Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 95 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Twee schijnbaar losse onderwerpen vinden we in deze Psalm: eerst een oproep om God met grote blijdschap te loven. Vanaf vers 8 is de toon van de Psalm heel anders: ernstig, waarschuwend. Het is net alsof de Heere hierdoor wil zeggen: het is heel goed om Mij te loven en te prijzen, maar pas op dat je dit niet oppervlakkig doet, terwijl je hart zich van Mij afkeert.

Toch moet je niet denken dat de waarschuwing liefdeloos is. Probeer je maar in te denken dat een moeder haar kinderen nooit zou waarschuwen, niet voor de hete kachel, niet voor de gevaarlijke sloot of de drukke weg… Wat voor moeder zou dat zijn? Geen verstandige, geen liefdevolle moeder. Nu, zo waarschuwt God de lofprijzende menigte van vers 1-7 ook liefdevol om zich niet voor eeuwig te vergissen.

Als voorbeeld haalt de dichter een donkere bladzijde uit de geschiedenis van het volk Israël aan. Het volk is in de woestijn, ze verzoeken God. Dat is: ze dagen Hem uit. Verder geloven ze Zijn belofte niet, terwijl de Heere toch tot op dat moment al Zijn beloften had vervuld.

Wat vind jij? Is deze waarschuwing ook voor ons nodig? Of lopen wij niet het risico om oppervlakkig onze Psalmversjes te zingen? Paulus schrijft aan de christenen in zijn tijd over Psalm 95 en maakt duidelijk dat ook zijn lezers dezelfde waarschuwing ter harte moeten nemen.

God bedoelt met alle waarschuwingen altijd ons voordeel, ons heil. Dat we ernaar luisteren en dus niet de straf of het leed hoeven mee te maken waartegen Hij waarschuwt. Lees maar na in Hebreeën 3 vanaf vers 7. De apostel maakt ook duidelijk wat nu het eigenlijke probleem was, waardoor de Israëlieten niet in Kanaän mochten ingaan: ze vertrouwden God niet.

Hoe is dat bij jou? God vertrouwen of in Hem geloven, betekent dat je je helemaal aan Hem overgeeft om door Hem te worden geleid en te worden gered.

Kom, geef je aan Hem over – al heb je het meest harde hart…!

Ten slotte een vers in de berijming van ds. C.J. Meeuse:

Kom, laat ons blij zijn tot Gods eer,
De Rotssteen van ons heil steeds meer
Bezingen en Hem dank bewijzen.
Laat ons Zijn aangezicht met lof,
Al juichend zoeken. Er is stof
Om Hem met psalmgezang te prijzen.

Een kernvers is:

Kom, laten wij voor de HEERE
vrolijk zingen.
Laten wij juichen
voor de Rotssteen van ons heil.

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen