Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 137 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Als jij je probeert voor te stellen welke ontberingen de bevolking van Jeruzalem leed, toen de stad maandenlang door de koning van Babel en het leger van de Chaldeeën werd belegerd, en als jij je vervolgens probeert in te denken hoe erbarmelijk de Judeeërs er aan toe moeten zijn geweest, toen ze na een vreselijke tocht in Babel aankwamen …, dan kun je enigszins het onpeilbare verdriet begrijpen waarover Psalm 137 iets zegt.

Waarom gebeurde dit? God vertelt het: als iemand Hem ongehoorzaam is, volgt er straf. Deze straf was niet te zwaar, maar wel heel zwaar.

Een onderdeel van het leed van de voormalige inwoners van Jeruzalem was dat het broedervolk Edom (nakomelingen van Ezau) leedvermaak had en het de Joden gunde dat de Babyloniërs zo vreselijk huishielden (vers 7). Ja, in Obadja lezen we in de verzen 10 tot en met 14 zelfs hoe de Edomieten de belegeraars een handje hielpen: sommige Jeruzalemmers wisten te ontsnappen, maar Edomieten roeiden hen uit of leverden ze uit aan de vijand.

Wat gemeen! En zo is het veel Joden vergaan in de Tweede Wereldoorlog.

Wat kun jij nu met Psalm 137? Op zijn minst deze twee dingen ter harte nemen:

  1. God neemt de zonde heel zwaar en straft die uiteindelijk zeker.
  2. Pas op voor leedvermaak en reken erop dat God dat heel erg vindt.

Met de laatste twee verzen van deze Psalm hebben veel christenen een groot probleem. De dichter zegt daar dat Babel verwoest zal worden en dat die persoon welgelukzalig is die aan deze wrede onderdrukkers hun misdaad zal vergelden. Het laatste vers luidt zelfs: “Welgelukzalig zal hij zijn, die uw kinderkens zal grijpen en aan de steenrots zal verpletteren.”

Is hier onbijbelse wraakzucht aan het woord? Is dit voor de gemeente van de zachtmoedige Jezus onacceptabel? Lees Openbaring 19:

Hierna hoorde ik een grote schare in de hemel zeggen: “Halleluja, de heerlijkheid zij voor de Heere, onze God, omdat Hij het bloed van Zijn dienaren gewroken heeft. En zij zeiden de tweede keer: “Halleluja!”

Als ik Jeruzalem ooit zal vergeten,
Dan zal mijn rechterhand geen weg meer weten
Op enig instrument van snarenspel.
Mijn tong verkleeft, als ik niet steeds vertel
Hoe Sion door Gods gunst ons was gegeven
Om daar de grootste vreugde te beleven!

Een kernvers is:

Aan de rivieren van
Babel, daar zaten wij;
ook weenden wij,
als wij dachten aan Sion. 

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen