Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Ceremoniële geb... Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 66 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Tijd blijkt iets vreemds te zijn, als je vers 6 leest. De dichter beschrijft in dit vers het grote wonder van God dat Hij in Mozes’ tijd de Schelfzee droog maakte. Ook dat zijn voorouders veertig jaar later te voet door de rivier de Jordaan zijn gegaan – waar de ark zo in het middelpunt stond!

En dan komt er iets vreemds. Hij schrijft: “Daar hebben wij ons in Hem verblijd.” Niet ‘zij hebben zich in Hem verblijd’, maar ‘wij hebben ons in Hem verblijd’. Was de dichter er dan bij toen Jozua het volk het Beloofde Land inleidde? Nee. En toch… door het geloof worden eeuwen overbrugd en worden Mozes en Jozua zijn tijdgenoten.

Dit is in 2013 nog zo: in geloof worden Ruth, Hanna, Daniël, Thomas onze tijdgenoten. Het geloof is namelijk toe-eigenend van aard. Zo kun je opmaken uit de kanttekening van de statenvertalers. Wat betekent dit? Dat je met een gelovig hart al de Oud- en Nieuwtestamentische geschiedenissen en al Gods woorden in heel de Bijbel op jezelf betrekt, alsof ze tot jou gesproken waren en alsof jij die gebeurtenissen had meegemaakt.

Een voorbeeld vind je in het laatste hoofdstuk van de brief aan de Hebreeën. Paulus haalt een heerlijke belofte van God aan die Hij aan Jozua had gericht. Door het geloof weet de apostel zoveel eeuwen later, dat dit Godswoord ook voor hem en zijn lezers is – en nu ook voor jou (of niet?).

Ik nodig je uit en roep je op zó de Bijbel te lezen, vanaf Genesis 1: het gaat daarin over de schepping van jóu. In hoofdstuk 3 de ongehoorzaamheid van jóu. Enzovoort. En o, wat een wonder, dan gaat het in Genesis 3 vers 15 óók over jóu: de Verlosser Die jouw aartsvijand, satan, zal overwinnen…

Deze Psalm leert ons ook wanneer God ons gebed wel en wanneer niet verhoort: “Had ik naar ongerechtigheid met mijn hart gezien, de Heere zou niet gehoord hebben”(vers 18). De kanttekening luidt: want Hij hoort geen huichelaars. God hoorde de dichter echter wel (vers 19): “Maar zeker, God heeft gehoord. Hij heeft gemerkt op de stem van mijn gebed.” Als jij al je ongerechtigheden Hem eerlijk belijdt, zal Hij ook naar jouw gebed horen en je volkomen vergeving van al je goddeloosheid schenken!

Geloofd zij God, Hij zij geprezen,            

Die mijn gebed niet heeft veracht,             

Mijn smeking niet heeft afgewezen.         

Zijn goedheid geeft mij nieuwe kracht.  

Een kernvers is:

Geloofd zij God, Die mijn gebed

niet heeft afgewend,

noch Zijn goedertierenheid van mij. 

 

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen