Bijbelstudie
Algemene stukken Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 76 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Het centrum van heel de aarde is Salem (andere naam voor Jeruzalem). Niet in aardrijkskundig opzicht, maar in geestelijke zin. Want (vers 3) daar is Zijn hut. Het Hebreeuwse woord betekent: schuilplaats. Dit woord achten wij niet bepaald geschikt om de woning van God mee aan te duiden.

En toch: niet alleen in de tijd dat de ark van God tussen gordijnen, in een tent, stond, kon je spreken over ‘hut’, maar zelfs van de prachtige tempel die koning Salomo liet bouwen, gold: die woning is maar een hut, vergeleken met

  1. De hemelse woning van God
  2. De Christus-woning van God.

De hemel is een volheid van Goddelijke pracht en onvoorstelbaar grote glorie.

Daarmee vergeleken is het mooiste huis voor God niet meer dan een hut. Jullie zullen het hier wel mee eens zijn.

Maar nog indrukwekkender is de woonplaats van God in Zijn Zoon. Paulus schrijft aan de Kolossenzen dat de volheid van de Godheid lichamelijk in Christus woonde en woont.

Daarmee vergeleken is zelfs de hemel nog maar armetierig…

De Psalm vertelt ons dat er vijanden rondom Salem waren, maar dat God ze allemaal heeft verslagen (vers 4): “Daar heeft Hij verbroken de vurige pijlen van de boog, het schild, en het zwaard, en de oorlog.” Waarom zijn die vijanden toch zo vijandig? Waarom haten ze een christen toch zo? Geven Gods kinderen, geef jij, aanleiding? Nee toch!

Het is de oude vete tussen de ‘slang’ en de ‘vrouw’: satan <-> Christus. Als het aan ons had gelegen, was er geen vijandschap gekomen tussen satan en ons. Dan waren we zijn vrienden gebleven. Maar door Gods genade wordt het anders – al is het verdrietig om die vijandschap mee te maken, toch is het beter dan dat je nog steeds in het kamp van Gods tegenstander zou zijn…

Uiteindelijk zal onze God alle zachtmoedigen verlossen (vers 10)!

God is in Juda goed bekend.
Daar wordt Zijn eer, Zijn lof verklaard.
In Israël is zonder end
De Naam des HEEREN hoog vermaard.
In Salem is Zijn hut, Zijn woning.                         
In Sion zetelt onze Koning.      

Een kernvers is:           

Doe geloften en betaal ze
aan de HEERE, uw God,
o, u allen, die rondom Hem bent!
Laten zij geschenken brengen
aan Hem Die te vrezen is.    

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen