Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Psalm 145 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Psalm 145 is een acrostichon. Dat is: een lied waarvan de eerste regel van elk couplet of vers met de volgende letter van het alfabet begint (natuurlijk in het Hebreeuws, waarin de dichter dit loflied schreef).

De Hebreeuwse titel van deze Psalm is meteen ook de Hebreeuwse titel van heel het Bijbelboek: Tehillim. Ons woord ‘Psalm’ is Grieks en betekent: getokkel. Het duidt op het muziekinstrument waarmee het zingen van deze liederen werd begeleid, een harp of lier, een snaarinstrument.

Waarover gaat het in deze Psalm? In de eerste zeven verzen jubelt de gelovige het uit dat hij God wil loven en prijzen. Vanaf vers 8 somt hij de redenen op waarom hij dit doet.

In de Psalm buitelen de werkwoorden over elkaar heen waarmee de lofprijzing gestalte krijgt: ‘verhogen’, ‘loven’, ‘prijzen’, ‘roemen’, ‘verkondigen’, ‘uitspreken’, ‘vermelden’, ‘vertellen’, ‘overvloedig uitstorten’, zegenen’, ‘bekendmaken’.

Bij het lezen van deze verzen en van deze werkwoorden of actiewoorden, is het goed om te beseffen dat ze nog al eens in de eerst persoon enkelvoud staan: ik zal … Het is onmogelijk om dit te lezen (voor te lezen aan tafel of zo) en ondertussen het niet te doen. Daarom springen van vers tot vers de vragen eruit op je af: “Doe jij dat ook?” “Wil jij dit ook?”

Om één voorbeeld te noemen (vers 2): “Te allen dage zal ik U loven, en Uw Naam prijzen in eeuwigheid en altoos.” Met dit heerlijke werk kom je nooit klaar en dit rijke voorrecht houdt nooit op.

Toen ik pas een preek over deze Psalm voorbereidde, dacht ik elke dag van die week over de vraag na: hoe doe je dat eigenlijk, God loven, prijzen, verhogen, roemen, enz.? Het is natuurlijk iets dat met je tong en lippen gebeurt, maar hóe dan? Ook met je hart, toch! O, des te meer ik over deze uitbundige Psalm dacht en nadacht, des te armer en ellendiger ik werd, omdat er in mijn leven zo heel, heel weinig van terecht komt.

Bij jou?

Een heel belangrijk middel om daadwerkelijk tot loven en prijzen te komen is wat de dichter in het vervolg van deze Psalm doet: opsommen hoe goed God is. Als je daar een indruk van ontvangt en meer en meer zicht op krijgt, kun je ‘gewoon’ niet anders meer dan Hem prijzen.

Het eerste wat over deze machtige Koning wordt vermeld, is: “Genadig en barmhartig is de HEERE, lankmoedig en groot van goedertierenheid.” De dichter heeft dit niet zelf bedacht, maar uit de Wet gehaald, het Tweede Boek van Mozes, hoofdstuk 34 vers 6 – lees maar na. Bedenk dat de Heere Zelf deze karaktertrekken of eigenschappen van Hem bekend maakte. En bedenk dat Hij dit deed nét nadat het volk Israël het gouden kalf had laten maken … Dus is het duidelijk dat deze genade, barmhartigheid, lankmoedigheid en goedertierenheid ook voor een afgodische jongen en een afhoererend meisje gelden. En dat jij – al voel jij je nog zo vuil – vrijmoedig een beroep mag doen op deze Deugden van God. Zeg het maar: “Heere, U hebt het toch Zelf gezegd dat U zo bent! O, bewijs het dan nu ook aan mij …”

Verder lezen we (vers 14): “De HEERE ondersteunt allen die vallen, en Hij richt op alle gebogenen.” Jezus omschrijft het zo:

“Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.”

Er staat in het vervolg van deze Psalm te veel om op deze ene bladzijde te behandelen. Ik noem alleen nog vers 18: “De HEERE is nabij allen die Hem aanroepen, allen die Hem aanroepen in de waarheid.”

Roep jij God aan? Dan belooft Hij jou nabij te zullen zijn. Andersom is ook waar – zoals Jesaja ons leert (55 vers 6): je moet de Heere aanroepen, terwijl Hij je nabij is.

Wat houdt het in dat de Heere ons nabij is? Dat Hij ons Zijn hulp en gunst aanbiedt.

Ten slotte, vergeet niet de tegenstelling van het een na laatste vers: allen die Hem liefhebben <-> alle goddelozen. En jij bent één van tweeën!

‘k Verkondig elk de rijke heerlijkheid
Van al Uw eer, die bij Uw majesteit
Behoort, alsook de daden van het werk
Dat U gedaan hebt, wonderlijk en sterk.
Zij zullen melding doen van al Uw krachten.
Uw daden overtreffen elks gedachten.
Uw grootheid gaat mijn klein begrip te boven.
‘k Vertel het elk, opdat men U zal loven.

De HEERE is rechtvaardig in Zijn werk.               
Zijn goedheid is in al Zijn wegen sterk.
Hij is nabij die tot Hem roept of zucht,
En die in geest en waarheid tot Hem vlucht.
Aan wie oprecht en teer de HEERE vrezen,
Wordt, wat zij wensen, door Hem toegewezen. 
Hij zal Zich weldra tot hun schreien wenden.
Hij hoort hen en verlost hen uit ellenden.

Kernverzen zijn:

Te allen dage zal ik U loven
en Uw Naam prijzen
in eeuwigheid en altoos.

De HEERE is groot en zeer te
prijzen; en Zijn grootheid is
ondoorgrondelijk. 

De HEERE is nabij
allen die Hem aanroepen,
allen die Hem aanroepen
in de waarheid.

De HEERE bewaart allen
die Hem liefhebben. 


Meer over psalm 145

Psalm 145 zingen
Psalm 145 onberijmd
Samenzang psalm 145
Tekst en beeld psalm 145

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen