Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Uit het boek Openbaring - hoofdstuk 6

Auteur: ds. W. Pieters

Troost biedt het boek Openbaring. Broodnodig is deze troost, want de kerk woont waar satan heerst, en ze leeft temidden van doodsvijanden. Daarom krijgt Johannes te zien hoe de echte werkelijkheid er uit ziet, namelijk de onzichtbare realiteit, achter de "schermen", in de hemelse troonzaal. We lezen er verder over in hoofdstuk 6, waar Johannes toeschouwer is van het adembenemende gezicht:

"En ik zag, toen het Lam een van de zegelen geopend had, en ik hoorde een uit de vier dieren zeggen, als een stem van een donderslag: Kom en zie! En ik zag, en zie, een wit paard, en Die daarop zat, had een boog; en Hem is een kroon gegeven, en Hij ging uit overwinnende, en opdat Hij overwon!"

In beeldtaal wordt aan Johannes bekendgemaakt dat niet de heidense keizer van Rome, en niet de vijandige joden, maar dat Jezus Christus overwint.

     Wanneer we ons erin verdiepen wat precies met elk onderdeel van deze visioenen bedoeld wordt, komen we er binnen de kortste keren achter dat er niet minder zinnen dan hoofden zijn: iedere verklaarder heeft wel enig ander inzicht, enigszins een andere opvatting.

     We zullen in dit jeugdblad dat dan ook niet doen. De grote lijnen en de uiteindelijke bedoeling met dit alles is veelal duidelijk.

     Het gaat over Gods boekrol, het gaat over Jezus' verbreken van de zegels van die boekrol, en dan gaat er iets gebeuren: een ruiter te paard, met een boog en een kroon: strijd en overwinning.

Het tweede zegel wordt door het Lam opengebroken en Johannes ziet opnieuw een ruiter te paard. Het paard is rood. De kleur kan duiden op de bloedrode kleur van bloedvergieten, oorlog. Er staat namelijk bij:

"Aan Hem die daarop zat, werd macht gegeven de vrede te nemen van de aarde; en dat zij elkaar zouden doden; en hem werd een groot zwaard gegeven."

Duidelijk blijkt dat Gods besluiten én oorlogsgeweld niet tegenovergesteld zijn aan elkaar. De Heere bestuurt alle dingen. Wat een moeilijke materie! We lopen zo vaak vast met de vraag: hoe kan een almachtige God vol liefde oorlogsgeweld toelaten? Wij weten op veel vragen geen antwoord, Het kinderlijke geloofsvertrouwen aanvaardt wat God in Zijn Woord zegt en in geloofsvertrouwen weten we dan dat de Heere altijd wijs en goed is, ook in onbegrijpelijke wegen!

Het blijft er niet bij. Johannes ziet dat het Lam verder gaat zegels te verbreken, te openen. En wat ziet hij dan? Eerst een zwart paard en bij het volgende zegel een vaal, dat is een groen paard - van dit Griekse woord komt ons woord chloor.

     De bijbehorende verschijnselen zijn armoede, honger en dood.

     Diep komen we onder de indruk, wanneer we deze dingen niet alleen lezen, maar erover nadenken, het op ons laten inwerken ..., dan sidderen we. Denk je in: het zal gaan gebeuren! Jij zult het moeten meemaken: honger, langzaam sterven van de honger, oorlogsdreiging! We lezen erover in de krant. We horen erover van onze grootouders uit de Tweede wereldoorlog. Maar we voelen er nog niets van.

     En temidden van al dat leed - de rustgevende overtuiging: ook dit is in Gods hand. Het Lam, Jezus Christus, leidt ook deze dingen.

Bij het openen van het vijfde en van het zesde zegel ziet Johannes heel andere taferelen. Eerst zielen van martelaars onder een altaar in de hemel, die om wraak roepen.

     Wraak? Is dat wel een Christelijk woord? In een kanttekening leggen de statenvertalers dit als volgt uit:

Dit gebed komt niet voort uit enige wraakgierigheid, maar uit een heilige ijver, die deze heilige geesten hebben tot de bevordering van Gods eer, en uit een begeerte dat God Zijn rechtvaardigheid en hun goede zaak bekend maakt onder de mensen, zoals wij allen tezamen spreken, als wij bidden: verlos ons van de boze.

Als antwoord op hun bede, krijgen deze gemartelde gelovigen lange witte klederen; en krijgen ze te horen dat ze nog een poosje geduld moeten hebben. Hoe lang?

"... totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders vervuld zouden zijn, die gedood zouden worden, zoals zij."

Het martelen houdt maar niet op. Vervolgingen waren in Johannes' tijd net begonnen, maar heel wat stromen bloed zouden er nog vloeien.

     En weet jij in welke eeuw de meeste Christenen gedood zijn om het geloof? Juist, de twintigste eeuw. Na zoveel eeuwen "beschaving" ... is de haat en vijandschap van de wereld tegen God en Zijn Zoon niet afgenomen, maar eerder toegenomen.

     Ben jij er enigszins op voorbereid om te worden gemarteld om het geloof? Of ga jij straks behoren bij hen die martelen ...?

     De witte kleding is symbool voor overwinning. De wereld verliest, de Kerk wint. Niet met het zwaard, zoals de Islam, maar met de lieflijke verkondiging van het heilig Evangelie van Gods genade en vrede! Te sterven voor Christus - moet dat niet groot zijn?!

 

Het zesde zegel wordt door het Lam geopend. De boekrol is na het verbreken van dit zesde zegel bijna open. Wat ziet Johannes nu? Heel indrukwekkende dingen. In de eerste plaats gebeurt er een grote aardbeving.

     Aardbevingen gebeuren er regelmatig. In de week dat ik dit nummer schrijf, was er een ernstige aardbeving in Zuid-Azië, waarbij naar schatting 40.000 mensen werden gedood. Wanneer de Heere Jezus tot Zijn discipelen spreekt over de wederkomst, noemt Hij als voorafgaande of begeleidende verschijnselen ook het gebeuren van aardbevingen.

     Dit op zich is al erg genoeg, maar het blijft er niet bij: de zon wordt zwart en de maan krijgt een bloedrode kleur. Bij een aardbeving gebeurt het nog al eens dat er óf een vulkaan actief wordt, óf dat er grote branden uitbreken. Dit zouden de redenen kunnen zijn dat voor het oog de zon zwart wordt - zulke dikke wolken van rook; en dat de maan een bloedrode kleur krijgt door de uitstoting van as en zo, uit vele vulkanen, waardoor de dampkring van kleur verandert - zoals bij de uitbarsting van de Krakatau (Indonesië) op 27 augustus 1883.

     Maar het wordt nog erger: sterren vallen op de aarde: meteoren en kometen, en wat niet al: grote kraters, vernietigende inslagen!

     Ten slotte wijkt de hemel weg, alsof een doek wordt opgerold. Bergen wankelen en eilanden drijven weg. Wat gaat er dan toch gebeuren? We lezen het in de laatste drie verzen:

"En de koningen der aarde, en de groten, en de rijken, en de oversten over duizend, en de machtigen, en alle dienstknechten, en alle vrijen, verborgen zich in de spelonken, en steenrotsen der bergen; en zeiden tot de bergen en steenrotsen: valt op ons, en verbergt ons van het aangezicht van Hem, Die op de troon zit, en van de toorn van het Lam. Want de grote dag van Zijn toorn is gekomen, en wie kan bestaan?"

Er wordt blijkbaar een troon geplaatst. Op deze troon zit het Lam. Jezus Christus is de grote wereld-Rechter. Alle mensen, ook wij, zullen voor Hem verschijnen om verantwoording aan Hem af te leggen en om door Hem te worden geoordeeld. Wat denk je? Hoe zal dat uitvallen? We lezen dat allerlei hoog geplaatste regeringsfunctionarissen - en dan moet je denken aan zulke personen die tijdens hun hele leven zich om God en Zijn gebod niet hebben bekommerd - in grote angst en radeloosheid wensen dat bergen op hen zullen vallen en hen zullen verpletteren.

 Waarom? Om maar niet te hoeven verschijnen voor deze grote Rechter! Maar ze kunnen dit gericht niet ontvluchten.

     Maar is Hij Die op de troon zit, dan zo vreeswekkend? We lezen toch dat het Lám de Rechter is. En het Lam is toch die vriendelijke, barmhartige Zaligmaker Jezus Christus! Voor Hem hoeven we toch niet bang te zijn! Dat is ons zo heel vaak verteld, op school, thuis, in de kerk, op catechisatie ...

     En dat is waar: voor de Heere Jezus hoef je nú niet bang te zijn. Nú mag je vrijmoedig tot Hem gaan. Hij ontvangt iedereen die ootmoedig tot Hem komt om genade en vergeving, heel vriendelijk, heel hartelijk. Je bent bij Hem echt welkom!

     Nu dan, zo denk je misschien: dan hoef je toch straks ook niet bang voor Hem te zijn?! Maar dat is een vergissing. Namelijk ..., wanneer je tijdens de genadetijd de genademiddelen niet goed hebt gebruikt, dus geen acht hebt geslagen op Zijn vriendelijke en ernstige nodigingen, Zijn dikwijls herhaalde waarschuwingen, en zo. Wanneer je Hem hebt laten roepen, Hem hebt laten praten ... Dan zal het straks zeker niet meevallen om voor Hem te verschijnen. Voor Dezelfde, Die nu nog zo vriendelijk met uitgebreide armen klaar staat om je te ontvangen en om je goed te doen! Straks is de genadetijd voorbij. Dan is er geen mogelijkheid meer om behouden te worden. Dan roep je tevergeefs.

     Daar waarschuwt de Heere ons al voor in Spreuken 1. Nadat Hij nog een keer nodigt met de woorden

"Keert u tot Mijn bestraffing; ziet, Ik zal Mijn Geest over u overvloedig uitstorten; Ik zal Mijn woorden u bekend maken."

staat er (met mijn eigen woorden weergegeven):

omdat - Ik heb geroepen, en gij hebt geweigerd; - Ik Mijn hand heb uitgestrekt, en er niemand was die opmerkte; - en gij al Mijn raad hebt verworpen, en Mijn bestraffing niet hebt gewild;

daarom - zal Ik ook in uw verderf lachen;

Ik zal spotten, wanneer uw vrees komt;

wanneer uw vrees komt als een verwoesting, en uw verderf aankomt als een wervelwind;

wanneer benauwdheid en angst u overkomt.

- Dan zullen zij tot Mij roepen, maar Ik zal niet antwoorden;

- zij zullen Mij vroeg zoeken, maar zij zullen Mij niet vinden;

omdat zij de wetenschap hebben gehaat, en de vreze des HEEREN niet hebben verkoren.

Houd je er rekening mee? Straks is het definitief te laat. Zeg nu niet: dat zien we dan wel weer ... Het is zo ondraaglijk erg om Jezus Christus af te wijzen.

                   Kom, je bent nu nóg welkom!


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen