Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Ceremoniële geb... Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 98 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

‘Een adventspsalm’ kun je wel boven Psalm 98 schrijven. Wat een verlangen spreekt eruit! De dichter hunkert ernaar dat eindelijk al die heerlijke beloften van de Messias vervuld zullen zijn, en dat heel de wereld Zijn verlossing zal ervaren.

En ja, wie zou niet intens ernaar verlangen, wanneer hij of zij weet hoe ellendig de wereldbevolking eraan toe is zonder Jezus?! Hoe lang zal het nog duren voordat Hij Zijn Koningsheerschappij ten volle zal doen gelden, zodat al het onrecht, al de leugen, alle zinloos geweld uitgeroeid zal wezen? De gemeente kijkt er al zolang naar uit dat Hij op de wolken eraan zal komen om Zijn komst te voltooien…

Maar niet alleen zien wij ernaar uit dat Hij komt, ook mogen we de grote troost lezen: “Hij heeft wonderen gedaan” (vers 1). Het grootste wonder dat in de loop van alle eeuwen is gebeurd, was wel dat Gods Zoon mens werd, en dat God zo de wereld met Zich verzoende.

Een belangrijk onderwerp in heel het boek Psalmen is wat we in vers 3 lezen: “Hij is gedachtig geweest aan Zijn goedertierenheid en aan Zijn waarheid aan het huis van Israël.”

De combinatie ‘goedertierenheid en waarheid’ leert ons wat voor God Hij is: een God Die Zijn verbond houdt en Die Zijn beloften vervult. En let er op: zo is Hij nog! Daar mag je Hem eerbiedig op aan spreken, al heb je het nóg zo verzondigd en al ben je dus nóg zo rechteloos, toch…, als jij met berouw aan Zijn voeten buigt, mag je Hem ootmoedig wijzen op Zijn trouwverbond.

Het laatste vers stelt hetzelfde onderwerp aan de orde als Psalm 96, namelijk dat Hij komt als Rechter. Nog een keer vraag ik jou: ‘Ben jij er klaar voor om door deze Rechter te worden geoordeeld? Heb jij dan een geloofsband met de Heiland dat Hij het voor jou zal opnemen?’ Ontzaglijk zal het wezen om te worden verwezen naar de buitenste duisternis…

Nu is de genadetijd, nu heb je de genademiddelen, nu is er de genadetroon!

God is, naar Zijn verbond, gedachtig                    

Aan gunst en goedertierenheid.                             

Zijn trouw is eeuwig en waarachtig,              

Waardoor Hij Israël verblijdt.                             

Ja, heel de wereld moet het horen                          

En zien: het heil van onze God.                               

Laat overal de psalmenkoren

Vol vreugde zingen van ons lot.

Een kernvers is:

De HEERE heeft Zijn heil

bekend gemaakt.

Hij heeft ZIjn gerechtigheid

geopenbaard voor de ogen

van de heidenen. 

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen