Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 121 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Zo onbekend Psalm 120 is, zo bekend is Psalm 121. Van harte wens ik je toe dat het niet alleen is, omdat je de versjes al heel jong uit je hoofd leerde, maar dat het is, omdat je de inhoud meemaakte.

De situatie van de dichter is dat hij gevaren ziet opdoemen, op zijn reis naar het heiligdom. Ik ga er nu even vanuit dat hij dit figuurlijk bedoelt: de levensreis die vol gevaren is. En wie kan hem (jou) helpen? Vers 1 wijst de richting aan waar hij het zoekt: de bergen. Hoe moeten we dat opvatten? De statenvertalers denken als volgt:

Het zijn de bergen van het beloofde land, dat een onderpand was van Gods gunst tot Zijn volk. In het bijzonder het gebergte Zion en Moria, waar God op een bijzondere manier Zijn aanwezigheid toonde.

In vers 2 wordt het duidelijk dat hij niets verwacht van die bergen, want “mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.”

De Heere wordt hier aangeduid als de God van de schepping. Meer dan eens gebeurt dit in zowel het Psalmboek als in andere Bijbelboeken. Wat de Bijbel vertelt over de schepping is voor de beleving van het geloof een grote bemoediging in alle moeiten en strijd van het leven. Waarom? Wel, als die God Die met jou in een verbond staat, zo machtig is dat Hij het heelal kon maken, dan hoef je niet bang te zijn voor wie of wat ook maar. Dan kunnen vijanden nog zo machtig zijn en problemen nog zo dreigend en onoverkomelijk, tóch hoef je niet in paniek te raken.

Reispsalm

Psalm 121 wordt nog al eens gelezen voordat mensen op reis gaan. De Psalm eindigt immers met de woorden: “De HEERE zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid.” Betekent dit dat er dus geen ongeluk zal plaatsvinden? Nee, dat kan toch wel gebeuren, ook al heb je in oprecht geloof deze Psalm gelezen en gebeden … Maar het betekent wel dat je uiteindelijk veilig bent – al wordt je lichaam door een ongeluk levenslang gehandicapt, of al scheurt de dood jouw liefste van jou af …!

De Psalm nodigt je uit om je erin te oefenen om God in Zijn macht en goedgunstigheid volkomen te vertrouwen – wat er ook gebeurt.

God zal u van ’t begin af aan
Bewaren voor het kwaad
En hoeden, waar u gaat.
Wanneer u uit of in zult gaan,
De HEERE zal u sparen
En eeuwig u bewaren.

Een kernvers is:

Mijn hulp is van de HEERE,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Verder lezen over Psalm 121

Kijk op deze site bij de volledige berijmde en onberijmde tekst van Psalm 121.

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen