Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Spreuken 25:21,22 - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

“Indien degene die u haat, hongert, geef hem brood te eten;

     en zo hij dorstig is, geef hem water te drinken;

          want gij zult vurige kolen op zijn hoofd hopen

               en de HEERE zal het u vergelden.”

                                   Spreuken 25 vers 21, 22

Liefde is te sterk om tevreden te zijn met alleen maar slechte dingen ná te laten en ze is te krachtig om in wènsen te blij­ven steken. Liefde wil iets góeds doen, liefde wil zich uíten.

Liefde richt zich in de eerste plaats op vrienden en beminden, maar daar blijft ze niet bij staan. Ze gaat verder en strekt zich ook uit tot vijanden.

Wie zijn jouw vijanden? Wie zijn de personen die jij haat? Als het goed is, ken jij niemand die jij haat, al zouden er helaas nog zoveel zijn die jóu haten... Een Christen heeft geen vijan­den die híj vijandig gezind is, maar helaas wel vijanden die hèm vijandig gezind zijn.

Als iemand jou lelijk en gemeen behandelt, wat doe je dan? Wat rijst er op in je hart? Welke plannen maak je? Zit jij dan plannen uit te broeden om deze gemene vent     g ó e d   te behande­len, met liefde te verzorgen? Of gun je hem in wraak de vergelding van een ongeluk, de straf van allerlei ellende?...?

Salomo wijst erop ─en Paulus haalt deze woorden aan in Romei­nen 12 vers 20─, dat wij zelfs de meest vijandige lieden met liefde tege­moet moeten treden. Misschien denk je: dat wìl ik wel, maar dat kàn ik niet. Ik bid wel voor die mensen die mij zo gemeen behandeld hebben, maar ik kan het niet over mijn hart verkrijgen om ze vriende­lijk aan te spreken of behulpzaam met ze om te gaan... Dan zeg ik je: je bedriegt je. Het gebed voor je vijanden moet een daad worden, en anders is het niets waard! Wie niet metterdaad zijn vijanden goed doet, bid ook niet eerlijk voor ze.

Jezus voegt die twee zaken bijeen, als hij zegt:

     “Heb uw vijanden lief

     zegen ze die u vervloeken

     doe wèl degenen die u haten

     en bid voor degenen die u geweld doen en u vervolgen.”

                                        Mattheüs 5 vers 44

De vijanden van een Christen verschaffen hem een goede gele­gen­heid om zich te oefenen in Christelijke deugden, om zijn liefdesideaal in praktijk te brengen. Zijn vijanden leren hem om metterdaad het beeld van Christus te dragen, Die Zijn vijanden beminde en voor hen stierf. Hij bad voor Zijn kruisi­gers.

En Stefa­nus bad voor zijn stenigers... Hij werd in het uur van zijn dood nog geoefend in de gelijkvormig­heid van Chris­tus.

God geeft Zijn kinderen de gelegenheid om de praktijk der Godza­ligheid te laten zien en om zo de geur van Christus te versprei­den. Hoe geeft God aan Zijn kinderen deze goede gele­genheid? Door vijanden en haters in het leven van Zijn kinde­ren toe te laten, aan wie zij hun Christelijke naastenliefde kunnen bewijzen. Aan wie ze kunnen bewijzen, hoezeer ze het beeld van Christus dragen en in welke mate ze Hem gelijkvormig zijn gewor­den. God laat vijan­den in ons leven toe, hatelijke mensen, plagers, gemene­rikken..., opdat wij die goede gelegen­heid zouden te baat nemen om hen wèl te doen. Om met een hart vol liefde eten te geven aan die man, die ons gisteren belas­terde. Om met een hart vol liefde drinken te geven aan die vrouw, die ons vorige week beroddelde. Om met een hart vol liefde misdaden te over­winnen door welda­den...

Wij mogen God wel dankbaar zijn voor onze vijanden. Dat Hij ons zulk een goede oefenschool verleent in zelfverloochenende liefde, om zulk een ootmoed en verdraagzaamheid te mogen leren in de praktijk van het dagelijkse leven, zodat we al meer op Chris­tus gaan lijken en zo ook onze vijandige naaste voor Hem mogen winnen...

Zeg, hoe staat het in deze zaak met jou? Is het je wens en bede om ook zo met al je naasten om te gaan? Of heb je in je hart er één uitgezonderd? Heb je alleen maar de wèns en de béde, of dóe je het ook?

`Christus stierf voor mij', zo mag Gods kind gaan verstaan, `toen ik nog Zijn vijand was. Zou ik dan niet voor mijn vijanden alles willen overhebben?'

Nee, er wordt van ons niet gevraagd, dat we onze vijanden ver­trouwen, maar wel dat we ze liefhebben en vergeven. En wat een vreugde geeft dat! Dan hoef je geen andere beloning, dan deze: dat de HEERE Zelf Zijn gunst erover gebiedt en laat merken dat deze praktijk Hem aangenaam is!


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen