Bijbelstudie
Algemene stukken Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 128 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Opnieuw een onbekende Psalm, behalve voor dominees die trouwdiensten leiden. Want in ons huwelijksformulier staat Psalm 128 afgedrukt. Deze Psalm heb ik dus al heel wat keren voorgelezen.

Het gaat over de kinderzegen. En dan niet als iets dat wenselijk is, maar als iets dat wordt beloofd. Als je de HEERE vreest en in Zijn wegen wandelt (vers 1), dan zorgt God ervoor dat (vers 3) je vrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok aan de zijden van je huis, en dat je kinderen zullen zijn als olijfplanten om je tafel …

Wat moet een kinderloos echtpaar hier nu mee?

Als je het aan mensen in de tijd van Zacharias en Elisabet (in Lukas 1) had gevraagd, zouden zij hebben gezegd: “Dit is er een bewijs van dat het niet goed staat tussen God en dat echtpaar.” Elisabet voelt dat haarfijn aan. Daarom heeft ze het in vers 25 over ‘mijn versmaadheid onder de mensen’.

Hoe belangrijk kinderen krijgen in de tijd van het Oude Testament ook was, in de tijd waarin wij leven, is dit helemaal anders. Kinderloze echtparen hoeven niet bang te zijn dat zij Gods gunst missen. Nu het beloofde Vrouwenzaad is gekomen, kan ongetrouwd blijven en zonder nageslacht blijven heel goed samengaan met een vruchtbaar leven in Gods Koninkrijk. Paulus had veel kinderen in Korinthe, maar niet lichamelijk (1 Korinthiërs 4 vers 15): “Al hadden jullie tienduizend leermeesters in Christus, toch niet veel vaders. Want in Christus Jezus heb ik u door het evangelie geteeld.”

Hij was door de verkondiging van het evangelie bezig geestelijk kinderen voort te brengen (Galaten 4 vers 19): “Mijn lieve kinderen, die ik opnieuw arbeid te baren, totdat Christus een gestalte in u krijgt …”

Alle christenen verlangen ernaar om in geestelijk opzicht de zegen van Psalm 128 te ontvangen, namelijk in Gods hand een middel te zijn dat veel mensen wedergeboren worden!

Dit zijn de zegeningen
Die God de HEERE geeft
Aan wie in alle dingen
Hem vreest en voor Hem leeft.
De HEERE zal het leven
En al het eeuwig goed
Uit Sions schatten geven
Dat g’ u verwond’ren moet.

Een kernvers is:

Welgelukzalig is een ieder
die de HEERE vreest;
die in Zijn wegen wandelt.

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen