Bijbelstudie
Algemene stukken Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 22 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Een bekende Psalm is Psalm 22: de lijdenspsalm bij uitstek. Jezus haalt immers uit het eerste vers van deze Psalm de woorden voor Zijn diepste klacht aan het kruis: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?”

Dat deze Psalm tegelijk ook over de opstanding van Jezus gaat, is minder bekend. Maar als je vanaf vers 22 leest, zie je dat er niets meer over het lijden in staat, maar juist over verlossing. Denk aan vers 23, waarin wordt verteld wat de opgestane Heere Jezus op de avond van de opstandingsdag zou doen: “Ik zal Uw Naam aan Mijn broeders vertellen.” We weten dat Hij dit heeft gedaan (Johannes 20 vers 19 – zie ook Hebreeën 2 vers 12):
Toen het dan avond was, op die eerste dag der week, en toen de deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren uit vrees voor de joden, kwam Jezus en stond in het midden, en zei tegen hen: “Vrede zij u!”

In Psalm 22 gaat het ook over de prediking die Jezus op diezelfde avond aan de orde stelde (Lukas 24 vers 47): “In Mijn Naam moet onder alle volken bekering en vergeving der zonden gepredikt worden.” We lezen daarover vanaf vers 28 in deze Psalm: “Alle einden der aarde zullen het gedenken, en zich tot de HEERE bekeren. En alle geslachten der heidenen zullen voor Uw aangezicht aanbidden.”
Wat heerlijk, wat onzegbaar rijk zou het zijn om het in onze tijd te zien wat hier staat! Hoor jij bij die heidengeslachten die de Heere Jezus liefhebben? Hem aanbidden? Aanbidden betekent: heel diep voor Hem buigen, een nul en een niet voor Hem worden.

Nu stel ik je nóg een vraag: wat wil jij ervoor doen dat de Naam en het werk van deze lijdende Borg (wereldwijd) bekend wordt, zodat anderen, in en buiten Nederland, Hem aanbidden, ook van je eigen familie of vrienden?

Mijn God, Mijn God, waarom verlaat Gij Mij?
Waarom gaat al Mijn wenen U voorbij?
Mijn hulp en heil, Mijn troost verwijdert Gij
Van al Mijn klachten.
De hele dag roep Ik met al Mijn krachten,
Maar Gij, Mijn God, laat Mij op antwoord wachten.
Al schrei ik rusteloos in lange nachten,
Gij antwoordt niet.

Een kernvers is:

Op U ben ik geworpen
van de baarmoeder af.
Van de buik
van mijn moeder aan
zijt Gij mijn God.

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen