Bijbelstudie
Algemene stukken Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 97 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Net als de Psalmen 93, 96 en 98 is Psalm 97 een Koningspsalm. Vers 1 begint er meteen mee: “De HEERE regeert.”

In ons vaderland hebben de meeste mensen er niets mee op om dit te lezen. Ze geloven het niet en ze wensen het vooral ook niet.

Jij dan?

Vers 1 vervolgt: “Laat de aarde zich verheugen.” O, wat zou het in Nederland en alle landen ánders en béter gaan, als overheid en onderdanen de Koningsheerschappij van God zouden aanvaarden, en dit met vreugde!

Als je verder leest, denk je misschien wel: waarom moeten we blij zijn? Er staat immers in vers 3: “Een vuur gaat voor Zijn aangezicht heen, en het steekt Zijn wederpartijen rondom aan brand.” Dit is huiveringwekkend, nietwaar? Ja, zolang jij de wapens nog tegen God gebruikt. Maar heb je leren capituleren, dan wordt het totaal anders (vers 10): “Hij bewaart de zielen van Zijn gunstgenoten. Hij redt hen uit de hand van de goddelozen.”

In vers 10 worden de liefhebbers des HEEREN ook opgeroepen om het kwade te haten. Het gaat dus over liefhebben. Wat betekent het eigenlijk ‘de Heere liefhebben’? Heb je daar ook gevoel bij? En: hoe leer je dit: God liefhebben, Jezus liefhebben?

Het is hiermee net als met liefde tussen mensen, in vriendschap of gezin. Leg eens aan iemand uit wat je voelt voor je boezemvriend, of wat je voelt wanneer je je verdwaalde kleine broertje nergens kunt vinden. Je kunt het niet zeggen en helemaal niet uitleggen. Dat hoeft ook niet, als iemand hetzelfde beleeft. Zo is het geestelijk ook: liefde tot God is een geheim. Ze komt voort uit, en is het antwoord op, Gods liefde in je hart.

Waarom zou je God liefhebben? Omdat Hij God is, en goed voor je is. Tel op wat je van Hem ontving, en kijk of je niet genoeg reden hebt om Hem lief te hebben.

De HEERE heerst met macht.                  
Erken verheugd Zijn kracht.                    
Laat d’ aarde zich verblijden                 
En eilanden ’t belijden!                           
Die wolken om Zich trekt,
Met duisternis Zich dekt;
Zijn rechterstoel, gesticht
Op recht en rein gericht,
Is vast en onbevlekt.

Een kernvers is:

Rechtvaardigen, verblijd u in de HEERE,
en spreek lof
ter gedachtenis van Zijn heiligheid. 

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen