Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Spreuken 16:17 - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

"De baan der oprechten is van het kwaad af te wijken;

     híj behoedt zijn ziel, die zijn weg bewaart.''

                                       Spreuken 16 vers 17

De weg naar de hemel is wel smal / nauw, maar niet gevaarlijk. Dreigen daar dan geen gevaren? O jawel, satan is continu bezig om reizigers naar de hemel te bestoken. Maar de innerlijke neiging van het hart van zo'n pelgrim is om af te wijken van het kwaad, van alle zonden.

Ik heb niet geschreven, dat de nauwe weg naar het eeuwige leven niet moeilijk is, maar dat 'ie niet gevaarlijk is. Moeilijk is het best wel, wanneer je heel de dag achter het stuur van je `levensauto' zit in druk `verkeer van zondedienst' met honderd `gevaren van verleiding' per uur en dat, terwijl je steeds in rechte banen moet blijven. Maar hoe inspannend en vermoeiend het soms ook is, toch is het niet gevaarlijk om een Christen te zijn, om oprecht te zijn.

Gevaarlijk wordt het pas, wanneer je een innerlijke geneigdheid hebt om het kwade te zoeken. Gevaarlijk wordt het ook, wanneer je zo dwaas bent, dat je geen gevaren, geen kwaden / zonden ziet. Gevaarlijk is het bovenal, wanneer je niet constant steun en wijsheid, leiding en kracht van Boven zoekt. Maar gevaarlijk is het niet, wanneer je oprecht bent.

Afwijken van het kwaad is: met de vingers in de oren er geen woord meer over willen horen!

Afwijken van het kwaad is: met de handen voor de ogen er geen blik meer op willen slaan!

Wat doen wij?

Luisteren we nog even naar de verlokking?

Gluren we ook nog even naar de bekoring?

Ik weet uit eigen ervaring (bittere en pijnlijke ervaring), dat het altijd het beste is om niet één ogenblik toe te geven. Want als je er ook maar iets aan toegeeft, ben je `verkocht'. Het is trouwens eerlijker om te schrijven: dan heb je je verkocht. Dat doe je immers zelf?

     De beste remedie tegen daadzonde is de doding van begeertezonde en voorkomen is ook in deze beter dan genezen ...

Er staan trouwens geen kleine dingen op het spel. Het gaat volgens het tweede deel van de tekst om je ziel. Wat is dat eigenlijk? Je `ik', je `persoon', jezelf, zoals je bent, als schepsel van God voor een eeuwigheid geschapen.

Je pink verliezen is al niet leuk, je hand verliezen is erg, je arm kwijtraken is vreselijk, maar je ziel verliezen, kwijtraken, verloren laten gaan ..., dat is echt het ergste van alles.

En nu weet ik wel, dat jij dit allang weet en dat je hier geen letter nieuws in leest. Maar toch ... denk eens na: waar ben je mee bezig? Zijn we toch ongemerkt of zelfs onverschillig bezig onze ziel prijs te geven, ons eeuwig geluk op het spel te zetten en onze zaligheid eraan te wagen, om maar ... een stukje ... genot(?) te hebben - zondegenot is immers leeg en laat je leeg.

Verder: wat is dat `je weg bewaren'? Het betekent: opletten, voorzichtig zijn. Wanneer ben je dat? Als je op vijandelijk terrein bent, vol landmijnen - dodelijke gevaren. Als je weet, dat er sluipschutters zijn, die echt geen waarschuwingsschot lossen, maar meteen raak schieten. Als je weet, dat je het straks niet meer kunt over doen, maar dat het nu de enige genadetijd is.

Ben jij niet oprecht? Is jouw baan / levensweg niet een gedurig afwijken van het kwaad? behoed jij je ziel niet? Weet je niet hoe je dit alles moet krijgen of leren?

Ik wijs jou op Jezus, dé Oprechte, Die Zijn weg zo inrichtte, dat Hij alle dagen van het kwade week (denk aan de verzoeking in de woestijn, Mattheüs 4 vers 1-11). Hij werd veelvuldig verzocht, maar gaf geen millimeter toe ... Daarin is Hij voor ons allen een Voorbeeld, maar veel meer: daardoor kan Hij ons bijstaan en zegenen in onze strijd om oprecht te zijn, om onze baan steeds weer van het kwade te doen wijken en om onze ziel te behoeden. Ja, Hij is voor jou in al jouw strijd en temidden van teleurstellingen en verliezen die je steeds moet incasseren, een volkomen Borg / Plaatsvervanger.

Dit laatste houdt in: nu kun je toch nog behouden worden, al klaagt je geweten je aan, dat je al de dagen van je leven tegen al Gods geboden hebt gezondigd en niet één daarvan hebt gehouden en nog steeds - helaas!, helaas! - tot alle boosheid geneigd bent. Hoe dan? Door het geloof in Hem, door je over te geven aan Hem!

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen