Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Ceremoniële geb... Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 110 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Geen enkel vers uit alle 150 Psalmen wordt in het Nieuwe Testament zo vaak aangehaald als Psalm 110 vers 1:

“De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: zit aan Mijn rechterhand.”

Jezus stelt aan Zijn listige tegenstanders die constant bezig waren om Hem erin te laten lopen, de vraag: de beloofde Verlosser, van wie is Hij de Zoon? Het antwoord is heel gemakkelijk. Iedereen in Israël weet het: Hij zal de Zoon van David zijn.

Maar dan vraagt Hij: als deze Verlosser de Zoon van David is, hoe kan David Hem dan zijn Heere noemen? En Jezus verwijst hierbij naar Psalm 110 vers 1. De enige oplossing van dit probleem is: als mens is Jezus Davids Zoon, als God is Hij Davids Heere!

Een heel belangrijk vers is ook vers 4, waarin we – totaal onverwacht – de naam van Melchizedek vinden. In Genesis 14 ging het over hem. Verder nergens in heel de Bijbel. En nu schrijft David dat zijn Zoon niet alleen Koning zal zijn, maar ook Priester. En dan niet Priester in de lijn van Aäron, maar van Melchizedek. Wil je weten wat dit allemaal betekent? Paulus schrijft hier uitgebreid over in de brief aan de Hebreeën, vooral hoofdstuk 7.

Voor jou en mij is vers 3 ook heel rijk. Hierin krijg je onderwijs hoe het kan dat een onwillige vijand – die we van afkomst allen zijn! – gewillig het evangelie aanneemt, namelijk (zoals de statenvertalers in de kanttekening zo treffend schrijven):

Wanneer God de krachtige prediking van het heilige Evangelie door de apostelen en vele andere verkondigers ervan, zal uitzenden om de wereld en de duivel te overwinnen en veel schapen in de ware schaapstal te brengen.

Hoe gaat zo’n zondeliefhebber dan leven? Er staat in vers 3 bij: in heilig sieraad. Dat is: in heiligheid van leven en in allerlei christelijke deugden, die uit het geloof voortkomen.

Nog één ding: bij Jezus’ hemelvaart vervulde God het eerste deel van vers 1. Bij Zijn terugkeer vervult Hij even zeker het tweede deel van dat vers. Denk daar eens over na:

“Totdat Ik Uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank van Uw voeten.”

De HEERE heeft gesproken tot mijn Heere:
“Zit aan Mijn zij, ter rechterhand, en wacht
Tot Ik Uw vijanden, die ‘k zal vernêren,
Tot voetbank voor Uw voeten heb gebracht.”

Een kernvers is:
Ik zal de HEERE
met mijn mond zeer loven
en in het midden van velen
zal ik Hem prijzen. 

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen