Bijbelstudie
Algemene stukken Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 28 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Psalm 28 hoort bij de onbekende Psalmen. Waarom? Soms ligt het aan de inhoud, soms ligt het aan de wijs. Aan de wijs ligt het niet en sommige verzen zijn zeer aansprekend. Neem nu vers 2, waar de dichter de prachtige beeldtaal gebruikt: “Hoor de stem van mijn smekingen, wanneer ik tot U roep, wanneer ik mijn handen ophef naar Uw heilige aanspraakplaats.”
In dit vers (en niet alleen hier) leren we wat de gebedshouding in Israël was: de lege handen opheffen naar de hemel, niet de vuisten gebald, niet de handen gevouwen.
Dat de vuisten niet gebald mogen zijn, spreekt vanzelf. Hoewel het sinds onze diepe val in Adam niet gewoon is dat wij, opstandige vijanden van God, onze vuisten niet ballen. Maar als men in de tijd van de Bijbel de handen niet vouwde, waarom doen wij het dan wel?
Die gewoonte schijnt uit de middeleeuwen te stammen, maar is niet in de Bijbel terug te vinden. Joden bidden nog steeds met de handen uitgestrekt naar de hemel.
De woonplaats van God wordt in dit vers van Psalm 28 genoemd: Gods heilige aanspraakplaats. Het Hebreeuwse woord dat onze statenvertalers hebben weergegeven met ‘aanspraakplaats’ hangt samen met het woord voor ‘spreken’. Het is de plaats waar wij tot God mogen spreken, en waar God tot ons spreekt. Elk kerkgebouw kunnen we dan ook terecht Gods aanspraakplaats noemen.
De kanttekening bij het woord ‘aanspraakplaats’ wijst erop dat de dichter hiermee niet in de eerste plaats de hemel bedoelde, maar het heilige der heiligen, de achterste kamer in de tabernakel of tempel.
In Mozes’ tijd beloofde God aan Zijn gemeente (Exodus 25 vers 21-22): “U zult het verzoendeksel boven op de ark zetten en daar zal Ik bij u komen, en zal Ik met u spreken van boven het verzoendeksel af.”
Dit is allemaal in Jezus Christus vervuld. Tot Hem moeten wij de armen van onze ziel bij het bidden uitstrekken om een genade-zegen te ontvangen!
O, doe dit als rechteloze elke dag!

Ten slotte een vers in de berijming van ds. C.J. Meeuse:
Geloofd zij God, Hij is genadig:
Mijn smeekstem hoorde Hij gestadig.
De HEERE is mijn Schild en Sterkte.
‘k Vertrouwde Hem en Hij bewerkte
Mijn heil, dus is mijn hart verheugd
En zing ik altijd van Zijn deugd.

Een kernvers is:

Geloofd zij de HEERE,
want Hij heeft de stem
van mijn smekingen gehoord.

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen