Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Spreuken 14:29 - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

"De lankmoedige is groot van verstand,

     maar die haastig is van gemoed, verheft de dwaasheid."

                                       Spreuken 14 vers 29

Van groot belang is de vreze des HEEREN, zo zegt vers 27. Als je die bezit, wijk je af van de strikken des doods. Het volgende vers zegt, hoe dit tot eer is van onze Koning; in het bijzonder wel als er veel mensen zijn, die zo leven. En in het vers voor dit keer, vers 29, staat nu, hoe die vreze des HEEREN werkt. Wat houdt het nu in, als je afwijkt van de strikken die de duivel spant? Welke strikken spant hij dan, waarvan wij moeten afwijken?

Wel, zegt Salomo, dan moet je lankmoedig zijn. Wat betekent dat woord `lankmoedig'? Op bladzijde 14 en 15 staat iets erover en op bladzijde 16 en 17 ook. Daar gaat het over lankmoedigheid als een eigenschap van God. Nu schrijft Salomo erover als een eigenschap van mensen. God is lankmoedig voor ons en dat is een heel groot wonder. Maar wij moeten het ook zijn. Hoe kunnen we dat worden? Hebben wij vanuit onszelf lankmoedigheid, geduld?

     Als je lankmoedig bent, dan ben je (zoals het Hebreeuwse woord letterlijk betekent) traag of langzaam tot toorn. Dan ben je niet gauw boos, dan ben je niet driftig en kort aangebonden, dan ben je mild en rustig; dan ben je niet opvliegend. Nou, ben jij dat? Zou je het willen zijn? Heb je er 's avonds, als je voor het slapen gaan je knieën buigt om de zonden van die dag aan God te belijden, er ook zo'n last van en zo'n verdriet, dat je die dag weer zo weinig geduld had, zo driftig was, soms zo heel erg onterecht ...? En smeek je niet alleen om vergéving van je humeurigheid en prikkelbaarheid, maar vraag je ook met heel je hart: `Verlòs mij er toch van, Heere, dat ik zo gauw boos word ...! Geef mij toch dat ik lankmoedig mag zijn, geduldig, vriendelijk, mild.'

De vraag wordt dan belangrijk, hoe je aan deze wonderlijke en blij-makende eigenschap kunt komen: lankmoedig te zijn ...

     Wel, wanneer wij door Gods Geest wedergeboren worden, krijgen wij deel aan Zijn Eigenschap van lankmoedigheid. Dan ontvangen we het beeld van God weer terug, wat we bij de schepping van Hem hadden ontvangen en wat we in Adams diepe val in het paradijs weggegooid hebben. En wat een vreugde geeft het in je leven om dagelijks geduldig, lankmoedig te zijn!

Dat beeld van God betekent, dat we als het ware weer op Hem gaan lijken. Niet wat betreft ons lichaam, maar wat betreft de eigenschappen en vermogens van onze ziel. We ontvangen deel aan Zijn rechtvaardigheid en gaan dus door Zijn Geest rechtvaardig leven; aan Zijn barmhartigheid en gaan dus barmhartigheid bewijzen; en aan Zijn lankmoedigheid en worden dus ook lankmoedig.

Het tweede deel van het tekstvers luidt: maar die haastig is van gemoed, verheft de dwaasheid. Als je weet, dat lankmoedig zijn een zekere traagheid inhoudt, zie je ook de mooie tegenstelling met het tweede deel: haastig zijn, opvliegend zijn, onnadenkend, direct overal op reageren, driftig en meteen een weerwoord klaar hebben. En wat doe je eigenlijk, als je direct overal op in gaat? Dan verhef je de dwaasheid. Dat betekent: dat is dwaas en daardoor geef je aan de dwaasheid ruim baan. De dwaasheid wordt dan niet tegengegaan, maar ze wordt bevorderd. Maar hoe dwaas het ook is, we zijn er toch steeds weer toe geneigd.

Wat we nodig hebben is een dagelijkse vernieuwing door de Heilige Geest, Die ons kan leren door Goddelijke kracht om al meer naar het evenbeeld van God vernieuwd te leven. We hebben nodig, dat we op Christus mogen lijken, Die niet haastig was, niet driftig, maar lankmoedig, geduldig, mild. O, wat had Hij toch veel reden om voor Annas en Kajafas op te stuiven ...! Men beschuldigde Hem vals, men verweet Hem, wat Hij niet had gedaan ... Maar Hij zweeg, Hij droeg het geduldig en aan het kruis bad Hij Zijn Vader om vergeving voor die beulen en misdadigers, die Hem aan het kruis spijkerden.

     Daarin is Hij niet alleen onze Borg, Die heeft volbracht, wat wij niet kunnen volbrengen. Daarin zien dus niet alleen een plaats vervangende lankmoedigheid, die Hij in onze plaats heeft volbracht, omdat wij die niet kunnen volbrengen.

- En wat is dat ons tot vreugde, als we met onze on-lankmoedigheid, met ons on-geduld en al onze verkeerdheid mogen leren schuilen in de wonden van onze Heere Jezus Christus ...!

Maar daarin ligt anderzijds voor ons ook een voorbeeld, zoals Petrus - de driftige Petrus, die altijd de eerste was en zo weinig van lankmoedigheid begreep en het in een zeer diepe en smartelijke weg moest leren ... - schrijft: ons een voorbeeld nalatende, opdat wij Zijn voetstappen zouden navolgen ... Die, als Hij onterecht behandeld werd, niet boos werd, maar verdroeg het alles in liefde ...!


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen