Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Bishop J.C Ryle zegt over Lukas 5:18-19,37

Auteur: ds. W. Pieters

En zie, mannen brachten op een bed een mens die geraakt was en zochten hem in te brengen en voor Jezus te leggen. En niet vindende waardoor zij hem konden inbrengen vanwege de schare, zo klommen zij op het dak en lieten hem door de tichelen neer met het bed, in het midden voor Jezus.

Dit gedeelte laat ons zien, welke moeite mensen voor iets over hebben, wanneer zij in nood zijn.

     De vrienden van een verlamde man verlangden hem tot Jezus te brengen, opdat hij genezen zou worden. Eerst waren ze daartoe niet in staat, vanwege de massa die de Heere omringde. Wat deden ze echter? `Zij gingen het dak op en lieten hem neer door de tichels, met zijn bed, in het midden voor Jezus.' Opeens was hun doel bereikt: de aandacht van onze Heere was op hun zieke vriend gericht en hij werd genezen. Door moeite, inspanning en volharding ontvingen zijn vrienden de machtige zegen van een complete genezing.

     Het belang van inspanning en ijver zien we overal. In elk beroep zien we dat inspanning het geheim is van succes. Men heeft niet voorspoed door toeval of geluk, maar door hard werken. De kinderen van deze wereld weten dat heel goed; ze zeggen: `Zonder ijver geen winst!'

     Laten we bedenken dat moeite en ijver net zo belangrijk zijn voor het welzijn van onze ziel als van ons lichaam. En in al onze pogingen om tot God te naderen door Christus behoren we dezelfde ernst te gebruiken als die de vrienden van de verlamde hadden.

     We moeten geen moeilijkheden toelaten ons te doen stoppen, geen hindernissen om ons tegen te houden van dat wat werkelijk tot ons geestelijk goed is. In het bijzonder moeten we dit onthouden ten aanzien van het regelmatig

                      lezen van de Bijbel

                    horen van het Evangelie

                    heiligen van de Sabbath

                     en persoonlijk bidden.

Op al deze punten moeten we ons hoeden voor luiheid en voor het maken van uitvluchten.

     De noodzaak moet ons vindingrijk maken. Als we het niet op de ene manier kunnen bereiken, dan op de andere manier. Maar we moeten ons vast voornemen: het moet gedaan worden. Het welzijn van onze zielen is in de waagschaal. Laat de massa van moeilijkheden zijn die ze is, we moeten erdoorheen.

Als wereldse mensen al zoveel moeite ervoor over hebben om een verderfelijke kroon te krijgen, dan dienen wij veel meer moeite ervoor over te hebben om de onverderfelijke kroon te ontvangen.

     Waarom nemen zoveel mensen geen enkele moeite voor de dienst des Heeren?

     Hoe komt het dat ze nooit tijd vinden voor gebed, het lezen van de Bijbel en het horen van het Evangelie?

     Wat is de oorzaak, dat ze voortdurend een rij uitvluchten hebben voor hun veronachtzamen van de middelen der genade?

     Hoe komt het dat juist die mensen die zo vol ijver zijn als het gaat om geld, zaken, vermaken of politiek, voor hun zielen geen moeite over hebben?

Het antwoord op deze vragen is kort en simpel.

Deze mensen zijn niet in nood aangaande hun zaligheid.

Zij hebben eigenlijk geen gevoel van hun geestelijke kwaal.

Zij hebben er geen notie van dat ze een geestelijke Arts moeten raadplegen.

Zij voelen niet dat hun zielen in gevaar zijn om eeuwig te sterven.

Zij zien er geen nut in om zich in te spannen voor de dienst des Heeren.

In zulke duisternis leven en sterven duizenden ...

Gelukkig zijn inderdaad zíj, die hun gevaarvolle toestand hebben leren kennen en die alle dingen verlies rekenen om maar Christus te gewinnen en in Hem gevonden te worden.

 

Lukas 5:37

“En niemand doet nieuwe wijn in oude lederen zakken; anders zal de nieuwe wijn de lederen zakken doen bersten, en de wijn zal uitgestort worden en de lederen zakken zullen verderven.”

We moeten opmerken hoe vriendelijk en teer Christus wil, dat Zijn volk omgaat met jonge en onervaren Christenen. Hij leert ons deze les door een gelijkenis uit het dagelijkse leven. Hij toont de dwaasheid aan om `nieuwe wijn in oude wijnzakken te doen'.

Mensen moeten gelijdelijk aan geleid worden en onderwe­zen worden, zover ze in staat zijn te verwerken.

     Deze les moet vooral ter harte worden genomen door ouders en predikanten. Als we dit vergeten, doen we veel schade aan de zaak des Heeren. Het harde oordeel en de onredelijke verwachtingen van oude discipelen hebben vaak nieuw-beginners in de school van Christus terug gedreven en ontmoe­digd. Laten we altijd onthouden, dat genade in elke gelovi­ge klein begint. En we hebben geen recht te zeggen dat iemand geen genade heeft, omdat ze niet ineens tot volle rijpheid is gekomen.

We verwachten ook niet dat een opgeschoten jongen hetzelf­de werk doet als een volwassene; later, als ook hij volwas­sen is.

     We moeten niet verwachten dat iemand die het christelijk geloof pas begint te leren, reeds het geloof, de liefde en de kennis van een gevorderde discipel heeft. We moeten hem de tijd geven. Er is veel wijsheid nodig om met jongeren om te gaan wat betreft de godsdienst. Vriendelijkheid, geduld en zachtheid zijn van eerste be­lang.

We moe­ten geen nieuwe wijn in oude wijnzakken doen, want dan zal die over­stuur gaan.

     We moeten jonge gelovigen bij de hand nemen en zacht­jes leiden. We moeten ervoor oppassen hen te doen schrik­ken of hen te veel drijven. We moeten hen verdragen in hun zwakheid en krachteloosheid en niet verwachten dat een oud hoofd op jonge schouders staat of dat kleuters al ervaring hebben...


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen