Bijbelstudie
Algemene stukken Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 110 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Geen enkel vers uit alle 150 Psalmen wordt in het Nieuwe Testament zo vaak aangehaald als Psalm 110 vers 1:

“De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: zit aan Mijn rechterhand.”

Jezus stelt aan Zijn listige tegenstanders die constant bezig waren om Hem erin te laten lopen, de vraag: de beloofde Verlosser, van wie is Hij de Zoon? Het antwoord is heel gemakkelijk. Iedereen in Israël weet het: Hij zal de Zoon van David zijn.

Maar dan vraagt Hij: als deze Verlosser de Zoon van David is, hoe kan David Hem dan zijn Heere noemen? En Jezus verwijst hierbij naar Psalm 110 vers 1. De enige oplossing van dit probleem is: als mens is Jezus Davids Zoon, als God is Hij Davids Heere!

Een heel belangrijk vers is ook vers 4, waarin we – totaal onverwacht – de naam van Melchizedek vinden. In Genesis 14 ging het over hem. Verder nergens in heel de Bijbel. En nu schrijft David dat zijn Zoon niet alleen Koning zal zijn, maar ook Priester. En dan niet Priester in de lijn van Aäron, maar van Melchizedek. Wil je weten wat dit allemaal betekent? Paulus schrijft hier uitgebreid over in de brief aan de Hebreeën, vooral hoofdstuk 7.

Voor jou en mij is vers 3 ook heel rijk. Hierin krijg je onderwijs hoe het kan dat een onwillige vijand – die we van afkomst allen zijn! – gewillig het evangelie aanneemt, namelijk (zoals de statenvertalers in de kanttekening zo treffend schrijven):

Wanneer God de krachtige prediking van het heilige Evangelie door de apostelen en vele andere verkondigers ervan, zal uitzenden om de wereld en de duivel te overwinnen en veel schapen in de ware schaapstal te brengen.

Hoe gaat zo’n zondeliefhebber dan leven? Er staat in vers 3 bij: in heilig sieraad. Dat is: in heiligheid van leven en in allerlei christelijke deugden, die uit het geloof voortkomen.

Nog één ding: bij Jezus’ hemelvaart vervulde God het eerste deel van vers 1. Bij Zijn terugkeer vervult Hij even zeker het tweede deel van dat vers. Denk daar eens over na:

“Totdat Ik Uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank van Uw voeten.”

De HEERE heeft gesproken tot mijn Heere:
“Zit aan Mijn zij, ter rechterhand, en wacht
Tot Ik Uw vijanden, die ‘k zal vernêren,
Tot voetbank voor Uw voeten heb gebracht.”

Een kernvers is:

Ik zal de HEERE
met mijn mond zeer loven
en in het midden van velen
zal ik Hem prijzen. 

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen