Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Wat de bijbel zegt over de drie-eenheid (2)

Auteur: ds. W. Pieters

De jehova's getuigen (JG) willen wel erkennen dat Jezus een god is en goddelijke eigenschappen heeft, maar dat Hij God is, net zoals de Vader, dat ontkennen zij. Daarom verdraaien zij de Schrift. In Colossenzen 2 vers 9 schrijft de apostel:

`Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk.'

De bijbel van de JG maakt daarvan: `Want in hem woont de gehele volheid van de goddelijke hoedanigheid lichamelijk.' De wachttoren schrijft daarover dat de goddelijkheid van Jezus niet betekent dat hij gelijk is aan de Vader. Maar Paulus schrijft niet, dat er een volheid van Goddelijke eigenschappen in Jezus woont. Hij schrijft dat de Godheid in Jezus woont. Zelfs schrijft Paulus niet dat God in Jezus woont, want dat kun je nog geestelijk opvatten. God woont immers ook in Zijn volk. Maar de apostel schrijft onder de inspiratie van de Heilige Geest dat de Godheid, ja de volheid van de God­heid in Jezus woont. Dit kan niets anders betekenen dan dat Jezus Zelf God is.

Laten we ─ voordat we verder gaan naar een volgende Schrift­plaats ─ over deze waarheid eerbiedig nadenken. Wat betekent het, dat onze Zaligmaker God is? Dat de Godheid van God de Vader lichamelijk woont in Zijn Zoon, onze Heere? We zien hierin de grote waardigheid en kracht van de Heere Jezus. Onze Midde­laar is geschikt voor Zijn taak. Hoewel Hij mens was, kon Hij de eeuwige toorn van God tegen de zonde dragen, want de volheid der Godheid woonde in Hem lichamelijk / persoonlijk. Verder was om dezelfde reden Zijn offer van oneindige kracht of waardigheid. Hebben wij de Heere Jezus Christus leren kennen als God en mens? Of is Zijn Godheid voor ons alleen een theorie, een recht­zinnige belijdenis? Het gaat erom, dat ons hart Hem kent als onze `God-geopenbaard-in-het-vlees'.

De volgende Schriftplaats die door Ron Rhodes wordt behandeld, is Zacharia 12 vers 10. Daar staat in onze Bijbel: “En zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben.”

De bijbel van de JG vertaalt: `En zij zullen stellig opzien naar Degene die zij hebben doorstoken.' Wat is het verschil? Waarin verdraaien de JG de Heilige Schrift? Er staat in het Hebreeuws: `Mij'. God, de HEERE, Jehovah, spreekt hier. Hoe kunnen wij God aanschouwen? En nog veel moeilijker vraag: hoe kunnen wij God doorsteken? De JG hebben het woordje `Mij' veranderd in `Dege­ne', omdat zij wel voelen (uit het Nieuwe Testament) dat deze profetie van Zacharia slaat op Jezus Christus. En volgens onze Bijbelvertaling is Jehovah dus dezelfde als Jezus Christus. Dit nu willen de JG ten koste van alles ontkennen. Maar in het He­breeuws staat het en in de LXX (Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament, die er reeds was in de dagen van Je­zus). Hier zien we de dwalingen van de JG én de gezindheid van hen om liever de Heilige Schrift aan te passen, dan om hun ongelijk en dwaling in te zien! [Tussen haakjes maak ik ook nog op het volgende opmerkzaam. Bij de bestu­dering van deze tekst kwam ik op de vertaling van het Nederlands Bijbelgenoot­schap, de zogenaamde nieuwe verta­ling. Zij hebben ook: `Zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben.' En bij het woordje `hem' staat dan als kanttekening: `Hier heeft deze vertaling terecht een tekstver­betering aange­bracht, want het Hebreeuws heeft: zij zullen Mij aanschouwen. Maar dat gaat niet, want God kan niet doorstoken worden.' Ook de `Groot Nieuws'-vertaling en die van `Het Boek' hebben het Woord van God aangepast. Willen ze de Godheid van Christus eruit halen?!] Ik kan maar één opmerking plaatsen bij deze schriftverdraaiin­gen door zowel de JG als de moderne vertalingen: wat een dwazen. Het is toch duidelijk, wanneer God zegt dat de mensen Hem zullen zien en dat de mensen Hem hebben doorstoken én wanneer in het Nieuwe Testament deze profetie wordt betrokken op Christus (zie Johannes 19 vers 37 en Openbaring 1 vers 7) ─ dat dan God / Jehovah én Jezus Christus Dezelfde zijn! Chris­tus is de Jehovah van Zacharia 12 vers 10! Hier zien wij klaar dat Hij, Die aan het vloekhout van Golgot­ha hangt en Hij, Die wederkomt op de wolken des hemels de `Mij' is van Zacharia 12 vers 10. En Wie is aan het woord in dat Schriftge­deelte? Jehovah! Om met deze overduidelijke en heerlijke Schriftplaats tot onszelf te komen: Er staat nog wat bij in Zacharia 12 vers 10: `En zij zullen over Hem rouwklagen als met de rouwklage over een enige zoon, en zij zullen over Hem bitter kermen, zoals men bitter kermt over een eerstgeborene.' Vraag: hebben wij zulk een diepe smart over Jezus' kruisiging? Zo nee, dan zijn we verder weg dan de JG!

Paulus neemt op het strand van Milete afscheid van de ouderlingen van Efeze en zegt dan onder andere (Handelingen 20 vers 28): "Zo hebt dan acht op uzelf en op de gehele kudde, waarover de Heilige Geest u tot opzieners heeft gesteld, om Gods gemeente te weiden, welke Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed." Het gaat over de laatste woorden. Daar zegt de apostel, dat God de gemeente heeft verkregen / gekocht met Zijn eigen bloed. Dit versdeel is door de Jehovahgetuigen (JG) als volgt vertaald: `... om de gemeente van God te weiden, welke hij met het bloed van zijn eigen [Zoon] heeft gekocht.' Het gaat nu om het tussengevoegde woordje `Zoon'. Dit woord staat niet in de grondtekst. Daarom zetten de JG het ook tussen vierkante haken. De `groot-nieuws bijbel' en `het boek' zijn nog onzuiverder dan de valse vertaling van de JG, want zij voegen het woord `Zoon' in, zonder aan te geven dat het er in het Grieks eigenlijk niet staat. Maar waarom voegen deze vertalingen (en in het bijzonder de JG) het woordje `Zoon' in? Is daar reden voor? Ja, zeggen de JG, want het bloed waarmee de gemeente is gekocht, is het bloed van Jezus Christus. Wel, dat is waar. We ontkennen het niet. Alleen, nu komt het: is het bloed van Jezus Christus het bloed van God Zelf? Met andere woorden: is Jezus Christus Zelf God, eenswezens met Zijn Vader? De JG ontkennen dit. En dus is het bloed van Jezus Christus niet het bloed van God. Want Jezus is alleen maar een schepsel. Maar ja, jammer genoeg voor hun opvatting schrijft Lucas (en zegt Paulus) in Handelingen 20 vers 28, dat God Zijn gemeente heeft gekocht met Zijn eigen bloed. Hoe moet je hier nu mee aan, wanneer je de Godheid van Christus ontkent? Dan is er maar één mogelijkheid: de Bijbel verdraaien. En dat gebeurt dan ook dapper in de verschillende moderne vertalingen. Wij mogen met blijdschap het Woord naspreken en getuigen: het bloed waarmee Gods uitverkorenen zijn gekocht, is geen mensen-bloed zonder meer. Maar het is Gods eigen bloed. Hier ligt onder andere dit heerlijke Evangelie in voor jou: al zijn je zonden onnoemelijk veel en groot: de losprijs is altijd hoger, altijd meer! Als je vraagt: heeft God ook bloed? Dan zeggen wij: God is een Geest en heeft dus geen bloed. Maar God de Zoon is mens geworden (zie ook bladzijde 18) en uit het vlees en bloed van de maagd Maria heeft Hij vlees en bloed aangenomen. Zodat God (de Zoon) toen wel bloed had en met Zijn eigen bloed de gemeente kon kopen / verwerven.

Denk er eens over na: wat een hoge prijs heeft Jezus Christus betaald voor de zonden van Zijn geliefde bruidsgemeente: namelijk Zijn dierbaar hartebloed. Dat bloed heeft een oneindige waarde. Niet alleen omdat het uit liefde is gegeven. Maar veel meer omdat de Persoon Die Zijn bloed gaf, waarachtig God was (en niet alleen waarachtig mens). Zo belijden wij met de Dordtse Leerregels, hoofdstuk II, paragraaf 4. Zoek het eens op en lees het maar eens na. Het is voor ons niet te vatten, hoe de twee naturen van Jezus Christus zich verhouden. Het is een geheim. Paulus noemt dit geheim: de verborgenheid der godzaligheid. Ons is wel geopenbaard dàt Christus God en mens in één Persoon is, maar ons is niet geopenbaard hóe Hij God en mens tegelijk kon zijn. Daarom staan we soms voor onoplosbare raadsels. Maar het geloof mag belijden: dit geheim bewonder ik en deze Middelaar aanbid ik. Ik hoef God niet te begrijpen en ik hoef ook de menswording van Zijn Zoon niet te begrijpen. Zouden we niet veel beter met de Heilige Schrift, Romeinen 11 vers 33 en 34, kunnen uitroepen: "O diepte van rijkdom, beide van de wijsheid en van de kennis van God! Hoe ondoorzoekelijk zijn Zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk zijn Zijn wegen! Want wie heeft de zin (gedachte) des Heeren gekend of wie is Zijn raadsman geweest?" Is het niet grenzeloos hoogmoedig om het geheim van Christus' Persoon en werk te willen begrijpen? En is het niet grenzeloos brutaal om - nu ik het niet kan begrijpen - het te ontkennen en voor onmogelijk te verklaren? Ja, het is de goddeloosheid ten top! Laat ons dan eerbiedig het getuigenis der Heilige Schrift naspreken. Als de geïnspireerde Schrift ons zegt, dat God Zijn gemeente heeft gekocht met Zijn eigen bloed, waarom zou ik dit dan ontkennen? Het is enkel en alleen een list van satan. Hij heeft dit dubbel-doel: Christus Zijn eer ontroven (Die mag geen God heten en geen Goddelijke eer ontvangen) en ons de zaligheid ontroven. Want wie de Godheid van Christus ontkent, kan niet zalig worden!


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen