Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Spreuken 16:17 - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

"De baan der oprechten is van het kwaad af te wijken;

     híj behoedt zijn ziel, die zijn weg bewaart.''

                                       Spreuken 16 vers 17

De weg naar de hemel is wel smal / nauw, maar niet gevaarlijk. Dreigen daar dan geen gevaren? O jawel, satan is continu bezig om reizigers naar de hemel te bestoken. Maar de innerlijke neiging van het hart van zo'n pelgrim is om af te wijken van het kwaad, van alle zonden.

Ik heb niet geschreven, dat de nauwe weg naar het eeuwige leven niet moeilijk is, maar dat 'ie niet gevaarlijk is. Moeilijk is het best wel, wanneer je heel de dag achter het stuur van je `levensauto' zit in druk `verkeer van zondedienst' met honderd `gevaren van verleiding' per uur en dat, terwijl je steeds in rechte banen moet blijven. Maar hoe inspannend en vermoeiend het soms ook is, toch is het niet gevaarlijk om een Christen te zijn, om oprecht te zijn.

Gevaarlijk wordt het pas, wanneer je een innerlijke geneigdheid hebt om het kwade te zoeken. Gevaarlijk wordt het ook, wanneer je zo dwaas bent, dat je geen gevaren, geen kwaden / zonden ziet. Gevaarlijk is het bovenal, wanneer je niet constant steun en wijsheid, leiding en kracht van Boven zoekt. Maar gevaarlijk is het niet, wanneer je oprecht bent.

Afwijken van het kwaad is: met de vingers in de oren er geen woord meer over willen horen!

Afwijken van het kwaad is: met de handen voor de ogen er geen blik meer op willen slaan!

Wat doen wij?

Luisteren we nog even naar de verlokking?

Gluren we ook nog even naar de bekoring?

Ik weet uit eigen ervaring (bittere en pijnlijke ervaring), dat het altijd het beste is om niet één ogenblik toe te geven. Want als je er ook maar iets aan toegeeft, ben je `verkocht'. Het is trouwens eerlijker om te schrijven: dan heb je je verkocht. Dat doe je immers zelf?

     De beste remedie tegen daadzonde is de doding van begeertezonde en voorkomen is ook in deze beter dan genezen ...

Er staan trouwens geen kleine dingen op het spel. Het gaat volgens het tweede deel van de tekst om je ziel. Wat is dat eigenlijk? Je `ik', je `persoon', jezelf, zoals je bent, als schepsel van God voor een eeuwigheid geschapen.

Je pink verliezen is al niet leuk, je hand verliezen is erg, je arm kwijtraken is vreselijk, maar je ziel verliezen, kwijtraken, verloren laten gaan ..., dat is echt het ergste van alles.

En nu weet ik wel, dat jij dit allang weet en dat je hier geen letter nieuws in leest. Maar toch ... denk eens na: waar ben je mee bezig? Zijn we toch ongemerkt of zelfs onverschillig bezig onze ziel prijs te geven, ons eeuwig geluk op het spel te zetten en onze zaligheid eraan te wagen, om maar ... een stukje ... genot(?) te hebben - zondegenot is immers leeg en laat je leeg.

Verder: wat is dat `je weg bewaren'? Het betekent: opletten, voorzichtig zijn. Wanneer ben je dat? Als je op vijandelijk terrein bent, vol landmijnen - dodelijke gevaren. Als je weet, dat er sluipschutters zijn, die echt geen waarschuwingsschot lossen, maar meteen raak schieten. Als je weet, dat je het straks niet meer kunt over doen, maar dat het nu de enige genadetijd is.

Ben jij niet oprecht? Is jouw baan / levensweg niet een gedurig afwijken van het kwaad? behoed jij je ziel niet? Weet je niet hoe je dit alles moet krijgen of leren?

Ik wijs jou op Jezus, dé Oprechte, Die Zijn weg zo inrichtte, dat Hij alle dagen van het kwade week (denk aan de verzoeking in de woestijn, Mattheüs 4 vers 1-11). Hij werd veelvuldig verzocht, maar gaf geen millimeter toe ... Daarin is Hij voor ons allen een Voorbeeld, maar veel meer: daardoor kan Hij ons bijstaan en zegenen in onze strijd om oprecht te zijn, om onze baan steeds weer van het kwade te doen wijken en om onze ziel te behoeden. Ja, Hij is voor jou in al jouw strijd en temidden van teleurstellingen en verliezen die je steeds moet incasseren, een volkomen Borg / Plaatsvervanger.

Dit laatste houdt in: nu kun je toch nog behouden worden, al klaagt je geweten je aan, dat je al de dagen van je leven tegen al Gods geboden hebt gezondigd en niet één daarvan hebt gehouden en nog steeds - helaas!, helaas! - tot alle boosheid geneigd bent. Hoe dan? Door het geloof in Hem, door je over te geven aan Hem!


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen