers aan Gods eisen beantwoord! En Hij noemt Zich immers de Weg, de Waarheid en het Leven! En zo gaat het in Spreuken 8 vers 20 om Christus Zelf, Die doet wandelen op Hem Zelf. De Opperste Wijsheid / Christus doet wandelen in de weg van de Goddelijke gerechtigheid = Christus.

Verder staat er `in het midden van de paden des rechts'. Dat duidt erop, dat we niet afwijken. Wanneer we een kind van God worden en wanneer de Heere Jezus Christus in ons leven de hoogste plaats inneemt, dan worden we geen extremisten, dan vallen we niet in extremiteiten, links of rechts. Dan willen we precies in het spoor van de Goede Herder wandelen, dat is: midden op het pad van Gods recht.

Salomo bedoelt: dan wandelen we niet links van de Weg, losbandig / werelds en we leven ook niet rechts van de Weg, wettisch / farizeïstisch.

We willen dan helemaal naar Gods geboden leven en ons gedragen, zoals Jezus ons het goede Voorbeeld gaf. We houden ons dan midden op de weg. Dan proberen we niet zover mogelijk mee te doen met zondigen en we proberen ook niet 's een dag vrijaf te hebben van onze gehoorzaamheid aan Gods geboden. Maar we wandelen helemaal midden in Gods recht. We stellen heel ons leven in op Gods recht. We zijn helemaal verknocht aan de wil van God. Onrecht haten we en schuwen we. Oneerlijkheid, onwaarheid is absoluut niet meer aan de orde in ons leven.

Hoe komen we zover? Dat staat erbij: Ik doe wandelen midden op dat pad van recht. Wie is die `Ik'? Dat is de Opperste Wijsheid, Jezus Christus.

Loop jij in het schapenspoor?

Loop jij in het spoor van de Herder der schapen?


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen