Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Spreuken 8:20 - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

"Ik doe wandelen op de weg der gerechtigheid,

     in het midden van de paden des rechts."

                                        Spreuken 8 vers 20

Vorige maand zagen we de vrucht van Christus, Die in Spreuken 8 genoemd wordt `De Wijsheid'. In vers 17 zegt Hij, dat Hij liefheeft, die Hem liefhebben. In vers 18 zegt Hij, dat Hij werkelijk rijk is en rijk maakt. Uit vers 19 blijkt, dat Hij de confrontatie of vergelijking met alle aardse schatten aandurft en nu in vers 20 gaat Salomo nog eens omschrijven, wat je van deze Goddelijke Wijsheid allemaal ontvangt.

Hij doet wandelen op de weg der gerechtigheid. Ik kan mij voorstellen, dat je je hierbij heel simpel niets kunt voorstellen. Maar goed, dat er predikanten zijn, die je het wat kunnen uitleggen ... Hoewel we wel heel serieus moeten bedenken, dat we zonder het onderwijs van de Heilige Geest nog niets weten ...!

De uitdrukking `gerechtigheid' is veel voorkomend. Het gaat in de Bijbel vaak over Gods gerechtigheid of over onze gerechtigheid. Je ziet meteen in dat woord het woord `recht'. Gods gerechtigheid betekent, dat Hij alles recht en juist doet. Ook, dat Hij van ons terecht eist, dat wij alles eerlijk en juist doen en recht komen te staan voor Hem. Met andere woorden: dat wij beantwoorden aan Zijn recht, Zijn norm, Zijn wil / Wet.

Wat staat nu in het vers bovenaan deze bladzijde? Dat Christus ons doet wandelen in de weg der gerechtigheid. Hij zegt dus: wil je weer op een rechte manier voor God komen te staan, dan moet je bij Mij wezen. Veel mensen proberen zelf een weg van gerechtigheid te maken. Anderen denken: ik wil niet in mijn eigen weg van gerechtigheid wandelen, nee; maar alleen in Gods weg van gerechtigheid. Maar ondertussen proberen ze wel zelf op eigen kracht en met behulp van eigen kunst en kunde erin te wandelen. Nu, dat is beide fout. Een eigen spoor maken, betekent verdwalen. En op eigen houtje in Gods pad wandelen, betekent struikelen en vallen. In beide situaties wordt het een eeuwig omkomen ...

Wat zegt de Ware Wijsheid? Ik doe wandelen in de weg van gerechtigheid. Ik alleen zorg ervoor, dat je op het juiste spoor komt en blijft. Hoe doet Hij dat? Door Zijn Woord en Geest.

Als je door de Ware Wijsheid bij de hand wordt genomen en door Zijn Woord wordt geleid, dan wandel je in het juiste spoor. Dan verdwaal je niet en zul je ook niet zó struikelen en vallen, dat je omkomt. Jezus Christus Zelf staat ervoor in, dat je je levensbaan goed beëindigt: je komt op de plaats der bestemming aan.

De vader van de Spreuken-dichter zegt in Psalm 23: Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om Zijns Naams wil. Wat bedoelt hij met het spoor der gerechtigheid? Kort samengevat: Jezus Christus, Die onze Gerechtigheid is voor God. Hij heeft immers aan Gods eisen beantwoord! En Hij noemt Zich immers de Weg, de Waarheid en het Leven! En zo gaat het in Spreuken 8 vers 20 om Christus Zelf, Die doet wandelen op Hem Zelf. De Opperste Wijsheid / Christus doet wandelen in de weg van de Goddelijke gerechtigheid = Christus.

Verder staat er `in het midden van de paden des rechts'. Dat duidt erop, dat we niet afwijken. Wanneer we een kind van God worden en wanneer de Heere Jezus Christus in ons leven de hoogste plaats inneemt, dan worden we geen extremisten, dan vallen we niet in extremiteiten, links of rechts. Dan willen we precies in het spoor van de Goede Herder wandelen, dat is: midden op het pad van Gods recht.

Salomo bedoelt: dan wandelen we niet links van de Weg, losbandig / werelds en we leven ook niet rechts van de Weg, wettisch / farizeïstisch.

We willen dan helemaal naar Gods geboden leven en ons gedragen, zoals Jezus ons het goede Voorbeeld gaf. We houden ons dan midden op de weg. Dan proberen we niet zover mogelijk mee te doen met zondigen en we proberen ook niet 's een dag vrijaf te hebben van onze gehoorzaamheid aan Gods geboden. Maar we wandelen helemaal midden in Gods recht. We stellen heel ons leven in op Gods recht. We zijn helemaal verknocht aan de wil van God. Onrecht haten we en schuwen we. Oneerlijkheid, onwaarheid is absoluut niet meer aan de orde in ons leven.

Hoe komen we zover? Dat staat erbij: Ik doe wandelen midden op dat pad van recht. Wie is die `Ik'? Dat is de Opperste Wijsheid, Jezus Christus.

Loop jij in het schapenspoor?

Loop jij in het spoor van de Herder der schapen?

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen