Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Spreuken 5:21 - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

Want ieders wegen zijn voor de ogen des HEEREN en Hij weegt al zijn gangen.

Spreuken 5 vers 21

Gods ogen zien alles. Hij zorgt voor alles. Dat is een troost­volle gedachte. Maar God houdt ook toezicht over alles wat er gebeurt. En of dit troostvol is voor elk mens, is maar de vraag. Elke gedachte, woord of daad van elke jongen of meisje, man of vrouw is bij God bekend. Is dat voor jou een ge­dachte die jou rustig maakt of is dat een gedachte die jou juist onrustig maakt? Zouden jij en ik de HEERE in alle dingen onder ogen durven komen?

Als je iets gedaan hebt wat niet mag, dan denk je of dan zeg je: papa of mama ziet het toch lekker niet. Als mijn vader zou weten wat ik gedaan heb, dan krijg ik vast en zeker straf. De gedachte dat je vader het weet, maakt je geweten onrustig. Het is immers toch zo'n bevrijdend gevoel dat je vader en moeder niet altijd over je schouders meekijken, wat je aan het doen bent.

Zo is het nu ook tegenover de HEERE. Als we de zonden liefheb­ben, dan kan deze tekst je erg onrustig maken. Het voelt zo be­nauwd aan. Juist als je zonden gedaan hebt, die je probeert te verbergen. Maar als je door Gods genade oprecht leert strijden tegen je zonden, dan maakt juist deze tekst je kalm, bedaard of rustig. Om met Petrus te zeggen aan de zee van Tiberias: Heere, Gij weet alle dingen, Gij weet dat ik u liefheb. Wat een verschil!

Je kunt zo gemakkelijk deze tekst proberen te vergeten en uit je gedachten weg te duwen. Je kunt dan zeggen: als mijn vader mij niet ziet, dan zal de HEERE mij ook wel niet zien. Dat is niet eerlijk tegenover de HEERE, want dan maak je van God een mens. Je gaat dan met God en Zijn Woord om, zoals je met je ouders omgaat. God is toch veel groter dan je ouders. De ogen van je vader kun je nog ontlopen, want je vader is niet overal waar jij bent. Maar de ogen van God zijn overal aanwezig. Wat zou de Alwetende God dan niet van jou moeten denken? Wat wil die jongen of dat meisje zichzelf toch opzettelijk dom houden.

Je kunt jezelf ook wat proberen wijs te maken. Dit lukt heel goed, want van nature geloven we in onszelf.

Als je nu maar tien keer tegen jezelf zegt als je zon­digt: de HEERE ziet het niet. De HEERE ziet het niet, enz. Dan geloof je tenslotte in jezelf, omdat je het jezelf wijs gemaakt hebt. Zo krijg je een vals gevoel. Je zorgt zo voor extra vrijheid en ruimte om opnieuw en erger te zondigen. Wat verkeerd!

God wil door dit tekstwoord juist bij jou iets openleggen en eigen­lijk wil Hij zeggen: kom tevoorschijn ..., belijd aan Mij je zonden. Misschien werp je tegen: weet God dan niet, wat er in mijn hart leeft? Jawel, maar Hij wil dat het oprecht over jouw lippen komt, wat Hij allang weet. God zoekt erkenning bij jou dat je een zondaar bent. God wil door jou geëerd zijn dat Hij alwetend is. Dit woord is een aansporing om niets voor God te verbergen. Gods kinderen zoals Job, waren voor God als een open boek. Is dit verlangen ook in jouw hart? Wees eerlijk! Vraag veel om eerlijk te worden, maar ook om steeds eerlijk te blijven voor God en je naaste.

Als je bang bent voor straf, heb je jezelf zo lief, dat je je overtredin­gen bedekt. Denk eens aan de sneeuw. Zoals zwarte tuingrond met een laag sneeuw bedekt wordt, zo kun je ook proberen je overtredingen te bedekken. Dit lukt maar voor een poosje. Want als de zon sterker gaat schijnen, smelt de sneeuw en de zwarte tuingrond wordt weer zichtbaar. Zo is het ook met onze overtredin­gen, die we verbergen met een mooie, nette, schone buitenkant. Dat lukt maar voor een poosje. De ogen van Christus zijn als duivenogen, zo teder, maar Zijn ogen zijn ook als een vlam van vuur, zo bestraffend. Hij ziet dwars door alles heen. Jij ziet aan wat voor ogen is, maar God ziet je hart aan. En dat is de binnen­kant. Vraag of de Heere deze bange vrees bij je wil wegne­men en kinderlijke vreze wil werken. Kom juist met al die zonden, die je het liefst zou willen verbergen, want Hij is een gaarne verge­vend God.

God weegt al je bedoelingen en plannen, zo nauwkeurig en pre­cies ... alsof ze op een weegschaal liggen. Dan kan het niet anders of ons doen en laten wordt in Zijn weegschaal te licht bevonden. In Gods weegschaal zijn wij zo licht als een veer­tje. Wij leggen geen gewicht in de schaal. Alleen Christus' weg en gehoorzaamheid heeft voor God gewicht ... Daarom ver­langen Gods kinderen te zingen: ik zet mijn treden in Uw spoor. Opdat mijn voet niet uit zou glijden. Om nooit meer eigen zondige wegen te gaan, die maken hen onrustig. Is dat bij jou nu ook zo?

Bijbel met uitleg

Er is ook een Bijbel met uitleg beschikbaar. Hierin worden allerlei toelichtingen op de Bijbel gegeven. Je kunt de Bijbel met uitleg bestellen of er meer over lezen op de pagina 'Bijbel met uitleg' op deze site.


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen