Bijbelstudie
Algemene stukken Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 124 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

In mijn geboorteplaats zijn de vier verzen van Psalm 124 gezongen in de eerste kerkdienst na de bevrijding op 5 mei 1945. En begrijpelijk, want de tirannie van het nationaalsocialisme van het Hitler-regime was zeker niet minder wreed dan wat de dichter in deze Psalm op zulk een gevoelvolle manier verwoordt: “Zij zouden ons levend verslonden hebben, toen hun toorn tegen ons ontstak.”

Aan welke menselijke vijanden de dichter denkt, weet ik niet. Dat maakt ook niet uit. Je kunt het invullen voor alle machten die jouw ziel knechten, onderdrukken, in slavernij brengen, ongelukkig maken, verdoemen. En nooit, nooit, nooit zul jij je kunnen bevrijden. Alleen “de HEERE zij geloofd, Die ons in hun tanden niet heeft overgegeven tot een roof.”

Maak jij er ernst mee om bevrijd te worden uit het net van de vogelvanger? Of voel jij je nog comfortabel in de armen van de mensenmoordenaar van het begin, satan? Paulus schrijft hierover: mensen hebben het nodig te ontwaken uit de strik van de duivel, onder welke zij gevangen zijn tot zijn wil.

Bij het woord ‘gevangen’ luidt de kanttekening:

Het Griekse woord betekent levend gevangen zijn, zoals wilde beesten door jagers in strikken of netten gevangen worden.

De duivel laat je – als zijn prooi – nooit meer los, al mag je nu nog spartelen, net als gevangen vis in een emmer. Ontkomen doe je NOOIT! Tenzij … En daar gaat het toch niet alleen voor andere mensen om, maar ook voor jou: dat de Heere je bevrijdt!

Zou God dit kunnen? Is de verslaving aan jouw boezemzonde niet sterker dan Hij? De dichter beurt je op als je hopeloos de moed denkt te moeten opgeven. Hij schrijft in het laatste vers: “Onze hulp is in de Naam des HEEREN, Die hemel en aarde gemaakt heeft.”

Zo begint elke kerkdienst. Zo begint elke nieuwe week dus. Daarom, omdat onze Helper de Schepper is, de Almachtige, daarom is het niet hopeloos.

Daarom roep ik je op nú gelovig tot Hem te vluchten = vertrouwensvol te smeken om bevrijding!

Zoals een vogel uit een strik geraakt,
Zo zijn wij ook ontkomen uit het net.
De strik brak los. De HEERE heeft gered.
De God, Die aard’ en hemel heeft gemaakt,
Is onze Hulp. Hij hoorde ons gebed.

Een kernvers is:

Onze hulp is in de Naam
des HEEREN,

Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen