Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 27 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Uit Psalm 27 heb ik de begrafenis van mijn vader geleid. Vers 7 berijmd was zijn lievelingspsalm. De Bijbeltekst luidt daar (vers 13-14):
“Als ik niet had geloofd, dat ik het goede des HEEREN zou zien in het land der levenden… Wacht op de HEERE, wees sterk, en Hij zal uw hart versterken, ja, wacht op de HEERE.”
In plaats van de drie puntjes in vers 13 hebben de statenvertalers schuingedrukt geschreven: “ik was vergaan.”

De rouwpreek ging over het goede des HEEREN. Niet over het goede van mijn vader. Zo moet het ook in jouw en mijn leven nooit gaan over het goede dat wij hebben gedaan. Maar het moet en mag steeds gaan over het goede dat God ons gaf en geeft.
Zo aan de rand van je eigen graf te staan, 79 jaar (zoals mijn vader), of 19 jaar… Genoeg te hebben aan het goede van God, dat Hij ons met een verzegelde belofte (in onze doop) aanbiedt – al mis je al het goede van de aarde…
Wat is dat goede?
“Een ding heb ik van de HEERE begeerd; dat zal ik zoeken: dat ik al de dagen van mijn leven mocht wonen in het huis des HEEREN, om de lieflijkheid des HEEREN te aanschouwen, en te onderzoeken in Zijn tempel.”

Als ik niet had geloofd met vast vertrouwen         
Dat ik, naar Gods belofte, in de tijd            
Zijn aangezicht en goedheid zou aanschouwen,        
Ik was, voorwaar, allang mijn leven kwijt.        
Wacht op de HEERE, wees met moed vervuld.        
Wees sterk in ’t hopen op Hem, Die u hoort.        
Hij zal uw hart versterken door Zijn Woord.        
Vertrouw op Hem, verwacht Hem met geduld.        

Een kernvers is:

De HEERE is mijn Licht
en mijn Heil,
voor wie zou ik vrezen?
De HEERE is de kracht
van mijn leven,
voor wie
zou ik bang zijn?

Israëlitische dichtkunst

De verzen 2 tot met 6 van Psalm 20 geven elk een mooi voorbeeld van Israëlitische dichtkunst: twee keer met andere woorden hetzelfde zeggen.

- De HEERE verhore u in de dag der benauwdheid
- De Naam van de God van Jakob zette u in een hoog vertrek.
1. HEERE – God van Jakob
2. Verhore u – zette u in een hoog vertrek

- Hij zende uw hulp uit het heiligdom
- En ondersteune u uit Sion.
1. Zende uw hulp – ondersteune u
2. Het heiligdom – Sion

- Hij gedenke al uw spijsoffers
- en make uw brandoffer tot as.
1. Spijsoffers – brandoffer
2. Gedenke – make tot as

- Wij zullen juichen over Uw heil
- en de vaandels opsteken in de Naam van onze God.
1. juichen – vaandels opsteken
 

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen