Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Ceremoniële geb... Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 86 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

In Psalm 86 treft mij altijd weer die onzegbaar diepe uitspraak in vers 5, dat de HEERE graag vergeeft. De vorige Psalm ging ook over vergeving en nu weer. Let erop dat het nooit gaat over de vraag: hoe kan ik ervoor zorgen dat God mijn zonden vergeeft? Maar dat steeds het vertrouwen (ook in de diepste verbrokenheid van hart) klinkt dat God Zelf voor vergeving zorg droeg, Zelf het initiatief nam, Zelf het middel ervoor uitdacht en ook ervoor verschafte.

De nadruk valt in deze Psalm ondertussen op iets anders, namelijk op én (vers 9) hoe zelfs heidenvolken in deze genade zullen delen én (vers 11) hoe het dankbare hart zich in geloofsgehoorzaamheid en liefde aan deze goede HEERE zal toewijden in vreugdevolle dienst:

  • Al de heidenen, Heere, die U hebt gemaakt, zullen komen, en zullen zich voor Uw aangezicht neerbuigen, en Uw Naam eren.
  • Leer mij, HEERE, Uw weg. Ik zal in Uw waarheid wandelen. Verenig mijn hart tot de vreze van Uw Naam.

Wat een voorrecht dat de genade van schuldvergeving niet beperkt bleef tot het volk uit Abraham voortgekomen, maar dat ook wij, heidenen van oorsprong, dit onuitsprekelijk grote genadegeschenk horen preken, krijgen aangeboden en kunnen ontvangen!

En wat betreft het leven in de kinderlijke eerbied en het liefdevolle ontzag voor onze duizelingwekkend grote Schepper en onbegrijpelijk machtige Verlosser: er is geen grotere blijdschap dan een zondeloos leven. O, om mijn Vader nooit meer verdriet te doen…!

In vers 15 haalt David woorden aan die de HEERE uitsprak in Exodus 34, na de zonde met het gouden kalf: “Heere, U bent een barmhartig en genadig God, lankmoedig, en groot van goedertierenheid en waarheid.”

Denk over elke eigenschap van deze God na en maak er gelovig gebruik van!

HEERE, leer m’ Uw weg ten leven.                       

‘k Zal dan aan Uw waarheid kleven.                  

Maak mijn zondig hart bekwaam                  

Tot de vreze van Uw Naam.                        

Heere God, ik zal U loven.                                

‘k Richt mijn hele hart naar boven

Tot U, Die mij altijd leidt.

‘k Prijs Uw Naam in eeuwigheid.

Een kernvers is:

U, HEERE, ben goed

en gaarne vergevende

en van grote goedertierenheid

voor allen die U aanroepen. 

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen