Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Spreuken 14:30 - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

Een gezond hart is het leven des vleses,

     maar nijd / afgunst is verrotting der beenderen.

                                       Spreuken 14 vers 30

Medisch gezien worden de bloedcellen gevormd in het beenmerg. Vandaaruit komt het bloed in onze aderen terecht en wordt het rondgepompt door ons hart. Bovendien zitten er talloze sluisdeurtjes in onze aderen, die open en dicht gaan en zo wordt de bloeddruk gelijk verdeeld over je hele lichaam, van teen tot oor.

Bloed is van levensbelang. Een bloedziekte is daarom ook zeer ingrijpend, want het raakt alle lichaamsdelen. Een orgaan zoals een nier of een long kun je nog missen, een ledemaat zoals een arm of een been ook wel, maar bloed niet.

Uit allerlei bloedtesten kan men afleiden, wat iemand mankeert. Heeft iemand beenmergkanker, dan is dat een ziekte die de bron van het leven raakt. Alleen transplantatie is dan nog een mogelijkheid om beter te worden.

Nijd / jaloezie of afgunst wordt hier genoemd omdat het de bron van het leven aantast. Zo diep kan nijd zitten, dat het onmogelijk te verhelpen is. Bovendien, heeft nijd zich eenmaal genesteld in het diepst van je leven, dan dringt het daarin door in alle facetten.

Salomo noemt daarom in Spreuken 27 vers 4 jaloezie erger dan toorn. Waarom? Omdat toorn plotseling opkomt en ondiep zit, maar jaloezie is iets langdurigs en zit heel diep.

'Verrotting' is niets minder dan stank en verval. Kanttekening 6 erbij vermeldt: het is een verharding van boosheid.

Als Paulus in Romeinen 12 vers 19 zegt "Geeft de toorn plaats", dan bedoelt hij dat je je boosheid de tijd moet geven om te stillen. Misschien is daaruit wel de uitdrukking afgeleid: tel eerst tot tien voordat je wat terug zegt. Laat deze ziekte niet chronisch worden!

Jaloezie omvat veel dingen. Je gunt een ander geen voorspoed. Je zoekt je voordeel, terwijl je een ander schade aandoet of zijn naam beschadigt. Of je ziet dat een ander meer deelt in de gunst van je vriend dat jij, en je kunt dat niet hebben.

De Bijbel is op dit punt het meest eerlijke boek. We lezen dat Rachel Lea benijdde vanwege de kinderzegen. Tussen het Tien-stammenrijk (Efraïm) en het Twee-stammenrijk (Juda) was nijd. Zie Jesaja 11 vers 13. Uit nijd hebben de vorsten en stadhouders Daniël in de leeuwenkuil laten werpen. De arbeiders die de hele dag in de wijngaard gewerkt hadden, waren boos dat zij dezelfde beloning kregen, als zij die maar een uurtje gewerkt hadden, Mattheüs 20 vers 15. Ook de discipelen van Johannes de Doper waren jaloers dat Jezus meer discipelen maakte dan Johannes. Zie Johannes 3 vers 25, 26.

De Statenvertalers vertalen negatieve jaloezie met 'nijd' en positieve jaloezie met 'ijver'. Nijd gaat samen met liefdeloosheid, maar ijver gaat samen met liefde. Hier zijn ook voorbeelden van te noemen. Paulus zegt in Romeinen 11 vers 11 dat de heidenen de zaligheid gekregen hebben om de joden tot jaloersheid te verwekken. Kanttekening 54 is treffend en luidt als volgt: "Dat is, dat de joden door het voorbeeld van de gelovige heidenen mogen opgewekt worden, om het Evangelie mede aan te nemen en zich tot Christus te bekeren, en daardoor de zaligheid mede te verkrijgen. Want jaloersheid is ook een beweging van het gemoed, waardoor iemand ziende dat een ander enig goed heeft, wat hij niet heeft, met een ijver en lust wordt ontstoken om naar hetzelfde goed mede te trachten en dat te verkrijgen."

Van deze positieve jaloezie zegt de bruid uit het Hooglied tegen de Bruidegom: de liefde is sterk als de dood, de ijver is hard als het graf (Hooglied 8 vers 6). De kanttekening zegt: "Deze ijver verslindt (= eet en slokt op) alle moeilijkheden en overwint ze."

Alleen deze liefde kan jouw hart gezond maken. Je mag gerust positief jaloers zijn op Gods kinderen. Wees het maar. Je zult dan alle negatieve jaloezie overwinnen. Deze liefde is niet (negatief) jaloers, want ze zoekt zichzelf niet. Je zoekt dan de eer van God en het behoud van je medemens. Deze ijver is het juiste tegengif voor de ziekte die 'nijd' heet.

Dan heb jij een geestelijk gezond hart. Want deze liefde is een medicijn voor je beenderen (Spreuken 16 vers 24). Als deze liefde-ijver het merg van je been uitmaakt, dan zal het heel je leven doordringen. Wat heerlijk, of niet?


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen