Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Spreuken 8:34 - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

"Welgelukzalig is de mens, die naar Mij hoort,

dagelijks wakende aan Mijn poorten,

waarnemende de posten van Mijn deuren."

                                        Spreuken 8 vers 34

Wanneer een heel nieuw jaar voor ons ligt en wij mogen het einde daarvan straks bereiken, hebben we 365 dagen tot onze beschikking. Nou ja, tot ónze beschikking? Ter beschikking. Van Wie en wat? We zullen DV dagelijks eten, ons ontspannen, met mensen omgaan; dagelijks onze uren moeten indelen. Wat moeten we in het nieuwe jaar ook dagelijks doen? Aan de poorten van de Wijsheid waken. Wat wordt met deze uitdrukking bedoeld?

-De Wijsheid is volgens I Korinthiërs 1 vers 30 Jezus Christus, Die ons door God tot Wijsheid is gegeven.

-De poorten van de Wijsheid zijn de plaatsen, waar Jezus Christus Zijn onderwijs geeft.

-Wakende zijn aan die poorten betekent: steeds je aandacht en tijd er aan geven om onderwijs van Hem te ontvangen.

Welk onderwijs geeft Jezus? Het beste onderwijs. Je wordt er echt wíjs van. Paulus schrijft aan de jonge Evangelist te Efeze: je hebt van kinds af de Schriften geweten, die je wijs kunnen maken tot zaligheid (II Timotheüs 3 vers 15).

Wat ben je van plan met je vrije tijd te gaan doen?

Besteed jij je vrije tijd in ontspanning? Dat is heel verstandig. Maar zoek dan de allerbeste ontspanning: ik zal mij vermaken in Uw inzettingen, zegt de vader van onze schrijver (Psalm 119 vers 16).

Besteed jij je vrije tijd in een hobby (een engels woord voor 'liefhebberij')? Heel goed. Maar doe dan de beste hobby: hoe lief heb ik Uw Wet, zij is mijn betrachting de ganse dag (Psalm 119 vers 97).

Besteed jij je vrije tijd in het volgen van een studie / cursus? Prima. Maar verzeker je er dan wel van dat je iets nuttigs leert, want wat Jeremia zegt is waar: ze hebben des HEEREN Woord verworpen, wat wijsheid zouden zij dan hebben?

Besteed jij je vrije tijd in blijde dingen? Niets op tegen. Maar 'wie het laatst lacht, lacht het best' zegt het spreekwoord en er is volgens Jezus een lachen, dat overgaat in wenen en er is een wenen dat overgaat in lachen (Lucas 6 vers 21, 25).

Dagelijks tijd vrijmaken om het allerbelangrijkste te doen, zal je nooit spijten. Dagelijks tijd vrijmaken voor beuzelachtige en waardeloze dingen, zal je eeuwig spijten ...

"Ja maar, ik ben zo druk met leren", zegt misschien iemand, "en dat is toch ook belangrijk?!" Oké. Toch vraag ik je: moet je zó goed je best doen op school, dat er voor de studie op de School van de Heere Jezus, voor Gods Koninkrijk en voor je eeuwige belangen geen tijd overblijft? Welnee! God vraagt niet in de eerste plaats dat je studeert, maar dat je dagelijks waakt aan Zijn poorten. Díe studie gaat voor! En als je het allerbelangrijkste hebt gedaan, namelijk waken aan de poorten van de ware Wijsheid, dàn mag je de overschietende vrije tijd wel besteden in het ijverig je huiswerk maken, blokken op je repetities en hard werken. Maar niet in de omgekeerde volgorde ...

Waarom (denk je) staat deze heerlijke tekst in de Bijbel? Waarom verbindt God er zo'n rijke belofte aan: "Welgelukzalig is hij, die ..."? Om ons maar te lokken tot dat hoogste goed! Opdat je er in je jonge jaren maar niet aan voorbij zult leven!

En als God Zelf zegt, dat die jongen die naar Hem hoort, welgelukzalig is, dan ís dat ook zo. Je hoeft er niet aan te twijfelen of je wel zalig zult worden, wanneer Jezus je zalig spreekt. Wíe spreekt Hij zalig? Die naar Hem hoort (of met andere woorden: die dagelijks waakt aan Zijn poort of met andere woorden: die de post van Zijn deuren waarneemt).

Wat ga je doen met 2022? Salomo zegt in Prediker 11, het boek dat hij als oude man schreef: verblijd je, o jongelui, in je jeugd, vermaak je zoals je wilt, doe waar je zin in hebt, maar ... weet dat God om al deze dingen jou zal doen komen voor het gericht! Ik wens je van harte toe, dat je er lust in hebt of krijgt om de HEERE te vrezen, Die het allerhoogste en eeuwige Goed is.

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen