Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Spreuken 14:1 - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

“Elke wijze vrouw bouwt haar huis,

maar die zeer dwaas is, breekt het af met haar handen.”

                                        Spreuken 14 vers 1

Een Hollands spreekwoord luidt met andere woorden:

                    “De vrouw bouwt het huis

                    of breekt het in gruis.”

In dit spreekwoord vind je duidelijk verklaard, hoe belangrijk de vrouw is in huwelijk en gezin. Daarom is het voor jou als meisje goed om je al jong te bezinnen op de belangrijke en verantwoor­delijke plaats die je krijgt. En het is voor jou als jongen goed om al jong ervan overtuigd te zijn, dat het niet onbelangrijk is om zo'n levensge­zellin te zoeken, die in het eerste deel van de tekst uit Spreuken wordt genoemd.

Wat bedoelt Salomo precies te zeggen? De vrouw is voor de goede sfeer in het hele gezin en voor de Godzalige opvoeding van de kinderen van buitengewoon groot belang. Zoals de aard van moeder is, zo worden de kinderen opgevoed. En ook afgezien van de kinde­ren geldt: zoals de vrouw is, zo is de sfeer in huis.

Een ander spreekwoord leert ons over dezelfde zaak:

   “De vrouw kan met de boezelaar meer uit het huis dragen,

         dan de man er met een hooiwagen kan inrijden.”

Een boezelaar is een schort. Je denkt: een schort is veel kleiner dan een hooiwagen en hoe kun je nu in een kleine schort meer wegbren­gen, dan met een grote hooiwagen? Wel, deze beeld­spraak wil zeggen: als de vrouw des huizes niet wijs met geld omgaat, moet het wel verkeerd gaan, hoe hard de man ook werkt!

Dezelfde wijze schrijver van het boek Spreuken zegt verder: het is beter te wonen op de hoek van het dak, dan met een zeer kijfach­tige huisvrouw. Als de vrouw steeds wat heeft te vitten en steeds weer aanmerkingen maakt, verziekt ze de sfeer en breekt zo meer af met haar verkeerde voorbeeld, dan ze opbouwt met haar goede voorschrift.

Dit is in het bijzonder van toepassing op de geestelijke kant van het huwelijks- en gezinsleven.

Wanneer jij als meisje de HEERE eerbiedig vreest en nu al van dag tot dag mag leven in eerbiedige ge­hoorzaamheid aan Gods Woord, zul je straks in het huwelijk een zeer grote en goede invloed hebben op je man en je kinderen.

Wanneer je daarentegen de HEERE niet vreest, niet gehoorzaamt, niet dient en niet liefhebt, zul je ook een grote invloed hebben op man en kinderen, maar dan ten kwade. Dan help je ze naar de ondergang, ja: naar het eeuwige verderf toe! Salomo zegt: dan breek je het huis(gezin) met je eigen handen af.

Kun je zien, hoe belangrijk het is om wijs te zijn en niet dwaas. Dan alleen bouw je je huis(gezin) op, anders breek je het eigenhandig af, hoe mooi de schijn ook is!

Wie is dan wijs? Die alleen met God en Zijn Woord rekening houdt. Die in allerlei moeilijkheden de HEERE raadpleegt. Die steeds vraagt: Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal? En die steeds zichzelf wegcijfert/verloochent, om haar man wel te doen en om haar kinderen wel te doen.

Wijsheid is niet door studie te verkrijgen en wijsheid is niet hetzelf­de als schoonheid. Schoonheid is bedrog, waarschuwt Salomo, maar wijsheid is een gave van God.

Vraag daarom als meisje nú al, al ben je jong, om die wijs­heid. En dat je in het opgroeien naar de volwassenheid, naar de huwbare leeftijd en naar het `vrouw en moeder zijn' dus verstandig en Godvrezend zult zijn.

─    Als je in je jonge jaren het hoofd in de wind gooit, niet luistert, niet zuinig bent, niet voorzichtig in wat je zegt en doet, zul je straks er de bittere vruchten van plukken.

Vraag er ook als jongen al jong om, opdat je niet voor heel je verdere leven geruïneerd wordt door een onvoorzichtige keuze van levensgezellin! Alleen trouwen in de Heere is goed, zegt Paulus in I Corinthe 7 vers 39b...

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen