Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Ceremoniële geb... Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 22 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Een bekende Psalm is Psalm 22: de lijdenspsalm bij uitstek. Jezus haalt immers uit het eerste vers van deze Psalm de woorden voor Zijn diepste klacht aan het kruis: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?”

Dat deze Psalm tegelijk ook over de opstanding van Jezus gaat, is minder bekend. Maar als je vanaf vers 22 leest, zie je dat er niets meer over het lijden in staat, maar juist over verlossing. Denk aan vers 23, waarin wordt verteld wat de opgestane Heere Jezus op de avond van de opstandingsdag zou doen: “Ik zal Uw Naam aan Mijn broeders vertellen.” We weten dat Hij dit heeft gedaan (Johannes 20 vers 19 – zie ook Hebreeën 2 vers 12):
Toen het dan avond was, op die eerste dag der week, en toen de deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren uit vrees voor de joden, kwam Jezus en stond in het midden, en zei tegen hen: “Vrede zij u!”

In Psalm 22 gaat het ook over de prediking die Jezus op diezelfde avond aan de orde stelde (Lukas 24 vers 47): “In Mijn Naam moet onder alle volken bekering en vergeving der zonden gepredikt worden.” We lezen daarover vanaf vers 28 in deze Psalm: “Alle einden der aarde zullen het gedenken, en zich tot de HEERE bekeren. En alle geslachten der heidenen zullen voor Uw aangezicht aanbidden.”
Wat heerlijk, wat onzegbaar rijk zou het zijn om het in onze tijd te zien wat hier staat! Hoor jij bij die heidengeslachten die de Heere Jezus liefhebben? Hem aanbidden? Aanbidden betekent: heel diep voor Hem buigen, een nul en een niet voor Hem worden.

Nu stel ik je nóg een vraag: wat wil jij ervoor doen dat de Naam en het werk van deze lijdende Borg (wereldwijd) bekend wordt, zodat anderen, in en buiten Nederland, Hem aanbidden, ook van je eigen familie of vrienden?

Mijn God, Mijn God, waarom verlaat Gij Mij?
Waarom gaat al Mijn wenen U voorbij?
Mijn hulp en heil, Mijn troost verwijdert Gij
Van al Mijn klachten.
De hele dag roep Ik met al Mijn krachten,
Maar Gij, Mijn God, laat Mij op antwoord wachten.
Al schrei ik rusteloos in lange nachten,
Gij antwoordt niet.

Een kernvers is:

Op U ben ik geworpen
van de baarmoeder af.
Van de buik
van mijn moeder aan
zijt Gij mijn God.

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen