Algemeen
Digitaal schoolbord Over de berijmingen De Franse berijming De Nieuwe Psalmber... Helpt u mee? > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Psalm 1 Psalm 2 en jij Psalm 23 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij > Meer Waar jij mee zit
Psalm 40 en jij Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Ceremoniële geb... Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Feesten en blijdsc... > Meer

Psalm 13 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Psalm 13 en jij

Bij het doorlezen van het boek ‘De Psalmen’ merk je, hoe veel ellende de dichter heeft. Meer dan eens kwam aan de orde in de achterliggende Psalmen hoe mensen met hem omgingen. Nu komt een ander aspect van zijn lijdensweg aan de orde, namelijk dat het er op lijkt, dat God hem vergeet: “Hoe lang, HEERE, zult Gij mij vergeten?”
Hij herhaalt de vraag: “Hoe lang zult Gij U voor mij verbergen?”

Over de herhaling een stukje. Als je er op let, merk je hoe vaak de dichter iets herhaalt. Dat is niet omdat hij ‘bladvulling’ nodig had, maar dat is de Oosterse manier van zeggen. Je zou kunnen zeggen, dat het de Hebreeuwse manier van dichten is. Wij laten zinnen op elkaar rijmen, zij herhalen dezelfde gedachte met andere woorden.
Een voorbeeld vind je al meteen bij het eerste twee verzen van Psalm 1:
Welgelukzalig is de man, die
- niet wandelt in de raad der goddelozen,
- noch staat op de weg der zondaren,
- noch zit in het gestoelte der spotters;
Maar:
- zijn lust is in des HEEREN wet,
- en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht.

In Psalm 13 spreekt de dichter écht geloofstaal: terwijl hij erváárt dat God hem vergeet, gelóóft hij dat God hem niet vergeet. Lees maar het laatste vers van deze Psalm: “Maar ik vertrouw op Uw goedertierenheid.”

Dat is dé les van de Bijbel voor ons allemaal, álle dagen van ons leven, in álle omstandigheden: niet steunen op wat je voelt, maar op wat God zegt. En wat zegt de Heere tegen jou en mij? Zomaar een psalmvers:
“HEERE, U bent goed
en graag vergevend
en van grote goedertierenheid voor allen die U aanroepen.”
Voel je het niet? Geloof dan toch God op Zijn Woord. Hij kan niet liegen…

Mijn God en HEERE, zie mij aan. 
Wil mijn gebeden gadeslaan.
Verlicht ook mijn verduisterd’ ogen
En wil toch nimmermeer gedogen
Dat ik in doodsnood moet vergaan.

Een kernvers is:

Mijn hart zal zich verheugen
in Uw heil.
ik zal voor de HEERE zingen,
omdat Hij aan mij welgedaan heeft.

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep