Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Ceremoniële geb... Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 95 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Twee schijnbaar losse onderwerpen vinden we in deze Psalm: eerst een oproep om God met grote blijdschap te loven. Vanaf vers 8 is de toon van de Psalm heel anders: ernstig, waarschuwend. Het is net alsof de Heere hierdoor wil zeggen: het is heel goed om Mij te loven en te prijzen, maar pas op dat je dit niet oppervlakkig doet, terwijl je hart zich van Mij afkeert.

Toch moet je niet denken dat de waarschuwing liefdeloos is. Probeer je maar in te denken dat een moeder haar kinderen nooit zou waarschuwen, niet voor de hete kachel, niet voor de gevaarlijke sloot of de drukke weg… Wat voor moeder zou dat zijn? Geen verstandige, geen liefdevolle moeder. Nu, zo waarschuwt God de lofprijzende menigte van vers 1-7 ook liefdevol om zich niet voor eeuwig te vergissen.

Als voorbeeld haalt de dichter een donkere bladzijde uit de geschiedenis van het volk Israël aan. Het volk is in de woestijn, ze verzoeken God. Dat is: ze dagen Hem uit. Verder geloven ze Zijn belofte niet, terwijl de Heere toch tot op dat moment al Zijn beloften had vervuld.

Wat vind jij? Is deze waarschuwing ook voor ons nodig? Of lopen wij niet het risico om oppervlakkig onze Psalmversjes te zingen? Paulus schrijft aan de christenen in zijn tijd over Psalm 95 en maakt duidelijk dat ook zijn lezers dezelfde waarschuwing ter harte moeten nemen.

God bedoelt met alle waarschuwingen altijd ons voordeel, ons heil. Dat we ernaar luisteren en dus niet de straf of het leed hoeven mee te maken waartegen Hij waarschuwt. Lees maar na in Hebreeën 3 vanaf vers 7. De apostel maakt ook duidelijk wat nu het eigenlijke probleem was, waardoor de Israëlieten niet in Kanaän mochten ingaan: ze vertrouwden God niet.

Hoe is dat bij jou? God vertrouwen of in Hem geloven, betekent dat je je helemaal aan Hem overgeeft om door Hem te worden geleid en te worden gered.

Kom, geef je aan Hem over – al heb je het meest harde hart…!

Ten slotte een vers in de berijming van ds. C.J. Meeuse:

Kom, laat ons blij zijn tot Gods eer,

De Rotssteen van ons heil steeds meer

Bezingen en Hem dank bewijzen.

Laat ons Zijn aangezicht met lof,

Al juichend zoeken. Er is stof

Om Hem met psalmgezang te prijzen.

Een kernvers is:

Kom, laten wij voor de HEERE

vrolijk zingen.

Laten wij juichen

voor de Rotssteen van ons heil.

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen