Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Ceremoniële geb... Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 134 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Een bekende Psalm die nog al eens wordt gezongen, bij een doopdienst of een huwelijksbevestiging: “Dat ’s HEEREN zegen op u daal’.” Maar wat zou de reden van de dichter zijn geweest om deze Psalm te schrijven? Hij spreekt de Levieten aan die in het huis des Heeren de wacht houden, dag en nacht. Nu richt hij zich vooral op hen die in de nachten Gods huis bewaken. Hij roept hen in vers 2 op: “Hef uw handen op naar het heiligdom, en loof de HEERE.”

Het opheffen van de handen is de gebruikelijke gebedshouding. Dat lezen we ook in 1 Timotheüs 2 vers 8. De apostel schrijft ons voor: “Ik wil, dat de mannen bidden in alle plaatsen, opheffende heilige handen, zonder toorn en twist.” Wanneer we bidden moet het zijn zonder ruzie te maken of te hebben. Het is onmogelijk te bidden voor iemand met wie je in de clinch ligt. En het is ook onmogelijk met iemand in de clinch te liggen voor wie je bidt.

Het gaat dus over bidden. Wat houdt bidden volgens de Bijbel in? Dat je contact zoekt met God, bij Hem je hart lucht, je afhankelijkheid van Hem erkent, je nood in Zijn handen geeft, voor je zonden eerlijk uitkomt, je liefde voor Hem uitspreekt, je vertrouwen in Hem belijdt, je toewijding aan Hem verwoordt en op deze manier bij Hem schuilt.

Waarom roept de dichter van deze 134ste Psalm ons op om God aan te roepen? Het staat er in vers 2 meteen bij: het is tot lof van Hem. Wie bidt, looft God. Hoe zo? Omdat je Hem de eer geeft als God, als Verzorger en Beschermer van je ziel en je lichaam. En nog veel meer.

Het laatste vers van deze korte Psalm “De HEERE zegene u uit Sion, Hij, Die de hemel en de aarde gemaakt heeft” is vol onderwijs:

  1. De zegen komt van die God Die met ons in een verbond staat – dat zegt de Naam HEERE [Jehovah].
  2. De zegen komt uit Sion – waar het offer van Golgotha werd afgebeeld en de gelovige Israëliet ervan werd verzekerd dat God hem niet wilde vervloeken, maar gelukzalig wilde maken.
  3. De zegen komt van de Almachtige, de Schepper van het heelal – Die machtig is om ook jou, ook nu, te voorzien van alles wat nodig is!

Gij, die des HEEREN knechten zijt
En in Zijn huis te allen tijd
Hem dient, daar staande op uw wacht
Verheft Zijn Naam ook in de nacht.

Een kernvers is:

De HEERE zegene u uit Sion,
Hij, DIe de hemel en de aarde
gemaakt heeft. 

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen