Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Wat de bijbel zegt over de wederkomst

Auteur: ds. W. Pieters

Niet alleen het Nieuwe Testament, maar ook het Oude spreekt over de wederkomst van Christus. In het Oude Testament zien we namelijk dat de eerste en de tweede komst van Christus niet altijd precies gescheiden zijn. De profeten die over de komst van Christus spreken, zien Zijn eerste en Zijn tweede komst in elkaars verlengde liggen. En omdat ze zelf nog op grote afstand van Christus' komst zijn (honderden jaren voor Zijn eerste komst!), daarom kunnen ze niet precies onderscheiden hoe dit alles is. Daarom vinden we profetieën die over de wederkomst gaan, heel nauw verbonden aan profetieën die over de eerste komst gaan. Maar wat in het Oude Testament niet allemaal even duidelijk is, wordt in het Nieuwe veel helderder. In het begin weliswaar nog niet zo, maar naar mate de Heilige Geest meer onderwijs geeft aan de apostelen, ontvangen we helderder licht met betrekking tot de wederkomst.

Iemand als Johannes de Doper, die nog helemaal aan het begin van het Nieuwe Testament staat, spreekt met grote vurigheid over de komst van Christus alsof Hij direct het gericht zal brengen. En als dat gericht, dat oordeel, uitblijft, laat hij aan Jezus vragen: Zijt Gij Degene Die komen zou, of verwachten wij een Ander? Lees maar wat Johannes in Mattheüs 3 over Jezus' komst zegt.

"En ook is reeds de bijl aan de wortel der bomen gelegd; elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering; maar Die na mij komt, is sterker dan ik, Wiens schoenen ik niet waardig ben Hem na te dragen; Die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. Wiens wan in Zijn hand is, en Hij zal Zijn dorsvloer doorzuiveren, en Zijn tarwe in Zijn schuur samenbrengen, en Hij zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden."

Is het niet goed, is het niet waar, wat Johannes daar zegt? Jawel, het is zeker waar, maar Johannes weet nog niet dat deze dingen pas bij de wederkomst van Christus zullen gebeuren. Daarom geeft de Heere Jezus in Mattheüs 11 aan de discipelen van Johannes de Doper op zijn vraag of Jezus wel de aangekondigde Verlosser is, als antwoord:

        Aan de armen wordt het Evangelie verkondigd!

Dat hoort bij de eerste komst van Christus. Het gericht, dat Johannes aankondigde, hoort bij de tweede komst, de wederkomst van Christus. Hoe spoedig dat zal zijn, wordt aan Johannes niet verteld. En Johannes moet dan ook in de gevangenis sterven, zonder dat Jezus Christus hem verlost. Er wordt dus nog onrecht geleden. Het uur van de grote rechtspraak is nog niet aangebroken ... Toch vergist Johannes zich niet, wanneer hij spreekt over vuur en oordeel. Het komt. Alleen het komt niet op de tijd dat Johannes denkt. De eerste komst van Christus is om de schuld te verzoenen, de zondemacht te vernietigen, Gods Naam te verheerlijken, Gods volk te verlossen, de dood te overwinnen, Gods toorn te blussen en de duivel te verslaan. Over de wederkomst van Christus nu zegt de Bijbel heel wat. Dat begint al tijdens Jezus' omwandeling op aarde. Aan Zijn discipelen vertelt Hij, vlak voor Zijn gevangenneming en dood, over het naderende einde van Jeruzalem en de Joodse staat en daar vertelt Hij ook over het naderende einde van de wereld op de dag van het grote gericht. We kunnen erover lezen in zowel Mattheüs, als in Markus, als in Lukas.

Nu is het voor ons goed om onszelf de vraag te stellen: denken we wel eens aan de wederkomst van Christus op de wolken des hemels om te oordelen de levenden en de doden? Denken we er niet alleen aan, maar nemen we het ook serieus? Het is een indrukwekkende dag. De profeet Joël zegt daarover: "De dag des HEEREN is groot en zeer vreselijk, en wie zal hem verdragen?"

We kunnen het onderwerp van de wederkomst dan ook niet vrijblijvend bestuderen. Het gaat ook ons aan. Het gaat ook over jouw toekomst!

Als Jezus niet zou terug komen om Zijn volgelingen te halen, zou het Christenleven uiterst ellendig zijn, zo schrijft Paulus aan de Korinthiërs. Maar nee, dat zal niet zo zijn. Christus komt wel terug. De wederkomst is niet maar een wens (al is het ook een wens!), maar ze is een belofte!. En de Heere maakt Zijn belofte waar. Nu schrijf ik wel dat de wederkomst ook een wens is, maar dat is natuurlijk nog maar de vraag. Voor iedereen ligt dat heel persoonlijk. Is de wederkomst ook voor jou en voor mij een wens? Verlang ik ernaar dat de Heere Jezus terug komt? Als je de inhoud van Psalm 98 op je in laat werken, dan moet je zeggen: o wat zal het heerlijk zijn, wanneer onze grote Redder en Verlosser terug komt! Ik verlang naar die toekomst.

Wat staat er dan in Psalm 98?

"Juich voor de HEERE, gij ganse aarde; roep uit van vreugde en zing vrolijk en psalmzing! Psalmzing voor de HEERE met de harp, met de harp en met de stem van gezang, met trompetten en bazuingeklank; juich voor het aangezicht des Konings, des HEEREN. De zee bruise met haar volheid, de wereld met hen die daarin wonen. Dat de rivieren met de handen klappen, dat tegelijk de gebergten vreugde bedrijven, voor het Aangezicht des HEEREN, want ... Hij komt om de aarde te richten; Hij zal de wereld richten in gerechtigheid en de volken in alle rechtmatigheid."

Het gaat eigenlijk alleen om die laatste zin: `Want Hij komt om de aarde te richten. Hij zal de wereld richten in gerechtigheid en de volken in alle rechtmatigheid.' En heel het voorafgaande gedeelte van de Psalm is een oproep om vreugde te bedrijven. Dus niet om te schrikken en te vrezen, niet om treurig en verdrietig te zijn. Maar om vreugde te bedrijven. Om welke reden? Om déze reden: Hij komt om de aarde te richten. Is daar dan vreugde in? Ja! Hoezo dan? Lees maar:

- Door Zijn komst zal alle onrecht worden weggedaan. Er blijft niets meer over van goddeloosheid en vuilheid. Ook al het lijden zal voor altijd ophouden. Dit is reden genoeg om ons te verblijden. Want ten eerste beledigt onrecht God. En de overwinning van God op het rijk van satan en zonde zal strekken tot oneindige roem van God. Heb jij Gods eer lief, dan zal jij je bedroeven over alle beledigingen die de Heere worden aangedaan. Dan zal jij je ook verblijden over alle eer voor God.

- Ten tweede is de wederkomst ook voor Gods kinderen een dag van eindeloze vertroosting. Nooit meer zal satan hen kwellen. Er zullen geen Christenen meer om het geloof worden gemarteld. Alle verdriet zal dan uit het leven verbannen zijn. Enkel vreugde zal in het hart en leven van Gods kinderen heersen.

Daarom roept Psalm 98 alle schepselen op om zich te verheugen. De komst van Christus om te oordelen de levenden en de doden is aanstaande. Deze komst luidt een nieuw tijdperk in; een tijdperk zonder tijd, tijdloos, eeuwig. Is dat niet iets om naar uit te zien? Daarom is de wederkomst ook een wens. Maar vooral is ze een belofte. Christus heeft als de Goede Herder hart voor Zijn kudde en laat deze niet onverzorgd achter in de woestijn van deze wereld. Hij telt hun tranen en onthoudt hun zuchten. En straks komt Hij weer, zo belooft Hij ze, om ze te redden van het geweld van alle vijanden. Daar zien Gods kinderen naar uit. Al is de druk nog zo zwaar ... Al vinden ze het nog zo moeilijk wat ze moeten verdragen aan lijden en onrecht ... Ze heffen moedig het hoofd omhoog, want ze weten: de Koning komt eraan en Hij zal ons bevrijden! `Maar het duurt al zo lang', zegt misschien iemand. Is dat ook zo? Het duurt nog maar twee dagen. Nee, ik maak geen schrijffout. Ik had niet moeten schrijven: het duurt al twee duizend jaren. Dat is wel zo, maar toch kan ik terecht schrijven: het is nog maar twee dagen geleden dat Christus ten hemel voer ... Hoe dan? Duizend jaren zijn bij de Heere als één dag, schrijft Petrus. Dat betekent: voor ons besef is het al zo lang geleden, maar voor de rekenkunde van God, op Zijn klok, is het nog heel niet zo lang geleden. Wij hebben lijdzaamheid nodig, geduld, volharding in dit moeitevolle leven. Laat ons niet vergeten, wat de dichter van Psalm 94 zingt:     De HEER' zal in dit moeilijk leven, Zijn volk en erfdeel nooit begeven.


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen