Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Ceremoniële geb... Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 68 en jij, deel 2

Auteur: ds. W. Pieters

Het tweede deel van Psalm 68 is niet zo bekend als het eerste. Toch kunnen we er veel uit leren. Ook hier beschrijft de dichter hoe goed God voor Zijn volk is:

  • Hij is een God van volkomen zaligheid.
  • Bij Hem zijn uitkomsten tegen de dood.
  • Hij zal de kop van Zijn vijanden verslaan.
  • Hij zal terug brengen uit de diepten van de zee.

Wil je nog meer? Wat dan? Wil je het genot van de zonde erbij hebben? Dat gaat – zoals je heel goed weet – niet! Ik schrijf dit niet alleen voor jou, jonge lezer, maar ook voor mijzelf: al wil ons verdorven adamsbestaan God én zondegenot, toch… o, diep van binnen willen we nadat we genade ontvingen, toch liever zondeloos God genieten. En: is dit niet volkomen genoeg? Ja toch!

Maar de strijd tegen onze boezemzonde of -zonden kan wel heel zwaar zijn, onmogelijk om in eigen kracht ooit een deeloverwinning te behalen, laat staan de eindoverwinning. Daarom is het goed dat er nog meer in het tweede deel van deze Psalm staat:

  • Hij heeft hun sterkte geboden.
  • Hij geeft aan Zijn volk sterkte en krachten.

Je hoeft de renbaan niet alleen te gaan. Je Zaligmaker gaat je voor en door Zijn kracht geeft Hij je uithoudingsvermogen – zodat je het volhoudt, al denk je zeker te weten dat je zult bezwijken en dat je uitgeput van die eenzame strijd binnenkort de duivel in handen zult vallen.

Nee, in biddend opzien tot God, al ben je nog zo teleurgesteld in je zelf en dus beschaamd om tot God te naderen, tóch, biddend om Zijn beloofde kracht zal jouw leven (hier al in het geloof – straks volkomen ook in de eindeloze genieting) uitlopen op de laatste woorden van deze Psalm:

“Geloofd zij God!”

Wat is God loven? Nú: dagelijks tot Zijn Zoon de toevlucht nemen en op Zijn genade hopen. Met alle brokken en stukken aan Zijn voeten vallen: “Heiland, heel mijn stukgebroken bestaan, genees mijn verzondigde leven!”

O God, hoe vrees’lijk toont G’ Uw macht           

En uit Uw heiligdom Uw kracht!                              

Hoe heerlijk is Uw Wezen!                                  

De God van Israël maakt sterk                            

Wie zwak is, door Zijn krachtig werk.              

God zij alom geprezen!       

Een kernvers is: 

Prinselijke gezanten zullen

komen uit Egypte.

Morenland zal zich haasten

zijn handen tot God 

uit te strekken.

                               

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen