Bijbelstudie
Algemene stukken Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 86 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

In Psalm 86 treft mij altijd weer die onzegbaar diepe uitspraak in vers 5, dat de HEERE graag vergeeft. De vorige Psalm ging ook over vergeving en nu weer. Let erop dat het nooit gaat over de vraag: hoe kan ik ervoor zorgen dat God mijn zonden vergeeft? Maar dat steeds het vertrouwen (ook in de diepste verbrokenheid van hart) klinkt dat God Zelf voor vergeving zorg droeg, Zelf het initiatief nam, Zelf het middel ervoor uitdacht en ook ervoor verschafte.

De nadruk valt in deze Psalm ondertussen op iets anders, namelijk op én (vers 9) hoe zelfs heidenvolken in deze genade zullen delen én (vers 11) hoe het dankbare hart zich in geloofsgehoorzaamheid en liefde aan deze goede HEERE zal toewijden in vreugdevolle dienst:

  • Al de heidenen, Heere, die U hebt gemaakt, zullen komen, en zullen zich voor Uw aangezicht neerbuigen, en Uw Naam eren.
  • Leer mij, HEERE, Uw weg. Ik zal in Uw waarheid wandelen. Verenig mijn hart tot de vreze van Uw Naam.

Wat een voorrecht dat de genade van schuldvergeving niet beperkt bleef tot het volk uit Abraham voortgekomen, maar dat ook wij, heidenen van oorsprong, dit onuitsprekelijk grote genadegeschenk horen preken, krijgen aangeboden en kunnen ontvangen!

En wat betreft het leven in de kinderlijke eerbied en het liefdevolle ontzag voor onze duizelingwekkend grote Schepper en onbegrijpelijk machtige Verlosser: er is geen grotere blijdschap dan een zondeloos leven. O, om mijn Vader nooit meer verdriet te doen…!

In vers 15 haalt David woorden aan die de HEERE uitsprak in Exodus 34, na de zonde met het gouden kalf: “Heere, U bent een barmhartig en genadig God, lankmoedig, en groot van goedertierenheid en waarheid.”

Denk over elke eigenschap van deze God na en maak er gelovig gebruik van!

HEERE, leer m’ Uw weg ten leven.                       
‘k Zal dan aan Uw waarheid kleven.                  
Maak mijn zondig hart bekwaam                  
Tot de vreze van Uw Naam.                        
Heere God, ik zal U loven.                                
‘k Richt mijn hele hart naar boven
Tot U, Die mij altijd leidt.
‘k Prijs Uw Naam in eeuwigheid.

Een kernvers is:

U, HEERE, ben goed
en gaarne vergevende
en van grote goedertierenheid
voor allen die U aanroepen. 

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen