Bijbelstudie
Algemene stukken Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 98 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

‘Een adventspsalm’ kun je wel boven Psalm 98 schrijven. Wat een verlangen spreekt eruit! De dichter hunkert ernaar dat eindelijk al die heerlijke beloften van de Messias vervuld zullen zijn, en dat heel de wereld Zijn verlossing zal ervaren.

En ja, wie zou niet intens ernaar verlangen, wanneer hij of zij weet hoe ellendig de wereldbevolking eraan toe is zonder Jezus?! Hoe lang zal het nog duren voordat Hij Zijn Koningsheerschappij ten volle zal doen gelden, zodat al het onrecht, al de leugen, alle zinloos geweld uitgeroeid zal wezen? De gemeente kijkt er al zolang naar uit dat Hij op de wolken eraan zal komen om Zijn komst te voltooien…

Maar niet alleen zien wij ernaar uit dat Hij komt, ook mogen we de grote troost lezen: “Hij heeft wonderen gedaan” (vers 1). Het grootste wonder dat in de loop van alle eeuwen is gebeurd, was wel dat Gods Zoon mens werd, en dat God zo de wereld met Zich verzoende.

Een belangrijk onderwerp in heel het boek Psalmen is wat we in vers 3 lezen: “Hij is gedachtig geweest aan Zijn goedertierenheid en aan Zijn waarheid aan het huis van Israël.”

De combinatie ‘goedertierenheid en waarheid’ leert ons wat voor God Hij is: een God Die Zijn verbond houdt en Die Zijn beloften vervult. En let er op: zo is Hij nog! Daar mag je Hem eerbiedig op aan spreken, al heb je het nóg zo verzondigd en al ben je dus nóg zo rechteloos, toch…, als jij met berouw aan Zijn voeten buigt, mag je Hem ootmoedig wijzen op Zijn trouwverbond.

Het laatste vers stelt hetzelfde onderwerp aan de orde als Psalm 96, namelijk dat Hij komt als Rechter. Nog een keer vraag ik jou: ‘Ben jij er klaar voor om door deze Rechter te worden geoordeeld? Heb jij dan een geloofsband met de Heiland dat Hij het voor jou zal opnemen?’ Ontzaglijk zal het wezen om te worden verwezen naar de buitenste duisternis…

Nu is de genadetijd, nu heb je de genademiddelen, nu is er de genadetroon!

God is, naar Zijn verbond, gedachtig                    
Aan gunst en goedertierenheid.                             
Zijn trouw is eeuwig en waarachtig,              
Waardoor Hij Israël verblijdt.                             
Ja, heel de wereld moet het horen                          
En zien: het heil van onze God.                               
Laat overal de psalmenkoren
Vol vreugde zingen van ons lot.

Een kernvers is:

De HEERE heeft Zijn heil
bekend gemaakt.
Hij heeft ZIjn gerechtigheid
geopenbaard voor de ogen
van de heidenen. 

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen