Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 46 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Elke lezer van dit jeugdblad kent vast wel het hervormingslied van Luther:

Ein feste Burg ist unser Gott.

In het Nederlands:
Een vaste Burg is onze God,       
een Toevlucht voor de zijnen!
Al drukt het leed, al dreigt het lot,
Hij doet Zijn hulp verschijnen!
De vijand rukt vast aan.
met opgestoken vaan'; 
hij draagt zijn rusting nog
van gruwel en bedrog,
maar zal als kaf verdwijnen!

Luther dichtte dit lied naar aanleiding van deze Psalm: “God is voor ons een Toevlucht en Sterkte. Hij is krachtig bevonden een Hulp in benauwdheden.”
En hij dichtte dit niet in een tijd van voorspoed en rust, maar in een tijd, zoals ook de psalmist erover schrijft: “Wij zullen niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats, en al werden de bergen verzet in het hart der zeeën.”
Dit is geen kleinigheid!!
Wat is het geheim van de rust van de dichter en ook van allen die deze Psalm in geloof meezingen? Dat staat in vers 6: God Zelf is bij ons en zal ons op tijd helpen.
O, wat heerlijk om op goede gronden zo op God te hopen! Om de duivel te durven uitlachen, zoals Luther in een volgend couplet doet:
Und wenn die Welt voll Teufel wär’
Und wollt’ uns gar verschlingen,
So fürchten wir uns nicht so sehr,
Es soll uns doch gelingen.
Van harte toegewenst dat je mét Luther mag belijden, gelovig(!):
Mit unsrer Macht ist nichts getan,
Wir sind gar bald verloren;
Es stellt für uns der rechte Mann,
Den Gott Selbst hat erkoren.
Misschien tob jij met de vraag: “Hoe weet ik toch of de Heere bij mij is, mét mij is, vóór mij is?” Ik geef als antwoord: “Hij spaarde Zijn Eigen Zoon niet, maar gaf Hem over…”
Kom, wees aan Zijn troon biddend werkzaam met dit Geschenk!

Voorwaar, de HEERE der heerscharen
Is met ons, om ons te bewaren.
Bij Jakobs God is geen gebrek.
Hij is ons tot een Hoog Vertrek.

Een kernvers is:

Laat los, en weet, dat Ik God ben.
Ik zal verhoogd worden onder de heidenen,
Ik zal verhoogd worden op de aarde.

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen