Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 53 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Dezelfde Psalm als Psalm 14. Wanneer je rustig deze beide Psalmen leest, denk je dat er twee soorten mensen zijn – net als in Psalm 1. De eerste soort wordt in vers 2 aangeduid met ‘de dwaas’ en in vers 5 met ‘de werkers van ongerechtigheid’. De tweede soort heet ‘Mijn volk’, ‘Israël’, ‘de gevangenen van Zijn volk’, ‘Jakob’.

Maar de toepassing die de apostel Paulus uit deze Psalm maakt, in Romeinen 3, lijkt heel anders: hij zegt in de verzen 10, 11 en 12:

Er is niemand rechtvaardig, ook niet één.

Er is niemand die verstandig is.

Er is niemand die God zoekt.

Allen zijn zij afgeweken.

Samen zijn zij onnuttig geworden.

Er is niemand die goed doet.

Er is er ook niet tot één toe.

Hoe zit dit? Het is minder moeilijk dan je denkt. Wat Paulus schrijft, geldt vanuit onze natuur alle mensen, ook jou en mij. En denk er ernstig over na!

Wat in Psalm 53 staat, is ook waar. Maar… door Gods genade. Hij maakt onderscheid, waar vanuit onze natuur geen onderscheid is. Hij begenadigt je en maakt je tot Zijn kind. Denk ook hier ernstig over na!

De bedoeling is

  • dat je voor God in de schuld komt, anders gezegd: dat je je zondeschuld beseft en belijdt.
  • dat je God smeekt om jou diezelfde genade te geven, of Hem dankt dat Hij jou deze genade heeft gegeven.

Bij het lezen van de schandelijke dingen, zie je dat er in 3000 jaar niets is verbeterd: ook vandaag de dag gebeuren deze dingen. Vervolging van Christus’ gemeente, zinloos geweld, onrecht. Elke dag kunnen we er in de krant over lezen. Verlang ook jij naar de verlossing van het laatste vers? De terugkeer van Jezus Christus op de laatste dag zal er de volkomen vervulling van brengen! Zal jij er ook in delen? Of hoor jij nog bij die andere soort?

Och, kwam het heil voor Israël nu snel 
Van Sions berg. Als God uit welbehagen
Naar de gevangenen Zijns volks zal vragen,       
Hen wederbrengt, verheugt zich Jakob wel,         
Juicht Israël.                         

Een kernvers is:

God heeft uit de hemel neergezien
op de mensenkinderen,
om te zien of iemand
verstandig was, die God zocht

                                            

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen