Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Uit het boek Openbaring - hoofdstuk 7

Auteur: ds. W. Pieters

Hoofdstuk 7 beschrijft hoe veilig Gods kinderen zijn te midden van alle huiveringwekkende en angstaanjagende gebeurtenissen. We lezen namelijk: God verzegelt ze. Dit gebeurt wanneer engelen de vier winden vasthouden. Deze vier winden zijn symbooltaal voor allerlei moeiten, rampen, oorlogen, verdrukkingen. Voordat die zullen losbarsten, zullen Gods knechten en kinderen worden verzegeld. Wat betekent dat?

In het Oude Testament komt een soortgelijk tafereel voor, Ezechiël 9. De profeet Ezechiël ziet in een visioen dat God de inwoners van de goddeloze stad Jeruzalem gaat oordelen, straffen. Maar voordat de "verdervers" door de straten moeten gaan om zonder pardon het oordeel van God uit te voeren, goddelozen te doden, krijgt eerst een dienaar van God het bevel om sommige mensen te "tekenen", te voorzien van een teken, een herkenningsteken, een ken-merk. Wie? Dat staat in vers 4 van Ezechiël 9. Mensen

"... die zuchten en uitroepen over al die gruwelen, die in het midden van de stad gedaan worden."

Deze mensen hebben dus verdriet over de zonden. En omdat ze geen huichelaars zijn, zullen ze eerst wel verdriet over hun eigen zonden hebben gehad, denk je niet? En dan dus ook over de zonden van hun naasten.

God kinderen zijn niet onbewogen onder alle zonden die er in Nederland gebeuren. Ze vinden dat vreselijk. Ze weten immers dat hun God zo wordt beledigd en gekrenkt. Ze weten ook hoe schadelijk het is voor de bedrijvers van al dat onrecht. Daarom zuchten ze, daarom roepen ze uit in gebed tot God om Zijn hulp of genade.

Deze mensen, de zuchters en de bidders, zullen niet omkomen in het strafgericht dat over Jeruzalem zal gaan.

Hieraan moeten we denken wanneer we lezen dat ook temidden van alle oordelen en straffen van de eindtijd, sommigen worden verzegeld. Ze krijgen een teken, en wel aan hun voorhoofden. Er staat ook bij hoe veel het er zijn: honderd vier en veertig duizend, 144.000. Dit getal is niet bedoeld als een wiskundig getal, maar als een symbolisch getal. 144 = 12 x 12, nietwaar? En 144.000 = 12 x 12.000. Wat is er nu mee bedoeld? Uit heel Israël, twaalf stammen, bewaart God een volheid van gelovigen. Met andere woorden: het gaat hier om al Gods uitverkorenen. Zij worden veilig bewaard.

     God verzegelt ze met Zijn Heilige Geest, Die in hen woont en hen leidt en bewaart. Daarom gaat er niet een van hen verloren.

Daarna ziet de apostel op Patmos (vers 9)

"... een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle natie, en geslachten, en volken, en talen, staande voor de troon, en voor het Lam, bekleed met lange witte klederen, en palmtakken in hun handen."

Wat ben je gelukkig als je bij deze mensen hoort. Zij dragen witte kleding, als teken van reinheid en zuiverheid, zondeloosheid en heiligheid. Zij hebben palmtakken in hun handen, als teken van overwinning. En je weet hoe we zondeloos kunnen worden ... Alleen door Christus' bloed - zie vers 14. En je weet hoe we tot overwinning kunnen komen: door dapper te strijden, in geloof. Dat kunnen we in Efeziërs 6 lezen (vers 10-18):

"Wordt krachtig in de Heere, en in de sterkte van Zijn macht. Doet aan de hele wapenrusting van God, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers van de wereld, de duisternis van deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom, neemt aan de hele wapenrusting van God, opdat gij kunt weerstaan in de boze dag, en alles verricht hebbende, staande kunt blijven. Staat dan, uw lenden omgord hebbend met de waarheid, en aangedaan hebbend het borstwapen der gerechtigheid; en de voeten geschoeid hebbend met bereidheid van het Evangelie des vredes; bovenal aangenomen hebbend het schild des geloofs, waarmee gij al de vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neemt de helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, dat is Gods Woord. Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in de Geest, en hiertoe wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen."

Hoewel, een ander antwoord is ook mogelijk op de vraag hoe we kunnen overwinnen. Zie maar in hoofdstuk 12 vers 11:

"En zij hebben hem [de duivel] overwonnen door het bloed van het Lam, en door het woord van hun getuigenis."

Deze twee Bijbel-antwoorden sluiten elkaar natuurlijk niet uit! Van harte toegewenst zó deze goede strijd van het geloof te strijden!


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen