Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Bishop J.C Ryle zegt over Lukas 13:1-3

Auteur: ds. W. Pieters

En er waren in die tijd enigen aanwezig die Jezus boodschap­ten van de Galileeërs, welker bloed Pilatus met hun offeranden had gemengd. En Jezus antwoordde en zeide tot hen: meent gij dat deze Galileeërs zondaars geweest zijn boven al de Galileeërs, omdat zij dit hebben geleden? Ik zeg u: nee, maar indien gij u niet bekeerd, zult gij allen net zo vergaan.”

De moord op de Galileeërs, is een gebeurtenis, waar we niets met zekerheid over weten. Ook de drijfveren waarom die men­sen het aan onze Heere vertelden, moeten we gissen. In ieder geval gaven zij Hem een gelegenheid om tot hen te spreken over hun eigen zielen. En Jezus verzuimde het niet deze gelegenheid te gebruiken. Hij greep de geschiedenis aan, zoals Zijn manier was, om er een praktisch nut uit te trekken. Hij vroeg Zijn informanten naar binnen te zien en na te denken over hun eigen staat voor God.

Hij schijnt te zeggen: `Wat zou dat, dat deze Galileeërs een plotse­linge dood stierven? Wat hebt u daarmee te maken? Denk na over uw eigen levensweg. Tenzij u zich bekeert, zult u allen op dezelfde manier vergaan.'

Laat ons over dit onderwerp ons de ernstige vraag stellen: hebben wij ons bekeerd? Wij wonen in een christelijk land. Wij horen bij een christelijke kerk. Wij hebben christelijke instellingen en genade­middelen. Wij hebben met onze oren over bekering gehoord, en dat al honderden keren. Maar hebben wij ons ooit bekeerd? Ken­nen wij werkelijk onze eigen zondigheid? Veroorzaken onze zonden ons ooit leed? Hebben wij over onze zonden tot God geroepen en vergeving gezocht bij de Troon der genade? Zijn wij opgehouden met kwaad te doen en hebben wij onze slechte gewoonten afge­broken? Haten wij hartgrondig alles wat kwaad is?

Dit zijn ernstige vragen. Zij verdienen een ernstige overwe­ging. Het onderwerp is geen lichtvaardige zaak. Niets minder dan het leven, het eeuwige leven, staat op het spel! Als wij zonder bekering sterven, zonder een nieuw hart, hadden wij beter nooit geboren kunnen zijn.

--

Laat ons in deze verzen opmerken, hoe veel liever mensen over de dood van anderen willen praten, dan over hun eigen dood.

De dood van de Galileeërs was vast een algemeen gesprekson­derwerp in Jeruzalem en heel Judea. We kunnen wel geloven dat al de omstandigheden en bijzonderheden van deze moord steeds werden besproken door duizenden, die nooit aan hun eigen einde dachten.

En vandaag aan de dag is dat nog hetzelfde. Een plotseling sterfgeval of een treinongeluk, houdt de gedachte van een hele bevolking totaal gevangen. Iedereen die je ontmoet, heeft het er over. Maar dezelfde personen houden er heel niet van om over hun eigen dood te praten, of over hun toekomst aan de andere zijde van het graf. Zo is de mens: op godsdienstig terrein wil hij graag praten over de dingen van iedereen, behalve van zichzelf.

De staat van onze eigen ziel moet echter altijd onze eerste zorg zijn. Iemand die bekeerd is, zal altijd eerst aan zijn eigen hart denken, aan zijn eigen leven en aan zijn eigen zonden.

     Hoort hij van een plotseling sterven? Dan zegt hij bij zichzelf: `Zou ik bereid zijn geweest, als het mij was ge­beurd?'

     Hoort hij van een vreselijke misdaad? Dan zegt hij bij zichzelf: `Zijn míjn zonden vergeven? Heb ik werkelijk berouw over mijn eigen overtredingen?'

     Hoort hij van wereldse mensen, dat zij in alle uitspat­tingen van zonden leven? Dan zegt hij bij zichzelf: `Wat onderscheidt míj, behalve Gods genade?'

Laat ons nooit vergeten om naar onszelf te zien en wijsheid te leren uit alles wat anderen overkomt.

Laat ons in de tweede plaats in deze verzen opmerken, hoe sterk onze Heere de algemene noodzaak van bekering1 duidelijk maakt. Nadrukkelijk verklaart Hij:

                   `Tenzij gij berouw1 hebt,

          zult gij allen op dezelfde manier omko­men.'

     De waarheid die hier wordt beweerd is één van de funda­menten van het christendom. `Allen hebben gezondigd en derven de glorie van God.' Wij allen zijn in zonden geboren. Wij zijn verzot op zonde en zijn van nature ongeschikt voor vriendschap met God.

     Twee dingen zijn absoluut noodzakelijk voor de zaligheid van een ieder van ons. We moeten ons bekeren en we moeten het Evange­lie geloven. Zonder bekering tot God en geloof in onze Heere Jezus Christus kan geen mens zalig worden.

     De natuur van ware bekering is duidelijk en onmiskenbaar uitgelegd in de Heilige Schrift. Zij begint met kennis van zonde. Zij gaat voort met berouw te werken over de zonde. Zij leidt tot belijdenis van zonde voor God. Zij bewijst zich aan de mensen door een grondige afbraak van de zonde. Zij resul­teert in een gezindheid van diepe haat jegens alle zonde.

     Bovenal is zij onlos­makelijk verbonden aan een levend geloof in de Heere Jezus Christus. Bekering als deze is het ken­merk van alle ware Christe­nen.

     De noodzaak van berouw tot zaligheid is duidelijk voor allen die de Schriften onderzoeken. Zonder dat is er geen verge­ving van zonden. Nooit is er een verzoend mens geweest, die niet ook een berouwvol mens was. Nooit is er één gewassen in het bloed van Christus, die niet zijn eigen zonden gevoel­de, betreurde, beleed en haatte.

1    In het Engels is `repentance' zowel `bekering' als `berouw'


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen