Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Uit het boek Openbaring - hoofdstuk 9

Auteur: ds. W. Pieters

Troost biedt het boek Openbaring heel veel, maar..., wel dwars door de vreselijkste en meest huiveringwekkende catastrofen en ellenden heen. Hoofdstuk 8 liet er ons al heel wat van zien. Hoofdstuk 9 in zijn geheel is er een intensivering van. Ik zal niet al de verzen overnemen. Je hebt zelf wel een Bijbel. De volgende kernmomenten haal ik hier voor het voetlicht:

"En de vijfde engel heeft gebazuind, en ik zag een ster, gevallen uit de hemel op de aarde, en haar werd gegeven de sleutel van de put van de afgrond... en er is rook opgegaan uit de put. En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde, en hun werd gezegd dat zij alleen de mensen zouden beschadigen die het zegel van God aan hun voorhoofden niet hebben. In die dagen zullen de mensen de dood zoeken, en niet vinden. En deze sprinkhanen hadden over zich tot koning de engel van de afgrond; zijn naam was in het Hebreeuws Abaddon, en in de Griekse taal had hij de naam Apollyon."

Het zou kunnen dat Johannes door dit visioen in symbooltaal een episode van de kerkgeschiedenis voor zich ziet. Het is echter gissen welk tijdperk en welke gebeurtenis of gebeurtenissen dan bedoeld zijn. De totaalindruk van dit ijselijke visioen is, met alle onzekerheid over de precieze invulling, wel duidelijk: Gods kerk heeft vele bestrijders, ontelbaar veel en onzegbaar machtig zijn de vijanden van Christus en Zijn volgelingen.

     In dit visioen blijkt aan de andere kant ook duidelijk dat Gods kinderen veilig zijn. De vijanden mogen alleen schade berokkenen degenen die niet Gods zegel aan hun voorhoofden hebben. Heb jij dat zegel wél, dan ben je gevrijwaard van al de verschrikkingen die de duivelse machten ontketenen.

     Dit is ondertussen opmerkelijk. We zouden denken dat de helse geallieerde strijdkrachten zich juist op Gods kinderen richten om hén te beschadigen. En het is waar, daarop zijn zij gebrand. Maar wat ze ook willen en proberen, ja metterdaad ondernemen..., ze kunnen in wezen degenen die God trouw bemint, geen schade doen.

     Omdat het wel of niet hebben van dit zegel het grote verschil uitmaakt, wil ik daarop ingaan.

     Verzegelen..., wat is dat? We lezen er in menselijke zin over in de geschiedenis van de moordaanslag op Naboth. Izebel - zo lezen we in I Koningen 21 vers 8 -

   "schreef brieven in naam van Achab, en verzegelde ze met zijn signet = zegelring."

Wat was de bedoeling van dat zegel? Dat de geadresseerden daardoor er zeker van waren dat het een koninklijk bevel was dat ze niet ongehoorzaam zouden durven zijn.

     Verzegeling kan ook plaatsvinden in verband met een belofte. Dan is het doel om aan die belofte meer vastheid te geven en aan de persoon aan wie het beloofd werd, meer zekerheid.

     In de laatste betekenis wordt de beeldspraak in Openbaring 9 gebruikt, net als in hoofdstuk 7.

     Verzegeld zijn al Gods kinderen. Paulus schrijft dat aan de Christenen in Efeze, in hoofdstuk 1 vers 13 & in hoofdstuk 4 vers 30:

"In Christus zijt gij ook, nadat gij geloofd hebt, verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte... tot de dag der verlossing."

De kanttekening merkt in dit verband op:

De beloften van de vergeving van onze zonden, van onze aanneming tot kinderen en van onze eeuwige erfenis worden ons gedaan door het Evangelie, en worden door het geloof ons toegeëigend. De verzegeling van de Geest, die daarbij wordt gevoegd, is de vernieuwing van Gods beeld in ons, waarmee Hij onze zielen begaaft en die Hij daar op drukt, wanneer wij in Christus geloven, om ons meer en meer te verzekeren van de uitvoering van Zijn beloften. En Hij betuigt dit bovendien aan ons gemoed, als met een Goddelijke inspraak, waarom wij ook God als onze Vader durven aanroepen, en durven roemen op de hoop van Gods heerlijkheid.

De taal van de kanttekeningen vind je misschien niet zo gemakkelijk. Het komt hierop neer. Het zegel dat al Gods kinderen dragen, is innerlijk de kinderlijke vertrouwensrelatie tot God als hun Vader; en het is uiterlijk de praktijk van het godzalige leven.

     De mensen die deze innerlijke Vader-kind relatie hebben, én die ook uiterlijk godzalig leven zullen geen schade lijden van het meest woeste geweld van satan en al zijn helpers. Laat de hel maar vrijuit woeden. Vertrouw jij met kinderlijke aanhankelijkheid op God, lijk jij in je gedrag op jouw Hemelse Vader? Dan ben je veilig, en dan mag je je ook veilig weten en voelen.

     Hoe kom je aan dit zegel? Door geloof in Christus. Hoe werkt God dat geloof in je hart? Door (de prediking van) Zijn heilig Evangelie. Neem dan biddend dat Woord ter hand, en buig aan Zijn genadetroon!


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen