Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Spreuken 15:16 - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

“Beter is weinig met de vreze des HEEREN,

     dan een grote schat en onrust daarbij.”

                                       Spreuken 15 vers 16

Hier is de bron van het gelukkige hart: de vreze des HEE­REN. En hier is ook de gedurige maaltijd, zo vol verza­di­ging, dat het weinige van Gods kind beter is, dan alles wat de wereld­ling heeft. Het is immers de gift van zijn Vader! Het is de vrucht van de liefde van zijn Zaligmaker! Het wordt door hem genoten door de persoonlijke belofte van God en het wordt zoet en aangenaam gemaakt door de grote winst van de godzalige tevre­denheid of vergenoeging.

     Als het maar weinig is, wat Gods kind krijgt, is dat niet, omdat zijn Vader te weinig zorg en liefde zou hebben, maar omdat Hij in Zijn wijsheid weet, wat Zijn kinderen werke­lijk nodig hebben en wat goed voor hen is. Hij weet, dat er zoveel valkuilen en verlei­din­gen zijn in de vermeerdering van luxe en genot. Daar­om houdt de Heere Zijn kinderen er vaak van terug om schatten op de aarde te vergaderen. Zo komt er meer en meer gelegenheid en gene­genheid om schatten in de hemel te verza­melen.

     In de gelijkenis van de rijke dwaas, Lucas 12, zegt Jezus dat het ware geluk niet bestaat in de overvloed van zijn bezit.

     Rijkdom en armoede... Wat is dat eigenlijk? Wie is er nu echt rijk en wie is er waarlijk arm? Iemand die genoeg heeft, is rijk. Iemand die meer wil, is arm. Het is dus niet je spaarrekening, die bepaalt of je rijk bent of arm, maar je hart! Als je tevreden bent met minder, ben je rijker, dan een ander die meer heeft, maar nog meer be­geert. Tevredenheid is dus het belangrijkste.

     Heel de wereld is niet in staat om het hart en het ver­langen van een wereldling te verzadigen. Steeds verlangt hij naar meer; en al heeft hij alles, dan is zijn hart nog steeds leeg gebleven. Zelfs walgt de verwende wereldling van al zijn overdaad... Maar een jongen of meisje, die hemelsgezind is, heeft genoeg aan weinig. Dan weet je, dat het niet zomaar is wat je kreeg, maar dat God, Die jou liefheeft en Die voor jou zorgt, jou dit geeft en jou dat andere onthoudt..., ook in liefde. Wie een kind van God is, stelt zich tevreden met de kleine gaven, die zijn Vader hem verleent gedu­rende de tijd van het aardse leven en hij weet van de onuit­puttelijke schat­ten van de hemelse vreugde, die hij straks mag genieten.

Je zou het zo kunnen zeggen: wie God vreest, heeft in zijn God en Vader een volkomen vergoeding of compensatie voor al zijn gebrek in aardse dingen. Maar het missen van God kan absoluut door niets vergoed, gecompenseerd worden. Dus wie is nou beter af? Hij, die veel heeft, maar God mist (en dus uiteindelijk geen enkele com­pensatie voor zijn ellende heeft)? Of hij, die veel mist, maar God bezit, Die Zelf zegt: Ik zal voor jou tot een God zijn en jij zult voor Mij tot een kind zijn...? En dat betekent: dan zorgt de HEERE geheel en al voor je.

     Aan de andere kant moet er wel heel wat ellende zijn, wanneer we de HEERE niet vrezen. En al heb je nog zoveel, zonder God is en blijft alles leeg; je hebt geen wezenlijk geluk. Wanneer de hemel open gaat en wanneer de engelen van God op de `ladder van Jacob' opklimmen en afdalen, maakt het uiteindelijk niet uit, of de voet van die ladder in een arme bedelaarshut of in een karig werkmanshuis staat.

     Wanneer er liefde is, wanneer ons hart vol is van het echte geluk, dan smaakt een maaltijd stukken beter. Dat geldt al van de aardse liefde, veel meer nog geldt dit van de Godde­lijke liefde. Daarom kan ik het je aanbevelen, om geen rijkdom te zoeken, waardoor je God verliest en om geen tijd te geven aan die dingen, die met het geestelijke leven strijden. Want van alles wat je geniet, hobby, ontspanning, vrije tijd..., zonder God `smaakt' het niet, vult het niet, verzadigt het niet. Heb je daarentegen omgang met de Heere, dan wordt echt alles anders.

     Denk je de maaltijd in van de discipelen op het strand, de oever van de Zee van Tiberias, het Meer van Galilea. Het was eenvoudig brood en gebraden vis; maar Jezus was er!

En zo is het ook geweest in de Gemeente der eerste Christenen. Zij aten met verheuging en eenvoudigheid des harten, zo lezen we in het boek Handelingen. En dan smaakt het heerlijk, wat je krijgt.

En dit geldt dus niet alleen van het eten, waar Salo­mo in het volgende vers nadrukkelijk aandacht voor vraagt, maar dit geldt in dezelfde mate ook voor alle andere prettige dingen van het leven.

Helaas geloven weinig jonge mensen dit Goddelijke getuigenis. Ouders, zoekt u het ware geluk van uw kinderen?

        Leer hen dan weinig van de wereld te verwachten,

alles van God!


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen