Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Spreuken 23:4,5 - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

"Vermoei u niet om rijk te worden ...

     Zult gij uw ogen laten vliegen op hetgeen niets is?

          Want het zal zich gewis vleugels maken,

               als een arend die naar de hemel vliegt."

                                     Spreuken 23 vers 4, 5

"Geldgierigheid is een wortel van alle kwaad", zo schrijft Paulus aan Timotheüs en hij waarschuwt hem er ernstig voor.

Geloof jij, dat begeerte naar geld de bron is van alle soorten van zonden, die je maar kunt bedenken? Als je dat werkelijk voor waar houdt, zul je je niet inspannen om rijk te worden. Dan geef je graag gehoor aan het woord van Salomo: vermoei je niet om rijk te worden.

Hij schrijft er in vers 4 nog bij: sta af van uw vernuft; wat betekent: zit toch niet zo te piekeren om er nog een euro of €10.000 bij te krijgen!

Het gaat tegen alles in om dit woord der Heilige Schrift op te volgen, om hieraan gehoor te geven. Wanneer doen we dat? als we iets hebben beleefd van het grote wonder, dat Paulus aan de Corinthiërs schrijft (tweede brief, achtste hoofdstuk, negende vers):

"Want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij om uwentwil is arm geworden, daar Hij rijk was; opdat gij door Zijn armoede zoudt rijk worden."

Hoe rijk is het om rijkdom te verachten! Ja, dat klinkt heel vreemd en toch is het waar. Als je dat nog niet kunt, staat het er niet best met je voor. Want dan doe je het tegenovergestelde: dan acht je rijkdom hoog, dan eer je geld en goed. En dat is afgoderij, volgens Kolossenzen 3 vers 5.

Salomo geeft een goede reden erbij, dat je je niet moet vermoeien om rijk te worden. Hij zegt: de rijkdom maakt zich als het ware vleugels en vliegt weg.

Je dacht dat je het goed opgeborgen had. Je dacht dat je erover kon beschikken, wanneer het je paste. Maar het is opeens verdwenen. Het is zomaar weg. Je begrijpt het zelf niet, hoe dat nu toch kan. Het is net alsof het vleugeltjes heeft gekregen.

Wanneer je - om een voorbeeld te geven - je schoenen zoekt en je kunt ze niet vinden en je roept je Moeder: Moe, waar zijn mijn schoenen? Dan kan het zijn, dat je Moeder zegt: dat weet ik ook niet, maar zoek maar goed, ze zullen er nog wel staan, want ze hebben geen vleugeltjes gekregen ... Dan denk jij: nee, natuurlijk niet. Schoenen krijgen niet zomaar vleugeltjes!

Nu, zo is het net níet met geld en bezit. Rijkdom maakt voor zichzelf vleugels en vliegt zomaar weg. Op een kwade dag (of is het eigenlijk een goede dag?) is de rijkdom zomaar verdwenen.

Je kunt je bezittingen echt niet vast houden. Je moet alles loslaten. Wees nou verstandig! Als je een vogel vangt zet je die toch ook niet in een hok-zonder-dak? Je weet, dat het beestje dan zomaar kan wegvliegen, net als die adelaar: moeiteloos stijgt dat dier al hoger en hoger. En al wil je het beest nog zo graag vast houden, het gaat niet.

Nu, geld en goed is als een gevangen arend in een hok-zonder-dak. Subiet vliegt hij weg en jij hebt het nakijken.

We moeten een ander bezit zien te krijgen. Jezus zegt het in Mattheüs 6 vers 19 en 20 zo:

"Vergadert u geen schatten op de aarde, waar mot en roest ze verderven en waar dieven inbreken en stelen; maar vergadert u schatten in de hemel, waar geen mot of roest ze verderven en waar dieven niet inbreken of stelen."

En Hij zegt er in vers 21 bij:

"Want waar uw schat is, daar zal ook hart zijn."

Van harte toegewenst in je jonge jaren geld en goed te verachten. Te studeren en te werken niet om rijk te worden maar te kunnen leven en vooral God en je naaste te kunnen dienen. O, hoe rijk is het om arm te zijn, wanneer je God tot je deel hebt, zoals Jeremia op de ruïne van Jeruzalem, Klaagliederen 3 vers 24:

"'De HEERE is mijn Deel', zegt mijn ziel, daarom zal ik op Hem hopen!"

Hoe arm was de rijke man, toen hij zijn ogen opsloeg, zijnde in de pijn! Hoe rijk was de arme Lazarus, toen de engelen hem droegen in de schoot van Abraham!


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen