Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 148 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Vanaf Psalm 146 beginnen én eindigen alle Psalmen met het woord Hallelujah. Dit Hebreeuwse woord bestaat uit twee delen: ‘hallelu’ en ‘Jah’. Het eerste woord betekent ‘looft’ (meervoud), het tweede is een afkorting van de Naam: HEERE (Jahweh / Jehovah). In Psalm 147 hebben de statenvertalers het niet zoals in de overige negen gevallen onvertaald gelaten, maar overgezet met “Looft de HEERE”.

Uit dit tienvoudige opschrift / onderschrift blijkt opnieuw hoe belangrijk het loven van de Heere is. Heel het Psalmboek loopt daar op uit. Daarheen dient heel ons zingen en bidden en danken en belijden gericht te zijn. Wie leeft zonder God te loven, mist zijn doel. En het woord voor ‘zondigen’ in het Hebreeuws betekent precies dat: het doel missen.

Bij Psalm 147 heb ik opgesomd waarom we God zullen loven, nu een lijst wie Hem zullen loven:

(1) Al Zijn engelen, (2) al Zijn legerscharen, (3) zon, (4) maan, (5) alle lichtende sterren, (6) hemel der hemelen, (7) wateren boven de hemelen, (8) walvissen, (9) alle afgronden, (10) vuur, (11) hagel, (12) sneeuw, (13) damp, (14) stormwind, (15) bergen, (16) alle heuvels, (17) vruchtbomen, (18) alle cederbomen, (19) wild gedierte, (20) alle vee, (21) kruipend gedierte, (22) gevleugeld gevogelte, (23) koningen der aarde, (24) alle volken, (25) vorsten, (26) alle rechters der aarde, (27) jongelingen, (28) ook maagden, (29) ouden, (30) met de jongen.

Allen en alles dus.

Waarom? Niet alleen omdat Hij allen en alles heeft geschapen (vers 5), maar ook omdat Hij allen en alles regeert (vers 6 & 13).

Het loopt in deze Psalm uit op de bijzondere band tussen God en Israël: “Hij heeft de hoorn van Zijn volk verhoogd [dat is] de roem van al Zijn gunstgenoten, [dat zijn] de kinderen van Israël, het volk, dat nabij Hem is.”

Het meest hemelse wat je op aarde kunt denken, staat hier: … dat nabij Hem is … O, om als verbondsvolk dit voorrecht deelachtig te zijn!

Prijs God de HEERE, geef Hem lof,
U die in ’t allerhoogste Hof
Uw woning hebt en Hem daar ziet.
Zend uit de hemelen uw lied.
Loof Hem, o engelen en machten
Van ’s HEEREN hemelse heerkrachten.
Loof Hem, o lichten, zon en maan,
En sterren die te schitt’ren staan.

Een kernvers is:

Loof Hem, zon en maan.
Loof Hem,
alle lichtende sterren. 

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen