Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Ceremoniële geb... Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 123 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Spot … Wie kan daar tegen?

Het is een laf wapen. Wie het niet met argumenten kan winnen, kan altijd nog de toevlucht nemen tot spot. Daar kun je immers niets tegen doen!

De King James Version verwijst bij vers 4 naar de geschiedenis van Nehemia (2 vers 19). Daar lezen we over de vijanden van Nehemia en de joden, dat zij spotten met hun onderneming om de muur van de stad Jeruzalem te bouwen. Ook in Nehemia 4 vers 3-4 lezen we zoiets. Die spottende vijanden zeggen: “Al is het, dat zij bouwen, als er een vos kwam, zou die hun stenen muur wel verscheuren.” En dan volgt het gebed van Nehemia: “Hoor, o onze God, dat wij zeer veracht zijn.”

Wat doet de bespotte dichter van Psalm 123? Wat leert de Heilige Geest jou en mij in omstandigheden als van Nehemia? In vers 1 en 2 lees je het: het verachte volk van God neemt de toevlucht tot de Heere.

En dat kan ik je van harte aanbevelen.

In deze korte Psalm wordt ons de verhouding tussen God en Zijn volk getekend met het beeld van een slaaf en een slavin die afhankelijk zijn van hun meester en meesteres: “Zie, zoals de ogen van knechten [= slaven] zijn op de hand van hun heren, zoals de ogen van een dienstmaagd [= slavin] zijn op de hand van haar vrouw [= meesteres], zo zijn onze ogen op de HEERE, onze God, totdat Hij ons genadig zal zijn.”

Hoe vind jij deze beeldspraak? Te vernederend? Wees eerlijk: slaaf bén je, óf van zonde, wereld en duivel, óf van Koning Jezus … Welke slavendienst is beter? Het woord Bijbelse woord ‘slaaf’ is door alle wreedheid die in de loop van eeuwen tegen slaven is gepleegd, te negatief. Maar helemaal het eigendom van die getrouwe Zaligmaker te zijn, voor Zijn rekening te liggen en op Zijn bescherming te zijn aangewezen, is alleen maar positief. En in die zin slaaf / slavin te wezen, is aanbevelenswaardig!

Ontferm U, HEERE, toon ons Uw genâ
En sla Uw kind’ren gâ.
Want wij zijn zat van smaad en tegenspreken.
Ons hart dreigt haast te breken.
’t Hoogmoedig volk blijft spotten en ons plagen,             
Teveel om nog te dragen.
Hun schimp, hun smaad heeft ons al overstelpt.
Toon ons dat U ons helpt.

Een kernvers is:

Wees ons genadig,
o HEERE!
Wees ons genadig!

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen