Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Spreuken 5:21 - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

Want ieders wegen zijn voor de ogen des HEEREN

     en Hij weegt al zijn gangen.

                                        Spreuken 5 vers 21

Gods ogen zien alles. Hij zorgt voor alles. Dat is een troost­volle gedachte. Maar God houdt ook toezicht over alles wat er gebeurt. En of dit troostvol is voor elk mens, is maar de vraag. Elke gedachte, woord of daad van elke jongen of meisje, man of vrouw is bij God bekend. Is dat voor jou een ge­dachte die jou rustig maakt of is dat een gedachte die jou juist onrustig maakt? Zouden jij en ik de HEERE in alle dingen onder ogen durven komen?

Als je iets gedaan hebt wat niet mag, dan denk je of dan zeg je: papa of mama ziet het toch lekker niet. Als mijn vader zou weten wat ik gedaan heb, dan krijg ik vast en zeker straf. De gedachte dat je vader het weet, maakt je geweten onrustig. Het is immers toch zo'n bevrijdend gevoel dat je vader en moeder niet altijd over je schouders meekijken, wat je aan het doen bent.

Zo is het nu ook tegenover de HEERE. Als we de zonden liefheb­ben, dan kan deze tekst je erg onrustig maken. Het voelt zo be­nauwd aan. Juist als je zonden gedaan hebt, die je probeert te verbergen. Maar als je door Gods genade oprecht leert strijden tegen je zonden, dan maakt juist deze tekst je kalm, bedaard of rustig. Om met Petrus te zeggen aan de zee van Tiberias: Heere, Gij weet alle dingen, Gij weet dat ik u liefheb. Wat een verschil!

Je kunt zo gemakkelijk deze tekst proberen te vergeten en uit je gedachten weg te duwen. Je kunt dan zeggen: als mijn vader mij niet ziet, dan zal de HEERE mij ook wel niet zien. Dat is niet eerlijk tegenover de HEERE, want dan maak je van God een mens. Je gaat dan met God en Zijn Woord om, zoals je met je ouders omgaat. God is toch veel groter dan je ouders. De ogen van je vader kun je nog ontlopen, want je vader is niet overal waar jij bent. Maar de ogen van God zijn overal aanwezig. Wat zou de Alwetende God dan niet van jou moeten denken? Wat wil die jongen of dat meisje zichzelf toch opzettelijk dom houden.

Je kunt jezelf ook wat proberen wijs te maken. Dit lukt heel goed, want van nature geloven we in onszelf.

Als je nu maar tien keer tegen jezelf zegt als je zon­digt: de HEERE ziet het niet. De HEERE ziet het niet, enz. Dan geloof je tenslotte in jezelf, omdat je het jezelf wijs gemaakt hebt. Zo krijg je een vals gevoel. Je zorgt zo voor extra vrijheid en ruimte om opnieuw en erger te zondigen. Wat verkeerd!

God wil door dit tekstwoord juist bij jou iets openleggen en eigen­lijk wil Hij zeggen: kom tevoorschijn ..., belijd aan Mij je zonden. Misschien werp je tegen: weet God dan niet, wat er in mijn hart leeft? Jawel, maar Hij wil dat het oprecht over jouw lippen komt, wat Hij allang weet. God zoekt erkenning bij jou dat je een zondaar bent. God wil door jou geëerd zijn dat Hij alwetend is. Dit woord is een aansporing om niets voor God te verbergen. Gods kinderen zoals Job, waren voor God als een open boek. Is dit verlangen ook in jouw hart? Wees eerlijk! Vraag veel om eerlijk te worden, maar ook om steeds eerlijk te blijven voor God en je naaste.

Als je bang bent voor straf, heb je jezelf zo lief, dat je je overtredin­gen bedekt. Denk eens aan de sneeuw. Zoals zwarte tuingrond met een laag sneeuw bedekt wordt, zo kun je ook proberen je overtredingen te bedekken. Dit lukt maar voor een poosje. Want als de zon sterker gaat schijnen, smelt de sneeuw en de zwarte tuingrond wordt weer zichtbaar. Zo is het ook met onze overtredin­gen, die we verbergen met een mooie, nette, schone buitenkant. Dat lukt maar voor een poosje. De ogen van Christus zijn als duivenogen, zo teder, maar Zijn ogen zijn ook als een vlam van vuur, zo bestraffend. Hij ziet dwars door alles heen. Jij ziet aan wat voor ogen is, maar God ziet je hart aan. En dat is de binnen­kant. Vraag of de Heere deze bange vrees bij je wil wegne­men en kinderlijke vreze wil werken. Kom juist met al die zonden, die je het liefst zou willen verbergen, want Hij is een gaarne verge­vend God.

God weegt al je bedoelingen en plannen, zo nauwkeurig en pre­cies ... alsof ze op een weegschaal liggen. Dan kan het niet anders of ons doen en laten wordt in Zijn weegschaal te licht bevonden. In Gods weegschaal zijn wij zo licht als een veer­tje. Wij leggen geen gewicht in de schaal. Alleen Christus' weg en gehoorzaamheid heeft voor God gewicht ... Daarom ver­langen Gods kinderen te zingen: ik zet mijn treden in Uw spoor. Opdat mijn voet niet uit zou glijden. Om nooit meer eigen zondige wegen te gaan, die maken hen onrustig. Is dat bij jou nu ook zo?

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen