Bijbelstudie
Algemene stukken Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 54 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

We komen weer bij een tamelijk onbekende Psalm – en dat geldt ook voor heel wat van de volgende Psalmen. David bevindt zich in een heel gevaarlijke omstandigheid: volksgenoten verraden hem aan koning Saul. Hij kan zich alleen door de vlucht in veiligheid brengen (zie 1 Samuël 23 vanaf vers 19). En zelfs die vlucht brengt hem niet in veiligheid. Maar dan grijpt God in – zoals David ook smeekt in deze Psalm – en dwingt Saul de achtervolging van David af te breken door een inval van Filistijnen in het land.

Jouw situatie is niet te vergelijken met die van de dichter. Wat kun je dan met zijn Psalm? Heel wat:

  • Hij bidt om verlossing door Gods Naam [wat jij in andere omstandigheden, geestelijk, of psychisch, of nog weer anders, toch ook nodig hebt en dus mét David mag smeken]
  • Hij belooft een offer te brengen aan zijn God, Die hem zo trouw beschermt [en al ken ik jouw omstandigheden niet, toch denk ik er niet ver naast te zitten als ik schrijf dat ook jij reden hebt om een dankoffer aan God te offeren]
  • Hij belijdt ook dat Gods Naam goed is.

Op dit laatste wil ik wat verder ingaan. Misschien vraag jij je af wat er toch goed is aan Gods Naam en wat David ermee bedoelt.

In de Bijbel wordt met Gods Naam meer bedoeld, dan wat wij onder iemands naam verstaan. God vertelt door Zijn Naam Wie Hij is, zoals in Genesis 17 vers 1: “De HEERE verscheen aan Abram, en zei tegen hem: Ik ben God, de Almachtige.”

De statenvertalers verwijzen bij de uitdrukking Uw Naam is goed naar Psalm 52 vers 11. Daar schrijft David: “Ik zal Uw Naam verwachten, want hij is goed.” We lezen in de kant: dat is, Gij zijt lieflijk, en troostelijk.

Onthoud dit je leven lang!!
O God, verlos mij door Uw Naam.                         
Wil uit genade U ontfermen                                       
En door Uw macht mijn ziel beschermen.              
Doet U mij recht, U bent bekwaam.                       
O God, hoor mijn gebed en klacht.
Neig tot mijn redenen Uw oren
En wil mijn droeve zucht verhoren.
Sla op mijn bitter klagen acht.

Een kernvers is:

Zie, God is voor mij een Helper
De Heere is onder degenen
die mijn ziel ondersteunen

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen