Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Ceremoniële geb... Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 28 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Psalm 28 hoort bij de onbekende Psalmen. Waarom? Soms ligt het aan de inhoud, soms ligt het aan de wijs. Aan de wijs ligt het niet en sommige verzen zijn zeer aansprekend. Neem nu vers 2, waar de dichter de prachtige beeldtaal gebruikt: “Hoor de stem van mijn smekingen, wanneer ik tot U roep, wanneer ik mijn handen ophef naar Uw heilige aanspraakplaats.”
In dit vers (en niet alleen hier) leren we wat de gebedshouding in Israël was: de lege handen opheffen naar de hemel, niet de vuisten gebald, niet de handen gevouwen.
Dat de vuisten niet gebald mogen zijn, spreekt vanzelf. Hoewel het sinds onze diepe val in Adam niet gewoon is dat wij, opstandige vijanden van God, onze vuisten niet ballen. Maar als men in de tijd van de Bijbel de handen niet vouwde, waarom doen wij het dan wel?
Die gewoonte schijnt uit de middeleeuwen te stammen, maar is niet in de Bijbel terug te vinden. Joden bidden nog steeds met de handen uitgestrekt naar de hemel.
De woonplaats van God wordt in dit vers van Psalm 28 genoemd: Gods heilige aanspraakplaats. Het Hebreeuwse woord dat onze statenvertalers hebben weergegeven met ‘aanspraakplaats’ hangt samen met het woord voor ‘spreken’. Het is de plaats waar wij tot God mogen spreken, en waar God tot ons spreekt. Elk kerkgebouw kunnen we dan ook terecht Gods aanspraakplaats noemen.
De kanttekening bij het woord ‘aanspraakplaats’ wijst erop dat de dichter hiermee niet in de eerste plaats de hemel bedoelde, maar het heilige der heiligen, de achterste kamer in de tabernakel of tempel.
In Mozes’ tijd beloofde God aan Zijn gemeente (Exodus 25 vers 21-22): “U zult het verzoendeksel boven op de ark zetten en daar zal Ik bij u komen, en zal Ik met u spreken van boven het verzoendeksel af.”
Dit is allemaal in Jezus Christus vervuld. Tot Hem moeten wij de armen van onze ziel bij het bidden uitstrekken om een genade-zegen te ontvangen!
O, doe dit als rechteloze elke dag!

Ten slotte een vers in de berijming van ds. C.J. Meeuse:
Geloofd zij God, Hij is genadig:
Mijn smeekstem hoorde Hij gestadig.
De HEERE is mijn Schild en Sterkte.
‘k Vertrouwde Hem en Hij bewerkte
Mijn heil, dus is mijn hart verheugd
En zing ik altijd van Zijn deugd.

Een kernvers is:

Geloofd zij de HEERE,
want Hij heeft de stem
van mijn smekingen gehoord.

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen