Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Bijbelcatechisatie Ruth

Auteur: ds. W. Pieters

De Hoofdpersoon van dit boekje is niet Ruth, ook niet Boaz, maar de HEERE, Die in de lieflijke tekening van dit kleine boekje laat zien hoe Hij heidenen trekt tot binnen de lichtglans van Zijn heilrijk Woord. Het beschrijft de afstamming van David en dus van Davids grote Zoon Jezus Christus. Christus wordt afgebeeld door daden en woorden van Boaz. Het boekje laat zien hoezeer de hele openbaring van het Oude Testament roept om de komst van de Goël, de Losser. Daarom heeft God het losserschap (Leviticus 25 vers 23-34) en het zwagerhuwelijk (Deuteronomium 25 vers 5-10) ingesteld. Niet in alleen voor de sociale nood, maar ook om heen te wijzen naar de Christus, Die Zijn volk geestelijk zou (ver)lossen.

        We zien in dit boekje onder andere beschreven wat voor goede verhouding er kan zijn tussen baas en arbeiders. Geen wanklank wordt gehoord in de verhouding tussen Boaz en zijn personeel. Alles ademt vrede. Hierin ligt voor ons een belangrijke les. Ook voor onze tijd is de enige oplossing voor alle spanningen en conflictsituaties: de terugkeer naar Gods Woord, waarin de Heere – ook in dit boekje – schrijft over de goede maatschappelijke verhoudin­gen. Hoe wij ons gedragen in de praktijk van het dagelijkse leven is het ‘visite‑kaartje’ van de kerk! We zien hoe Boaz de wet naleeft, door weduwen aren te laten lezen (Leviticus 19 vers 9). We zien, hoe hij Ruths eerbaarheid redt tijdens die nacht op de dorsvloer. We kunnen hieruit leren kuis te zijn! We zien ook een voorspel van de grote toevergadering der heidenen, van wie Jezus ook afstamt via deze Moabietische.

De inhoud van het boek Ruth

1 Elimelech (= mijn God is Koning) gelooft niet dat zijn naam waar is, want nu er in Bethlehem (= Broodhuis) honger is, vertrouwt hij niet op God. Waarom is deze honger er? Heeft God niet beloofd Zijn volk te zullen zegenen? Jawel, maar het oordeel is ook gedreigd. Zo moeten we de inzet van dit boekje verstaan. Wie echter van onder de oordelen Gods tracht te ontsnappen, vindt (zoals Elimelech in Moab) de dood. Zelfs de beide zonen Machlon en Chiljon sterven. Laat ons altijd bedenken dat Gods zegen alleen in de weg van gehoorzaamheid wordt verkregen! Naomi hoort dat God Zijn volk weer heeft bezocht en keert terug naar Israël. Bij de grensrivier stelt ze haar twee schoondochters op de proef. Orpa, de vrouw van Chiljon, keert terug, maar Ruth, die echt bekeerd is, wil niet naar haar goden. Al hoort ze dan niet bij het volk van Jehovah, toch kiest haar hart voor dat volk. En al is de Moabietische god Kamos haar god, haar hart kiest toch voor de HEERE. En ons hart? In Bethlehem terug gekomen klaagt Naomi, dat ze beter Mara (=Bitter) kan heten.

2 Overeenkomstig Gods Wet (Leviticus 19 vers 9) mag de vreemdelinge en weduwe Ruth aren rapen op de akkers. Toevallig voor haar komt ze bij een familielid van haar schoon­moeder, Boaz, terecht die haar vriendelijk toespreekt (hoe gaan wij met vreemdelingen om? Zien we ze liever gaan dan komen?) en aan zijn maaiers bevel geeft om zo nu en dan aren te laten vallen. Hierin ziet een gelovig gemoed wel eens een beeldspraak / illustratie van hoe de Heere Jezus met arme zielen omgaat: Hij is nog veel milder dan Boaz en geeft gul en graag ...

3 Naomi hoort wie die landbouwer is en krijgt een ─ door Gods Geest ingegeven ─ idee. Boaz zou Ruth wel kunnen huwen en de akkers die Elimelech verkocht, toen hij naar Moab trok, en die Naomi niet kan terug kopen vanwege haar armoede, voor hen terug kopen (lossen = aan hen terug geven). Daarom geeft ze Ruth de opdracht om in de nacht naar Boaz te gaan en hem te vragen haar tot zijn vrouw te nemen. Dat doet ze. De vraag ‘Breid uw vleugel over mij uit’ betekent: neem mij tot uw vrouw. Dit doet Boaz niet direct. Hij luistert niet naar de stem van de hartstocht. Wel wil hij haar tot vrouw nemen, maar er is een ander familielid dat tot Naomi in nadere relatie staat en het eerste lossersrecht heeft. Dat recht moet eerlijk worden af­gehandeld! Zo moeten we altijd ─ zowel in burgerlijke, kerkelijke als geestelijke zaken ─ omgaan met recht en wet!

4 De volgende dag gaat Boaz naar het stadje Bethlehem en in de poort wacht hij op de nadere losser en vraagt hem of hij er zin in heeft om de akkers van Naomi aan haar terug te geven. Dat heeft hij wel; want hij denkt: als Naomi straks sterft, krijg ik toch alles weer, omdat er geen wettige erfgenamen zijn. Boaz merkt dan op, dat hij dan ook Ruth moet trouwen om zo een kind te verwekken dat op naam van Naomi en Elimelech komt. Dit staat die man niet aan, omdat dan de akkers toch weer uit zijn bezit raken. Zo zelfzuchtig zijn wij niet...? Hij doet er afstand van ─ waarbij hij zijn schoen / sandaal moet uittrekken ─ en Boaz krijgt in de weg van recht Ruth tot zijn vrouw. Dan wordt er een kind geboren, dat de naam Obed krijgt, in wie Naomi erg getroost wordt. Het hoofdstuk (en het boekje) loopt uit op de geslachtslijst van het koninklijk Huis van David, waarin we, via Mattheüs 1 de belofte zien van de komende Christus.

Boaz en Ruth

In de geschiedenis van Ruth en Boaz is vaak een treffende illustratie gezien van de verhouding tussen Christus (de meerdere Boaz) en de ziel van de gelovigen. Maar hoe moeten we dit invullen? In de Heilige Schrift zien we meermalen dat een aardse gebeurtenis of wet een geestelijke bedoeling heeft. Je zou kunnen zeggen: door het hele leven heen ligt de geestelijke prediking verstrengeld. Alle facetten van het dagelijkse leven hebben voor de opmerkzame toeschouwer een les. Steeds wil de Heere Zijn kinderen aanschouwelijk onderwijs geven. Denk aan de vele gelijkenissen van Jezus.

Wie als ‘Moabiet’ toevlucht zoekt bij Hem, Die Ruth en haar volk buiten de tempel en de dienst der verzoening sloot (Deuteronomium 23 vers 3; Nehemia 13 vers 1), wordt niet weggestoten. Wat een verrassing voor zo’n buitenstaand volk! We zien Gods bijzondere voorzienigheid, dat ook het ‘toevallige’ niet toevallig is, maar bestuurd wordt. Voor ons toevallig, toch door God geleid. Zo komt Ruth op de akker van Boaz. We leren uit dit boekje verdrukkingen geduldig verdragen, zoals Naomi; en voor jongbekeerden vriendelijk zijn, zoals Naomi en ook Boaz voor Ruth. In dit boekje wordt ons de tegenhanger geschetst van het plattelandsleven in dezelfde richterentijd, nu niet zoals in Richteren 17 en 19, maar vredig.

Ruths keuze

Een van de mooiste stukjes uit dit boekje is de keus van haar hart, zoals Ruth die op de grens van Moab - Israël uitspreekt. Hier oefent zij het echte geloof.

Geloven is onder andere God kiezen tot onze Vader, Heere en Zaligmaker. Ons onvoorwaar­delijk aan Hem overgeven. Deed je dat wel eens met de vurige en eerlijke wens van je hart, of heb je daar nog steeds geen zin in?

Wat is bij Ruth aan de orde? Zij geloofde dat het bij die God Die haar buitensloot(!), beter was dan bij de god van thuis die haar binnensloot. Wat is onze mening? Willen ook wij liever horen bij die God Die tot ons zegt dat we onder Zijn vloek liggen? We zullen er ons leven lang geen spijt van krijgen, al biedt het woord van Naomi (de verkondigster van Gods Woord) ons niets anders dan leed en ellende (Johannes 16 vers 33).

God is echter – zoals Ruth beleefde in de weg van onderworpenheid en gehoorzaamheid – een verrassend God, Die Zijn volk steeds weer verblijdt met Zijn heilrijke gaven. Op wie lijk jij? Op Ruth of op Orpa? Orpa kon zonder God leven en moest zonder Hem sterven! En wij? Wanneer wij mét Ruth begerig zijn geworden naar het leven van Naomi, omdat zij in al haar verdriet toch een God had (al had Hij haar geslagen en bitterheid aangedaan...), dan zal de Heere die begeerte niet teleurstellen. Je zult het niet meemaken dat je méér van God verwacht, dan Hij waar maakt. Hij houdt getrouw Zijn eenmaal gegeven woord (ook al was dat in Ruths dagen nog niet op papier): al wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen! Hier kun je vast van op aan.

Wie zich geeft, overgeeft, zoals Ruth, zonder voorwaarden te stellen en zonder op enige goede hoedanigheid van zichzelf te steunen, zal merken dat de Heere niet tegenvalt, maar eeuwig meevalt. Er is een volk dat zelfzich zo bitter tegenvalt en dat het moet hebben van de meevallers. En dat volk wordt eeuwig zalig! Matthew Henry schrijft:

Dit nu is een voorbeeld van een oprechte bekering tot God en Zijn dienst. Daartoe moet het met ons komen. Wij moeten de Heere aannemen tot onze God: Deze God is mijn God eeuwig en altoos; ik heb Hem als de mijne erkend en aangenomen... Hierin moet ons aankleven aan Christus inniger zijn, dan dat van Ruth aan Naomi: zij besloot dat niets dan de dood hen zou scheiden, maar wij moeten besluiten dat zelfs de dood ons niet zal scheiden van de liefde van Christus, en dan kunnen wij er zeker van zijn, dat de dood ons niet zal kunnen scheiden van onze gelukzaligheid in Christus.


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen