Bijbelstudie
Algemene stukken Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 134 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Een bekende Psalm die nog al eens wordt gezongen, bij een doopdienst of een huwelijksbevestiging: “Dat ’s HEEREN zegen op u daal’.” Maar wat zou de reden van de dichter zijn geweest om deze Psalm te schrijven? Hij spreekt de Levieten aan die in het huis des Heeren de wacht houden, dag en nacht. Nu richt hij zich vooral op hen die in de nachten Gods huis bewaken. Hij roept hen in vers 2 op: “Hef uw handen op naar het heiligdom, en loof de HEERE.”

Het opheffen van de handen is de gebruikelijke gebedshouding. Dat lezen we ook in 1 Timotheüs 2 vers 8. De apostel schrijft ons voor: “Ik wil, dat de mannen bidden in alle plaatsen, opheffende heilige handen, zonder toorn en twist.” Wanneer we bidden moet het zijn zonder ruzie te maken of te hebben. Het is onmogelijk te bidden voor iemand met wie je in de clinch ligt. En het is ook onmogelijk met iemand in de clinch te liggen voor wie je bidt.

Het gaat dus over bidden. Wat houdt bidden volgens de Bijbel in? Dat je contact zoekt met God, bij Hem je hart lucht, je afhankelijkheid van Hem erkent, je nood in Zijn handen geeft, voor je zonden eerlijk uitkomt, je liefde voor Hem uitspreekt, je vertrouwen in Hem belijdt, je toewijding aan Hem verwoordt en op deze manier bij Hem schuilt.

Waarom roept de dichter van deze 134ste Psalm ons op om God aan te roepen? Het staat er in vers 2 meteen bij: het is tot lof van Hem. Wie bidt, looft God. Hoe zo? Omdat je Hem de eer geeft als God, als Verzorger en Beschermer van je ziel en je lichaam. En nog veel meer.

Het laatste vers van deze korte Psalm “De HEERE zegene u uit Sion, Hij, Die de hemel en de aarde gemaakt heeft” is vol onderwijs:

  1. De zegen komt van die God Die met ons in een verbond staat – dat zegt de Naam HEERE [Jehovah].
  2. De zegen komt uit Sion – waar het offer van Golgotha werd afgebeeld en de gelovige Israëliet ervan werd verzekerd dat God hem niet wilde vervloeken, maar gelukzalig wilde maken.
  3. De zegen komt van de Almachtige, de Schepper van het heelal – Die machtig is om ook jou, ook nu, te voorzien van alles wat nodig is!

Gij, die des HEEREN knechten zijt
En in Zijn huis te allen tijd
Hem dient, daar staande op uw wacht
Verheft Zijn Naam ook in de nacht.

Een kernvers is:

De HEERE zegene u uit Sion,
Hij, DIe de hemel en de aarde
gemaakt heeft. 

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen