Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Ceremoniële geb... Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 132 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

In deze Psalm lezen we over het vurige verlangen in het hart van koning David om een ereplaats te geven aan de ark. De ark was het meest heilige voorwerp in heel het godsdienstige leven van Israël. Deze ark was in de tijd van Samuël en Eli door de Filistijnen buit gemaakt. Later was ze wel weer teruggebracht naar Israël, maar sinds die tijd had de ark alleen maar een primitief en provisorisch onderkomen gehad.

David wilde dit niet. Hij zelf had na jaren omzwerven eindelijk rust gevonden, en bewoonde een paleis. Daarom kon hij de gedachte niet verdragen dat de HEERE als het ware in een schamele tent zou ‘wonen’.

Hij brengt de ark – die tijdens de regering van zijn voorganger, Saul, verwaarloosd was – naar de hoofdstad van het koninkrijk, Jeruzalem.

De Heere vindt dat goed. Al mag David, de man van de vele oorlogen, geen huis voor de Heere bouwen, toch geeft God als ‘beloning’ rijke beloften aan hen die zich bekommeren om het welzijn van de ark.

Wat kun jij met deze geschiedenis? Ik denk dat het goed is – nu jij in de leeftijd van ambities en plannen maken zit en op carrière gericht bent – dat jij je afvraagt: wat weegt voor mij zwaarder, mijn baan, toekomstig huwelijk enz., of het Koninkrijk van God? Meteen denk je natuurlijk aan de woorden van onze Heere Jezus Zelf in Mattheüs 6 vers 33: “Zoek eerst het Koninkrijk van God…”

De beloften in Psalm 132 gaan over eten en drinken, dus het dagelijks levensonderhoud én over de priesterdienst, de verzoening dus. Net als in het Onze Vader is de volgorde in de verzen 15 & 16: eerst “geef ons heden ons dagelijks brood” en dán “en vergeef ons onze schulden”.

Wat kun jij hiermee? In de weg van geloofsgehoorzaamheid aan Mattheüs 6 vers 33 belooft God (én in Psalm 132 én in Jezus’ eigen woord): “en al deze dingen [eten, drinken en kleding, WP] zullen u toegeworpen worden.”

Psalm 132 vertelt ons ook hoe het met dat Koninkrijk van God gaat (vers 18): “Ik zal Zijn vijanden met schaamte bekleden, maar op Hem zal Zijn kroon bloeien.” Het staat er met de gemeente van Jezus Christus dus – ondanks alles – goed voor.

Gerechtigheid zij ’t reine kleed                                
Der priesters die steeds voor U staan.                    
Uw gunstvolk ziet dit juichend aan.
Beschaam niet die U zalven deed
Om Davids wil, Uw onderdaan.      

Een kernvers is:

Laat Uw priesters bekleed worden
met gerechtigheid,
en laat Uw gunstgenoten juichen. 

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen