Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Psalm 119 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Het belangrijkste onderwerp van Psalm 119 is Gods wet. Of iets nauwkeuriger gezegd: de waarde van Gods wet. Bij het woord ‘wet’ moet je niet alleen denken aan de Tien Geboden, maar heel de wetgeving die God door Mozes aan Zijn volk Israël gaf. De kern hiervan is de ceremoniële wetgeving; dus alles wat met tabernakel en priesterdienst, offers en verzoening te maken heeft.

Hoe Psalm 119 tot stand is gekomen, weten we niet, maar het lijkt erop dat de dichter van keer tot keer op ‘een papiertje’ schreef, wat hem maar trof of in de gedachten kwam met betrekking tot deze goede wet van zijn Verbonds-god. In de loop van de jaren verzamelde hij zo een hele rij gedachten en ontboezemingen die allemaal meer of minder met Gods heilzame wet te maken hadden. Deze heeft hij (of zijn zoon) later achter elkaar gevoegd in alfabetische volgorde, zodat 176 uitspraken, als kralen aan een draad, deze langste Psalm vormen.

Het valt op dat de dichter heel wat verschillende woorden gebruikt om deze wet van God aan te duiden (zie bladzijde 2). Gods wet kan, net als een diamant, van allerlei kanten worden bezien. Een heel treffend woord dat hij in deze Psalm meermalen gebruikt, is het woord ‘getuigenis’. Weet jij wat een getuigenis is? Een bewijs van iets. De statenvertalers omschrijven het woord ‘getuigenis’ zo:

Door de getuigenissen des Heeren moet men hier verstaan Zijn wetten, die Hij aan Zijn volk gegeven heeft tot een getuigenis van Zijn gunst en van Zijn verbond, dat Hij met hen opgericht had.

Elke keer dat jij de Tien Geboden hoort voorlezen, mag je dus bedenken dat God een verbond met jou sloot en dat Hij je gunstig gezind is.

Je voelt wel: wie zó de wet van God herkent als een bewijs van Gods gunst en van Zijn genadig verbond, die kan heel zijn leven lang zich wel in deze wet vermaken. Dat verveelt nooit! Want Christus is het Hart van heel de wet, zowel van de Tien Geboden, die Hij hield, als van de offerwetten die Hij vervulde …

Het tweede onderwerp waar de dichter steeds allerlei aantekeningen over verzamelt, is het leven met God. Dit leven is aan de ene kant getekend door gehoorzaamheid aan Gods wet, en aan de andere kant door eenzaamheid, onbegrepen zijn, vervolgd worden – om Gods wet.

Als voorbeeld geldt vers 19: “Ik ben een vreemdeling op de aarde.” Misschien vraag je je af waarom dit tweede onderwerp ook zo in deze wetspsalm aan de orde komt.

  • Die eenzaamheid is hem overkomen omdat hij zo dicht bij Gods wet, Gods Woord, leeft; en
  • Des te meer hij onbegrepen over de aarde gaat en gehaat wordt, des te meer verlangt hij naar Gods wet.

In het tweede stukje van vers 19 bidt hij daarom: “Verberg Uw geboden voor mij niet.”

In de tijd van het Nieuwe Testament is dit niet anders. Luister maar naar Paulus. Hij schrijft aan zijn beste vriend (2 Timotheüs 3 vers 12): “Allen die godzalig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden.”

In de twintigste eeuw alleen al zijn meer christenen om het geloof vermoord dan in alle negentien eeuwen daarvoor. Zal het in onze eeuw beter worden?

Daarom: wil je lijden ontlopen, houd je dan ver van Gods Woord! Maar of je daarmee vrede in je geweten zult krijgen, kun je je terecht afvragen.

Daar staat tegenover dat vervolging, zoals Paulus dus zegt dat alle christenen zullen meemaken, nog al eens een helder geloofsleven oplevert, en veel vreugde en troost in gebed en Schriftstudie

Misschien vraag je: “Waarom vervolgt de wereld toch christenen?” Ik denk dat je een antwoord kunt vinden in Hebreeën 11 waar je over Noach kunt lezen dat hij met zijn gedrag de wereld veroordeelde (vers 7). Het geweten van die wereldmensen wordt wakker – en dat willen ze niet. Ondertussen is een belangrijk kenmerk van die vervolgde en miskende christenen, wat in vers 136 staat: “Waterbeken vloeien af uit mijn ogen, omdat zij Uw wet niet onderhouden.”

Welzalig zijn, die in hun hart oprecht                  
En in hun wandel trouw zijn, al hun jaren.         
Hun liefde is aan Gods gebod gehecht.                
Welzalig zijn, die ’s HEEREN Woord bewaren  
En, naar ’t verlangen, in hun hart gelegd,
In al hun zoeken, zorg noch moeite sparen.

Ik was benauwd, in angst en grote rouw
De moed zou mij, zo dacht ik, haast begeven.
Maar ’t is Uw Woord, waar ik mijn hoop op bouw.
Het recht wordt in Uw Waarheid hoog verheven.
Wat U getuigt, is eeuwig waar en trouw.
Geef mij daardoor verstand, dan zal ik leven.

Twee kernverzen zijn:

Waarmee zal de jongeling
zijn pad zuiver houden?
Als hij dat houdt naar Uw Woord
.

Ik heb gedwaald
als een verloren schaap.
Zoek Uw knecht,
want Uw geboden
heb ik niet vergeten.


Meer over psalm 119

Psalm 119 zingen
Psalm 119 onberijmd
Samenzang psalm 119
Tekst en beeld psalm 119

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen