Bijbelstudie
Algemene stukken Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 68 en jij, deel 2

Auteur: ds. W. Pieters

Het tweede deel van Psalm 68 is niet zo bekend als het eerste. Toch kunnen we er veel uit leren. Ook hier beschrijft de dichter hoe goed God voor Zijn volk is:

  • Hij is een God van volkomen zaligheid.
  • Bij Hem zijn uitkomsten tegen de dood.
  • Hij zal de kop van Zijn vijanden verslaan.
  • Hij zal terug brengen uit de diepten van de zee.

Wil je nog meer? Wat dan? Wil je het genot van de zonde erbij hebben? Dat gaat – zoals je heel goed weet – niet! Ik schrijf dit niet alleen voor jou, jonge lezer, maar ook voor mijzelf: al wil ons verdorven adamsbestaan God én zondegenot, toch… o, diep van binnen willen we nadat we genade ontvingen, toch liever zondeloos God genieten. En: is dit niet volkomen genoeg? Ja toch!

Maar de strijd tegen onze boezemzonde of -zonden kan wel heel zwaar zijn, onmogelijk om in eigen kracht ooit een deeloverwinning te behalen, laat staan de eindoverwinning. Daarom is het goed dat er nog meer in het tweede deel van deze Psalm staat:

  • Hij heeft hun sterkte geboden.
  • Hij geeft aan Zijn volk sterkte en krachten.

Je hoeft de renbaan niet alleen te gaan. Je Zaligmaker gaat je voor en door Zijn kracht geeft Hij je uithoudingsvermogen – zodat je het volhoudt, al denk je zeker te weten dat je zult bezwijken en dat je uitgeput van die eenzame strijd binnenkort de duivel in handen zult vallen.

Nee, in biddend opzien tot God, al ben je nog zo teleurgesteld in je zelf en dus beschaamd om tot God te naderen, tóch, biddend om Zijn beloofde kracht zal jouw leven (hier al in het geloof – straks volkomen ook in de eindeloze genieting) uitlopen op de laatste woorden van deze Psalm:

“Geloofd zij God!”

Wat is God loven? Nú: dagelijks tot Zijn Zoon de toevlucht nemen en op Zijn genade hopen. Met alle brokken en stukken aan Zijn voeten vallen: “Heiland, heel mijn stukgebroken bestaan, genees mijn verzondigde leven!”

O God, hoe vrees’lijk toont G’ Uw macht           
En uit Uw heiligdom Uw kracht!                              
Hoe heerlijk is Uw Wezen!                                  
De God van Israël maakt sterk                            
Wie zwak is, door Zijn krachtig werk.              
God zij alom geprezen!       

Een kernvers is: 

Prinselijke gezanten zullen
komen uit Egypte.
Morenland zal zich haasten
zijn handen tot God 
uit te strekken.

                               

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen