Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Spreuken 4:29 - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

"Weeg de gang van uw voet

     en laat al uw wegen wel gevestigd zijn."

                                        Spreuken 4 vers 26

Voorzichtig te wandelen is echt niet onverstandig. Heel de Bijbel door staan er voorbeelden in, dat mensen zich onvoorzichtig hebben gedragen en dat ze daar bitter spijt van kregen ...

Overal spant satan zijn strikken. Niet alleen op elk levenspad, maar ook voor elke voetstap, die je zet. Voor je eten en voor je drinken en voor je beroep en voor de dienst van God! Elke stap moet zorgvuldig worden afgewogen/overwogen.

Denk aan Jozef bij de generaal van de lijfwacht van Farao: Potifar. Als Jozef zich niet heel voorzichtig had gedragen, was hij gevallen in de strikken, die Potifars vrouw voor zijn voeten spande; dan was hij bezweken voor de verleiding om met haar overspel te hebben.

Wat zou ik hebben gedaan in zijn situatie? Iets toegegeven ...? Iets met deze verleidende en vlees-strelende ge­dachte en begeerte gespeeld ...?

We moeten werkelijk heel voorzichtig zijn. Denk aan het volgende voorbeeld: Petrus in de nacht van het verraad. Hij ging te ver, hij wilde erbij zijn. Hij bracht zich in grote verzoeking. De satan spande zijn strikken en Petrus was niet voorzichtig ...: hij viel! Hij verloochende zijn Meester driemaal, zelfs met eedzwering en zelfvervloeking!

Wat zou ik hebben gedaan in zijn situatie? Standvastig geweest ...? Mijzelf ervoorover hebben gehad om ook gevangen genomen te worden ...?

En het voorbeeld van David met Bathseba is overbekend.

Duidelijk is, dat we onze gang moeten wegen, moeten overwegen. Je ziet in het woord `overwegen' het woord `wegen', wat in de tekst wordt gebruikt. Met overwegen wordt bedoeld, dat we heel goed nadenken, wat we zullen doen of juist niet doen. Dit is verstandig, dit is wijs. Zo handelt de godvrezende lezer(es)!

Ga nooit tegen je geweten in. Houd je onvoorwaardelijk aan al de geboden des Heeren. Ze zijn gegeven voor ons bestwil en niet om ons te plagen ...

Overweeg bij alles wat je van plan bent te gaan doen en waarheen je van plan bent te gaan, of het overeenkomt met de wil van God.

Het lijkt moeilijk. Je moet zoveel nadenken en dat kost natuurlijk inspanning. Maar doe je het niet, dan zul je bij het ouder worden nog al eens op je schreden/besluiten moeten terug keren of terug komen. Dingen moeten overdoen. Door schade en schande wijs moeten worden. Waarom? Omdat je niet begon met nadenken, maar begon met doen.

Het gezegde luidt:

                   'Bezint, eer gij begint.'

En zo is het ook.

Het moet bij ons allen zo zijn, dat we in grote en kleine dingen niet ene stap durven te zetten, geen enkele onderneming durven te beginnen, zonder God. Heb je God mee, dan kun je er van verzekerd zijn, dat Hij voor je aangezicht gaat en alles wél zal maken. Heb je Hem daarentegen niet mee, dan kun je op niets anders rekenen, dan op moeite en teleurstelling, tegenslag en verdriet.

Doe zo dwaas niet!

Salomo zegt erbij: `Laat al uw wegen wel gevestigd zijn.' Dit betekent, dat we standvastig of consistent zijn. Moeilijk woord `consistent'. Wat bedoel ik? Dat je niet als een weerhaan op de toren steeds weer een andere richting op gaat. Dat je niet steeds van mening verandert. Dat je niet vandaag tegen bent en morgen voor; of net andersom. Maar dat je steeds jezelf gelijk blijft, steeds dezelfde norm hanteert.

Wat is dan die norm? Gods Woord. Paulus zegt het in Romeinen 12 vers 2 zo: "Wordt aan deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, opdat gij moogt beproeven, welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is." We moeten onze huik niet naar de wind hangen, onze mening niet laten afhangen van wat mensen willen of vinden; zeker op godsdienstig terrein niet.

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen