Bijbelstudie
Algemene stukken Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 12 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Het woord ‘goedertierenheid’ hebben we al eerder gehad, maar toen ging het over de goedertierenheid van God. Nu lezen we over iemand die zo heet: een goedertierene, iemand dus die goedertieren is. Wat zou dat beteken? Het Nederlandse woord betekent letterlijk: goed van aard zijn. Maar het oorspronkelijke woord betekent: trouw zijn, loyaal. Iemand die zijn beloften houdt en contracten niet verbreekt.
De Psalm klaagt dat zulke mensen bijna niet meer te vinden zijn in zijn tijd. Hij kon wel in 2013 leven…
Hoeveel ontrouw is niet er in het maatschappelijke leven? Huwelijken, ook die in de kerk zijn bevestigd, waarbij een eed werd gezworen voor Gods aangezicht, worden verbroken – en het gebeurt steeds vaker. Houden wij onze beloften?

Wat nu?
Tegenover de leugenachtige woorden van mensen om hem heen, richt de dichter zijn en onze aandacht op het waarachtige spreken van God, vers 7: “De redenen des HEEREN zijn reine redenen, zilver, gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal.”

Het gaat hier over de betrouwbaarheid van Gods Woord. Een vraag: vind jij het belangrijk dat de Bijbel geloofwaardig is, of maakt het jou in de praktijk van alledag niet veel uit?

Volgens David is het 100% waar wat God zegt. Niet alleen Zijn bedreigingen komen uit, maar ook op Zijn genadige beloften (zoals de kanttekeningen ons op attent maken) kun jij je veilig verlaten. Doe je het ook? Of wantrouw je Hem?
Misschien denk je niet na over deze vragen. Wil je er ook niet over nadenken, omdat je graag zo oppervlakkig mogelijk door het leven gaat.
Ik nodig je uit: onderzoek jezelf eens op dit punt: vertrouw ik God of wantrouw ik Hem – een derde mogelijkheid is er niet!
God meent álles wat Hij zegt.

Voorwaar, het woord des HEEREN is van boven. 
’t Is zuiver, zonder smet, als rein metaal,
Dat goed gelouterd, in een aarden oven,    
Gezuiverd is, niet eens, maar zevenmaal.

Een kernvers is:

Om het kermen der nooddruftigen
zal Ik nu opstaan,
zegt de HEERE.
 

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen