Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Spreuken 28:1 - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

“De goddelozen vluchten, waar geen vervolger is,

maar een rechtvaardige is moedig als een jonge leeuw.”

                                        Spreuken 28 vers 1

Leeuwen zijn over het algemeen niet bang. Als je ziet, hoe vogels hun voedsel oppikken, dan is het altijd schuw, haastig, oplettend. Veel dieren hebben bij een koppel of kudde vaak `wachters', die nauwlettend op de omgeving letten, of er gevaar dreigt.

Leeuwen niet. Zij zijn niet bang. Zij hoeven ook niet bang te zijn.

Wie zal een leeuw aanvallen? op de vlucht jagen?

Zo is het ook met de rechtvaardige. Daarmee wordt in eerste instantie bedoeld: iemand, die een zuiver geweten heeft. Komt de politie, dan hoeft hij niet bang te zijn, want hij heeft geen enkele beschuldiging in zijn geweten. Maar stel je voor, dat iemand een overval heeft gepleegd op een benzinestation, en de volgende dag ziet hij een politiewagen de straat in draaien en schuin tegenover zijn huis stilstaan en van de andere kant komt ook een politiewa­gen, dan vlucht hij de achterdeur uit... Al waren die twee politiewa­gens er alleen maar heel `toevallig' en al weet niemand, dat hij die overval heeft gepleegd en al is er geen politieman op heel de wereld, die achter hem aan zit.

Maar zijn geweten verschrikt hem!

Dit kun je ook toepassen op rechtvaardigen en goddelozen, zoals God ons ziet. Een goddeloze is dan iemand, die zonder God leeft en die zich misschien zelfs wel brutaalweg tegen Hem verzet. Een rechtvaardige is iemand, die Gods Wet liefheeft en gehoorzaamt. Dus een goddeloze is los van Jezus Christus en een rechtvaardige is vol van die dierbare Middelaar.

Nu heeft een rechtvaardige of godvrezende geen enkele reden meer om bang te zijn. God is zijn Toevlucht, Hij beschermt hem. En een goddeloze heeft alle reden om bang te zijn, want het zwaard van Gods eeuwige toorn zal hem treffen.

Salomo maakt ons in een beeldspraak duidelijk, wat hij be­doelt. Hij vergelijkt een kind van God met een leeuw. Niet een oude, aftandse leeuw, maar met een jonge, fiere leeuw. Het Hebreeuws maakt duidelijk, dat het niet gaat over een jonge leeuw, die nog niet op rooftocht is geweest (en dus toch nog wat bang is), maar dat het gaat over een jonge, sterke leeuw, die nog maar pas prooi heeft behaald en daarom moedig is om op zijn volgende prooi af te gaan. Hij laat zich door niets en niemand afschrikken en is nergens bang voor.

Zo mag Gods kind leven. Hij vertrouwt immers op de bescherming van zijn hemelse Vader! En dan ben je veilig, wat er ook op af komt. O zeker, de vijand is sterk en listig. Tegen satan kan hij niet op... Maar zijn Herder waakt en Die is machtiger en wijzer, dan alle vijanden samen. Jezus belooft aan al Zijn schapen: “Ik geef Mijn schapen het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken.”

Waarom zou je vrezen, wanneer je rechtvaardig bent? Maar ja, daar heb je net het punt, waar alles op vast zit: ben jij rechtvaar­dig? Kijk, als je dat niet bent, heb je alle reden om benauwd te zijn. Al probeert satan zijn onderdanen wel gerust te stellen, dat het zo'n vaart niet loopt en dat de eeuwigheid en het oordeel niet zo dichtbij is...; je hebt toch alle reden om bang te zijn.

Het moet toch maar 's gebeuren, dat je verongelukt, zoals die jongeman van 27 jaar in Kootwijkerbroek, wat een paar weken terug in de krant stond... (En jij weet misschien in je eigen omge­ving ook de voorbeelden aan te wijzen.) En dan?

Je hebt echt alle reden om bang te zijn, wanneer je geweten nog niet is gereinigd door Christus' bloed...

Ten slotte een voorbeeld van drie jongelui, die moe­dig waren als een jonge leeuw: Hananja, Misaël en Azarja. Een vreselijke vuurdood wachtte hen, maar wat zeiden ze tegen de woedende koning Nebucadnezar (Daniël 3 vers 16, 17)?

“Wij hebben niet van node u op deze zaak te antwoorden. Zal het zo zijn? onze God, Die wij eren, is machtig ons te verlos­sen uit de oven van het brandende vuur; en Hij zal ons uit uw hand, o koning, verlossen. Maar zo niet? u zij bekend, o ko­ning, dat wij uw goden niet zullen eren en het gouden beeld, dat gij hebt opgericht niet zullen aanbidden.”


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen