Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Ceremoniële geb... Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 145 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Psalm 145 is een acrostichon. Dat is: een lied waarvan de eerste regel van elk couplet of vers met de volgende letter van het alfabet begint (natuurlijk in het Hebreeuws, waarin de dichter dit loflied schreef).

De Hebreeuwse titel van deze Psalm is meteen ook de Hebreeuwse titel van heel het Bijbelboek: Tehillim. Ons woord ‘Psalm’ is Grieks en betekent: getokkel. Het duidt op het muziekinstrument waarmee het zingen van deze liederen werd begeleid, een harp of lier, een snaarinstrument.

Waarover gaat het in deze Psalm? In de eerste zeven verzen jubelt de gelovige het uit dat hij God wil loven en prijzen. Vanaf vers 8 somt hij de redenen op waarom hij dit doet.

In de Psalm buitelen de werkwoorden over elkaar heen waarmee de lofprijzing gestalte krijgt: ‘verhogen’, ‘loven’, ‘prijzen’, ‘roemen’, ‘verkondigen’, ‘uitspreken’, ‘vermelden’, ‘vertellen’, ‘overvloedig uitstorten’, zegenen’, ‘bekendmaken’.

Bij het lezen van deze verzen en van deze werkwoorden of actiewoorden, is het goed om te beseffen dat ze nog al eens in de eerst persoon enkelvoud staan: ik zal … Het is onmogelijk om dit te lezen (voor te lezen aan tafel of zo) en ondertussen het niet te doen. Daarom springen van vers tot vers de vragen eruit op je af: “Doe jij dat ook?” “Wil jij dit ook?”

Om één voorbeeld te noemen (vers 2): “Te allen dage zal ik U loven, en Uw Naam prijzen in eeuwigheid en altoos.” Met dit heerlijke werk kom je nooit klaar en dit rijke voorrecht houdt nooit op.

Toen ik pas een preek over deze Psalm voorbereidde, dacht ik elke dag van die week over de vraag na: hoe doe je dat eigenlijk, God loven, prijzen, verhogen, roemen, enz.? Het is natuurlijk iets dat met je tong en lippen gebeurt, maar hóe dan? Ook met je hart, toch! O, des te meer ik over deze uitbundige Psalm dacht en nadacht, des te armer en ellendiger ik werd, omdat er in mijn leven zo heel, heel weinig van terecht komt.

Bij jou?

‘k Verkondig elk de rijke heerlijkhei
Van al Uw eer, die bij Uw majesteit
Behoort, alsook de daden van het werk
Dat U gedaan hebt, wonderlijk en sterk.
Zij zullen melding doen van al Uw krachten.
Uw daden overtreffen elks gedachten.
Uw grootheid gaat mijn klein begrip te boven.
‘k Vertel het elk, opdat men U zal loven.

Kernverzen zijn:

Te allen dage zal ik U loven
en Uw Naam prijzen
in eeuwigheid en altoos.

De HEERE is groot en zeer te
prijzen; en Zijn grootheid is
ondoorgrondelijk. 

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen