Bijbelstudie
Algemene stukken Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 58 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

We zijn aangeland bij een heel onbekende Psalm. Dat deze Psalm onbekend is, komt vooral door de onbegrijpelijke of onaangename inhoud. Weer gaat het over vijanden en weer lezen we over de straf die David hen toe bidt. Ook lezen we dat Gods kinderen hun voeten zullen wassen of baden in het bloed van de goddelozen.

Wat moet je met zo’n Psalm? Kun je als christen dit wel zingen? Moet ons gebed niet zijn dat onze vijanden verzoening zoeken en vergeving ontvangen? In plaats van je te verheugen in die gruwelijke omschrijving je ‘te baden in het bloed van Gods vijanden’? Jezus bad: “Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.” Stefanus bad – terwijl hij werd dood gegooid – hetzelfde: “Heere, reken hun deze zonde niet toe.”

Omdat wij, als christenen, niet bloeddorstig zijn, ook niet mogen en niet willen zijn, daarom zingen we deze Psalm niet graag. Daarom blijft de wijs van Psalm 58 ons onbekend.

In deze Psalm staat een heel belangrijk vers (4), hieronder weergegeven als kernvers. De dichter belijdt hierin dat adamskinderen vanaf hun geboorte al van God zijn vervreemd. Paulus schrijft over de heidenen hetzelfde (Efeziërs 4 vers 18):

“Verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven Gods, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart.”

Zo werd jij geboren. Daarom is wedergeboorte nodig: een wonderwerk van de almachtige Heilige Geest. Hierdoor word je helemaal nieuw, precies het tegenovergestelde van eerst:

  • niet meer goddeloos, maar vroom
  • niet meer vervreemd van God, maar vol kennis van God
  • niet meer een leugenaar, maar oprecht en betrouwbaar
  • niet meer dwalend, maar in het spoor van de Goede Herder.

Nu, terwijl jij dit leest of hoort lezen, ben jij één van tweeën:

- óf een goddeloze dwaler óf een wedergeboren christen

- óf slangenvergif in je praat (vers 5) óf rechtvaardig in je gedrag (vers 11).

De mensen zullen blij getuigen
Dat wie rechtvaardig is, ontvangt
De vrucht waarnaar hij heeft verlangd.
Maar God bestraft, wie ’t recht wil buigen.
Wij zijn gehoorzaamheid verplicht
Aan God, Die op de aarde richt.

Een kernvers is:

Goddelozen zijn vervreemd
van de baarmoeder aan.
Leugensprekers dwalen
van moeders buik aan.

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen