Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Spreuken 8:34 - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

"Welgelukzalig is de mens, die naar Mij hoort,

dagelijks wakende aan Mijn poorten,

waarnemende de posten van Mijn deuren."

                                        Spreuken 8 vers 34

Wanneer een heel nieuw jaar voor ons ligt en wij mogen het einde daarvan straks bereiken, hebben we 365 dagen tot onze beschikking. Nou ja, tot ónze beschikking? Ter beschikking. Van Wie en wat? We zullen DV dagelijks eten, ons ontspannen, met mensen omgaan; dagelijks onze uren moeten indelen. Wat moeten we in het nieuwe jaar ook dagelijks doen? Aan de poorten van de Wijsheid waken. Wat wordt met deze uitdrukking bedoeld?

-De Wijsheid is volgens I Korinthiërs 1 vers 30 Jezus Christus, Die ons door God tot Wijsheid is gegeven.

-De poorten van de Wijsheid zijn de plaatsen, waar Jezus Christus Zijn onderwijs geeft.

-Wakende zijn aan die poorten betekent: steeds je aandacht en tijd er aan geven om onderwijs van Hem te ontvangen.

Welk onderwijs geeft Jezus? Het beste onderwijs. Je wordt er echt wíjs van. Paulus schrijft aan de jonge Evangelist te Efeze: je hebt van kinds af de Schriften geweten, die je wijs kunnen maken tot zaligheid (II Timotheüs 3 vers 15).

Wat ben je van plan met je vrije tijd te gaan doen?

Besteed jij je vrije tijd in ontspanning? Dat is heel verstandig. Maar zoek dan de allerbeste ontspanning: ik zal mij vermaken in Uw inzettingen, zegt de vader van onze schrijver (Psalm 119 vers 16).

Besteed jij je vrije tijd in een hobby (een engels woord voor 'liefhebberij')? Heel goed. Maar doe dan de beste hobby: hoe lief heb ik Uw Wet, zij is mijn betrachting de ganse dag (Psalm 119 vers 97).

Besteed jij je vrije tijd in het volgen van een studie / cursus? Prima. Maar verzeker je er dan wel van dat je iets nuttigs leert, want wat Jeremia zegt is waar: ze hebben des HEEREN Woord verworpen, wat wijsheid zouden zij dan hebben?

Besteed jij je vrije tijd in blijde dingen? Niets op tegen. Maar 'wie het laatst lacht, lacht het best' zegt het spreekwoord en er is volgens Jezus een lachen, dat overgaat in wenen en er is een wenen dat overgaat in lachen (Lucas 6 vers 21, 25).

Dagelijks tijd vrijmaken om het allerbelangrijkste te doen, zal je nooit spijten. Dagelijks tijd vrijmaken voor beuzelachtige en waardeloze dingen, zal je eeuwig spijten ...

"Ja maar, ik ben zo druk met leren", zegt misschien iemand, "en dat is toch ook belangrijk?!" Oké. Toch vraag ik je: moet je zó goed je best doen op school, dat er voor de studie op de School van de Heere Jezus, voor Gods Koninkrijk en voor je eeuwige belangen geen tijd overblijft? Welnee! God vraagt niet in de eerste plaats dat je studeert, maar dat je dagelijks waakt aan Zijn poorten. Díe studie gaat voor! En als je het allerbelangrijkste hebt gedaan, namelijk waken aan de poorten van de ware Wijsheid, dàn mag je de overschietende vrije tijd wel besteden in het ijverig je huiswerk maken, blokken op je repetities en hard werken. Maar niet in de omgekeerde volgorde ...

Waarom (denk je) staat deze heerlijke tekst in de Bijbel? Waarom verbindt God er zo'n rijke belofte aan: "Welgelukzalig is hij, die ..."? Om ons maar te lokken tot dat hoogste goed! Opdat je er in je jonge jaren maar niet aan voorbij zult leven!

En als God Zelf zegt, dat die jongen die naar Hem hoort, welgelukzalig is, dan ís dat ook zo. Je hoeft er niet aan te twijfelen of je wel zalig zult worden, wanneer Jezus je zalig spreekt. Wíe spreekt Hij zalig? Die naar Hem hoort (of met andere woorden: die dagelijks waakt aan Zijn poort of met andere woorden: die de post van Zijn deuren waarneemt).

Wat ga je doen met 2022? Salomo zegt in Prediker 11, het boek dat hij als oude man schreef: verblijd je, o jongelui, in je jeugd, vermaak je zoals je wilt, doe waar je zin in hebt, maar ... weet dat God om al deze dingen jou zal doen komen voor het gericht! Ik wens je van harte toe, dat je er lust in hebt of krijgt om de HEERE te vrezen, Die het allerhoogste en eeuwige Goed is.


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen