Bijbelstudie
Algemene stukken Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 140 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Ik vermoed dat Psalm 140 niet zo tot de verbeelding spreekt. Opnieuw gaat het over mensen en machten die het op het leven van de dichter hebben voorzien. Ze maken jacht op hem en ze wensen hem groot kwaad te doen.

Dit onderwerp troffen we al heel wat keren in de voorgaande Psalmen aan. Misschien denk je: al weer …? Het spreekt je niet aan, want jij hebt nog nooit hoeven te vrezen voor je veiligheid of hoeven te vluchten voor je leven. Het sprak ondergedoken Joden in de Tweede Wereldoorlog duidelijk wel aan, en asielzoekende christenen nog steeds: “Red mij, HEERE, van de kwade mens. Behoed mij voor de man van alle geweld. Die veel kwaad in het hart denken, elke dag samenkomen om te oorlogen.”

Toch kun je geestelijk veel van deze Psalm herkennen. Bedenk dat achter allerlei boosaardige mensen, machten zich schuil houden die nog steeds levensgevaarlijk zijn. Lees wat Paulus schrijft:

Voorts, mijn broeders, word krachtig in de Heere, en in de sterkte van Zijn macht. Doe de hele wapenrusting van God aan, opdat u kunt staan tegen de listige omleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis van deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom, neem de hele wapenrusting van God aan, opdat u kunt weerstaan in de boze dag, en alles verricht hebbend, staande kunt blijven. Sta dan, uw lenden omgord hebbend met de waarheid, en aangedaan hebbend het borstwapen der gerechtigheid, en de voeten geschoeid hebbend met bereidheid van het evangelie des vredes. Bovenal aangenomen hebbend het schild van het geloof, waarmee u al de vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm der zaligheid, en het zwaard van de Geest, hetwelk is Gods Woord.

Deze strijd blijft altijd. Ben jij op deze strijd voorbereid? Dat kan als je met vers 8 meekunt: “HEERE, Heere, Sterkte van mijn heil! U hebt mijn hoofd beschut ten dage van de strijd” (King James Version).

En de Psalm eindigt met de heerlijke woorden: “Gewis, de rechtvaardigen zullen Uw Naam loven. De oprechten zullen voor Uw aangezicht blijven.”

Verlos mij, HEERE, van de bozen
En hun geweld, mij aangedaan.
Behoed mij voor de goddelozen,
Die mij vol haat naar ’t leven staan.

Een kernvers is:

Zeker, de rechtvaardigen
zullen Uw Naam loven. 

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen