Bijbelstudie
Algemene stukken Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 123 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Spot … Wie kan daar tegen?

Het is een laf wapen. Wie het niet met argumenten kan winnen, kan altijd nog de toevlucht nemen tot spot. Daar kun je immers niets tegen doen!

De King James Version verwijst bij vers 4 naar de geschiedenis van Nehemia (2 vers 19). Daar lezen we over de vijanden van Nehemia en de joden, dat zij spotten met hun onderneming om de muur van de stad Jeruzalem te bouwen. Ook in Nehemia 4 vers 3-4 lezen we zoiets. Die spottende vijanden zeggen: “Al is het, dat zij bouwen, als er een vos kwam, zou die hun stenen muur wel verscheuren.” En dan volgt het gebed van Nehemia: “Hoor, o onze God, dat wij zeer veracht zijn.”

Wat doet de bespotte dichter van Psalm 123? Wat leert de Heilige Geest jou en mij in omstandigheden als van Nehemia? In vers 1 en 2 lees je het: het verachte volk van God neemt de toevlucht tot de Heere.

En dat kan ik je van harte aanbevelen.

In deze korte Psalm wordt ons de verhouding tussen God en Zijn volk getekend met het beeld van een slaaf en een slavin die afhankelijk zijn van hun meester en meesteres: “Zie, zoals de ogen van knechten [= slaven] zijn op de hand van hun heren, zoals de ogen van een dienstmaagd [= slavin] zijn op de hand van haar vrouw [= meesteres], zo zijn onze ogen op de HEERE, onze God, totdat Hij ons genadig zal zijn.”

Hoe vind jij deze beeldspraak? Te vernederend? Wees eerlijk: slaaf bén je, óf van zonde, wereld en duivel, óf van Koning Jezus … Welke slavendienst is beter? Het woord Bijbelse woord ‘slaaf’ is door alle wreedheid die in de loop van eeuwen tegen slaven is gepleegd, te negatief. Maar helemaal het eigendom van die getrouwe Zaligmaker te zijn, voor Zijn rekening te liggen en op Zijn bescherming te zijn aangewezen, is alleen maar positief. En in die zin slaaf / slavin te wezen, is aanbevelenswaardig!

Ontferm U, HEERE, toon ons Uw genâ
En sla Uw kind’ren gâ.
Want wij zijn zat van smaad en tegenspreken.
Ons hart dreigt haast te breken.
’t Hoogmoedig volk blijft spotten en ons plagen,             
Teveel om nog te dragen.
Hun schimp, hun smaad heeft ons al overstelpt.
Toon ons dat U ons helpt.

Een kernvers is:

Wees ons genadig,
o HEERE!
Wees ons genadig!

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen